Persbericht doodstil voor vrede

Loenen, 8 maart 2022 - Samen stilstaan bij de kwetsbaarheid van de vrede op Nationaal Ereveld Loenen

De Oorlogsgravenstichting organiseert op zondag 13 maart een speciale bezinningsbijeenkomst op Nationaal Ereveld Loenen. Vanaf 13.30 uur zijn bezoekers welkom tijdens een ingetogen programma om met elkaar letterlijk stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Mensen kunnen met hun vragen over wat er gaande is in de wereld terecht bij o.a. oud-generaal Mart de Kruif, hoofdkrijgsmachtsraadsman Erwin Kamp en Annelieke Drogendijk, directeur van het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Daarnaast kunnen bezoekers in gesprek gaan met overlevenden, nabestaanden en militairen die eerder een oorlog meemaakten en die uit eigen ervaring weten wat oorlog met mensen doet.

Tot slot is er uiteraard ruimte om stil te zijn en na te denken over de kwetsbaarheid van onze vrede en vrijheid, die nooit vanzelfsprekend is. De middag eindigt om 16.00 uur met twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers die in Oekraïne zijn gevallen en helaas nog zullen vallen. Aan het einde van de dag staat op het ereveld een vredesmonument opgebouwd, bestaande uit bloemen die door de aanwezigen zijn neergelegd.

Iedereen is welkom

De Oorlogsgravenstichting nodigt iedereen uit om naar het ereveld te komen. Mensen die zich zorgen maken, die bang zijn of juist strijdvaardig. We nodigen speciaal jongeren uit die voor het eerst in hun leven te maken krijgen met een oorlog in Europa die iedereen raakt. We geloven dat juist nu samen stil zijn, samen staan voor vrijheid en democratie, samen herdenken en compassie tonen met de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers belangrijk is. Ieder met zijn eigen gedachten, eigen achtergrond en eigen beweegredenen. Wat we gemeenschappelijk delen is de afkeer van de oorlog, het verdriet om al die levens die in de knop worden gebroken en compassie voor al die mensen die zonder hun dierbaren achterblijven.

Let op: een bezinningsbijeenkomst is geen demonstratie. Daarom vragen we iedereen geen borden, vlaggen of spandoeken mee te nemen. We vinden elkaar in de kracht van de stilte en het onderlinge gesprek. We nodigen iedereen uit een financiële bijdrage te leveren aan de gezamenlijke actie giro555 Samen in actie voor Oekraïne.

Programma

Welkom vanaf 13.30 uur
Aanwezigen kunnen op eigen gelegenheid een rondgang maken over het ereveld langs foto’s en videoverhalen.

In de Kapel kunnen aanwezigen in gesprek gaan met overlevenden, nabestaanden en militairen die eerder een oorlog hebben meegemaakt en die uit ervaring weten wat oorlog doet met mensen.

In het herdenkings- en educatiecentrum kunnen bezoekers vragen stellen aan:

· Mart de Kruif, luitenant-generaal b.d.

· Annelieke Drogendijk, directeur van het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

· Erwin Kamp, hoofdkrijgsmachtraadsman

Om 15.45 uur verzamelt iedereen op de terrassenkamer bij het herdenkings- en educatiecentrum en krijgt een bloem om samen een monument te vormen: doodstil voor vrede. Zij worden daar welkom geheten door Tom Middendorp, generaal b.d. en vicepresident van de Oorlogsgravenstichting

Om 16.00 uur wordt het signaal taptoe geblazen gevolgd door 2 minuten stilte voor alle doden die gevallen zijn in Oekraïne en die nog gaan vallen.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, gelieve zich aan te melden via pers@ogs.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Denise le Clercq, 06 55 88 60 61 of mail denise@rockyourlife.nl (op woensdag, vrijdag en zaterdag) of Hélène Briaire, woordvoerder van de Oorlogsgravenstichting, 06 13967511 of mail pers@ogs.nl. (op woensdag, donderdag en zaterdag).

Menu