Menu

Wier, monument op de Wierster kerk

Wier, monument op de Wierster kerk

Geschiedenis


Het monument op de Wierster kerk te Wier (gemeente Menaldumadeel) is een astronomisch uurwerk, gemaakt door een onderduiker.

In de zomer van 1943 moest de in Leiden studerende Fred Bruijn de loyaliteitsverklaring tekenen. Hij weigerde en dook onder. Door bemiddeling van de verzetsbeweging, waarvan zijn vader deel uitmaakte, kwam hij in Wier terecht. Hij kreeg onderdak bij de familie Foeke Hoekstra, die als arbeider bij de landbouwer Arjen Sevenster jr. werkte. Overdag hielp Bruijn op de boerderij en in de avond besteedde hij zijn tijd aan sterrenkunde en het maken van klokken.

Bruijn wilde de Wierster bevolking een blijvend aandenken geven in de vorm van een astronomisch uurwerk, dat hij samen met timmerman G. Smidstra en schilder A. van der Veen had gemaakt. In de zomer van 1944 werd Bruijn door verraad gearresteerd en op transport gesteld naar kamp Amersfoort. Na enige maanden gevangenschap gelukte het hem weer vrij te komen. Nu dook hij onder bij Arjen Sevenster sr. in Sint-Annaparochie. Na de bevrijding heeft hij nog enkele weken aan het uurwerk gewerkt tot hij naar zijn woonplaats Amsterdam kon terugkeren. Weer student in Leiden, offerde Bruijn zijn zomervakantie van 1946 op om het uurwerk te voltooien.

Onthulling
Het monument is onthuld op 6 augustus 1946.

Info


Vorm en materiaal
Het monument op de Wierster kerk te Wier (gemeente Menaldumadeel) is een astronomisch uurwerk. Het geeft de volgende zaken aan: zonsopkomst en -ondergang, de jaarwijzerplaat, de maanwijzerplaat, de maanbol, de lengte van dag en nacht en de zonshoogte. Onder het uurwerk is een ingelijste plaquette aangebracht.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'UT TANKBERENS FOAR DE GAST-
FRIJENS YN SYN ÛNDERDÛKERSTIID
FAN DE WIERSTERS ÛNDERFOUN
IS DIT ÛRWURK MAKKE TROCH
J. FRED M. BRUIJN
MEI STIPE FAN
G. SMIDSTRA EN A. V.D. VEEN'.

Overige info


Locatie
Het uurwerk is aangebracht op de zuidmuur van de toren van de Wierster kerk te Wier (gemeente Menaldumadeel). In de kerk is een brochure verkrijgbaar, waarin de technische gegevens zijn opgenomen.

Bronnen

  • Verzetsmuseum Friesland: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief