Zevenbergschen Hoek, plaquette in het NS-station

Artiest:ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Zevenbergschen Hoek, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station Lage Zwaluwe te Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) is aangebracht ter nagedachtenis aan vijf personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de vijf slachtoffers luiden:

C.Ch. Goossens, J.B. Knappers, F.A.J. Leltz, A.G. Leijten en D. de Visser.

Gerardus Goossens werd geboren op 27 oktober 1914 te Weert. Hij kwam om het leven op 3 november 1944 door een granaat, toen hij dekking zocht in een klooster te Langeweg

Johannes Baptist Knapper werd geboren op 7 maart 1903 te Roosendaal en Nispen. Knappers kwam om het leven op 13 december 1942 tijdens een treinbeschieting.

A.G. Leijten werd geboren op 9 maart 1916 te Oss. Hij is overleden door een landmijn op 14 mei 1945.

F.A.J. Leitz werd geboren over 5 september 1899 te Waalwijk en was werkzaam als lijnassistent. Leitz is op 16 september 1944 door een bombardement.

D. De Visser werd geboren op 1 februari 1891 te Hoge en Lage Zwaluwe. Hij was werkzaam als seinwachter. Visser kwam om het leven op 14 mei 1945 door een tankmijn.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station Lage Zwaluwe te Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945
C.CH. GOOSSENS A.G. LEIJTEN
J.B. KNAPPERS D. DE VISSER
F.A.J. LELTZ'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat bevindt zich aan de gevel van een relaishuis van het NS-station Lage Zwaluwe te Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk). Station Lage Zwaluwe ligt 6 kiliometer van Lage Zwaluwe.

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Spoor- en Tramwegen 1947, blz. 16, 48, 80, 146;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.
Menu