West-Souburg, oorlogsmonument

Artiest:Jacobus Filius
West-Souburg, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in West-Souburg is opgericht ter nagedachtenis aan de circa 100 inwoners van Oost- en West-Souburg die in de periode 1939-1948 door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Tevens worden met dit gedenkteken de geallieerden herdacht die tijdens de bevrijding van Nederland zijn gesneuveld.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van enkele oud-leden van het Korps Stoottroepen. De gemeente Vlissingen heeft de helft van het benodigde bedrag gefinancierd, de andere helft werd bijeengebracht door de inwoners van Oost en West Souburg. Het metsel- en straatwerk aan het monument werd belangeloos uitgevoerd door de heren J. van Keulen en P.van Boven.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 mei 1995 door mevrouw v.d. Knijff-Meerman en de heer Poortvliet. Mevrouw v.d.Knijff-Meerman verloor haar moeder en zuster in de Tweede Wereldoorlog en de heer Poortvliet is de kleinzoon van de gesneuvelde marineman Poortvliet.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in West-Souburg (gemeente Vlissingen) is een gedenkplaat van zwarte natuursteen, ingemetseld in een muurtje van rode baksteen.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'"OPDAT HET NAGESLACHT HET WETE"

TER HERINNERING AAN ONZE
DORPSGENOTEN EN DE
GEALLIEERDE BEVRIJDERS
DIE ZIJN OMGEKOMEN DOOR
HET OORLOGSGEWELD
TIJDENS DE JAREN 1939-1948

0- EN W-SOUBURG
5 MEI 1995.'

Overige info


Bron
De heer Theo Snijders.

Menu