Piebe van der Molen

1916-1944

0

Oorlogsslachtoffer

Is 28 jaar geworden

Geboren op 03-02-1916 in Leeuwarden 

Overleden op 20-02-1944 in Amersfoort Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Omgekomen in krijgsgevangenschap; Piebe van der Molen

Piebe van der Molen werd geboren op 3 februari 1916 te Leeuwarden en overleed op 20 februari 1944 in Amersfoort. Hij was een zoon en zesde kind van Berend van der Molen (geboren 25 mei 1875 te Opsterland en overleden 8 juni 1963 te Noordbergum)... Lees meer

Piebe van der Molen werd geboren op 3 februari 1916 te Leeuwarden en overleed op 20 februari 1944 in Amersfoort.

Hij was een zoon en zesde kind van Berend van der Molen (geboren 25 mei 1875 te Opsterland en overleden 8 juni 1963 te Noordbergum) die op 24 maart 1900 trouwde met Pietje de Vries (geboren 22 mei 1879 te Beetgum/Manaldumadeel en overleden ?? voor 1963). Piebe van der Molen trouwde op 2 januari 1937 met Tetje Romkema (geboren 13 januari 1917 te Leeuwarden) (Leeuwarden, archief 1002, registratie 3662, akte 2, huwelijksregister 1937).

Als dienstplichtig soldaat bij 9 Regiment Infanterie werd Piebe opgeroepen om zich op 7 juni 1943 te melden in de Frieslandkazerne te Assen, ten einde te worden teruggevoerd in krijgsgevangenschap. Het is niet bekend of Piebe zich op 7 juni 1943 in Assen heeft gemeld en of hij misschien beschikte over een zogenaamde “Blauwe Ausweis” (een bewijs dat hij onmisbaar was en waarmee hij weer naar huis kon terugkeren), of dat hij zich niet heeft gemeld en direct is ondergedoken. Op meerdere websites is aangegeven dat Piebe lid was van het verzet.

Zeker is, dat hij zich op 10 februari 1944 in kamp Amersfoort bevond, nadat hij al eerder elders in Nederland en waarschijnlijk in Leeuwarden of omgeving gevangen genomen was.

Op 10 februari 1944 leverde hij namelijk in Amersfoort zijn meegebrachte geld in (12,50 gulden).

Archief Eemland, collectie 116 inv. 13.

Mogelijk is hij tegelijk met Andries van der Galien (die op 6 februari in Leeuwarden werd gearresteerd en eveneens op die dag zijn meegebrachte geld inleverde) uit Leeuwarden naar Amersfoort overgebracht. Andries zou wel naar Mühlberg gaan en daar het krijgsgevangenennummer 98899 ontvangen.

Verklaring van Andries van der Galien kgf 98899 op zijn repatriëringsformulier van 14 mei 1945.

Het was de bedoeling dat Piebe mee zou gaan in een transport van Nederlandse krijgsgevangenen die eveneens allen waren opgepakt en waarvan een aantal eveneens uit Leeuwarden en omgeving kwam. Dit transport van 58 Nederlanders zou op 3 maart 1944 in Stalag IV-b Mühlberg arriveren (zie het dagboek van sergeant C.A. Meeuwis). Zo ver kwam het echter niet. Piebe deed op 20 februari 1944 een poging om in Amersfoort te ontvluchten en werd daarbij neergeschoten. Hij liep daarbij een schot door de longen op. De kampordonnans Friedrich Offermann deed aangifte van zijn overlijden.

Piebe werd op 23 februari 1944 begraven op het Nederlandse Erehof van de Algemene begraafplaats Rusthof in Amersfoort, vak 12 nummer 31.

Bron: E. van der Most "Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duisland 1943-1945 en hun Arbeitskommandos", Gouda 2018

Sluiten
Bron: E. van der Most "Personalkarte III, Nederlandse krijgsgevangenen in Duisland 1943-1945 en hun Arbeitskommandos", Gouda 2018

Geplaatst door E. van der Most op 05 januari 2022

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Gem. Begraafplaats Rusthof te Amersfoort


Vak/rij/nummer 12A31
molen.p.vander.2009.jpg

Ligging: Nederlands erehof

Nationaal archief

Bekijk
Menu