Menu

Reinier Mondt

1925 - 1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 23 jaar geworden

Geboren op 20-07-1925 in 's-Gravenzande

Overleden op 28-04-1949 in PendokMilitair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Sergeant der Grenadiers Reinier Mondt.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 1e Bataljon-Regiment Grenadiers. Ingedeeld bij: Ondersteuningscompagnie-3e Bataljon-7e Regiment Infanterie. Rang: Sergeant-oorlogsvrijwilliger... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 1e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Ingedeeld bij: Ondersteuningscompagnie-3e Bataljon-7e Regiment Infanterie.

Rang: Sergeant-oorlogsvrijwilliger (OVW).

Registratienummer: 25.07.20.038.

Adres: Vlissingsestraat 11 Oost-Souburg.

Beroep: Kantoorbediende.

Plaats van sneuvelen: Nabij Pendok, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: De sergeant Mondt is vanaf 28 mei 1940 als vermist opgegeven nadat een vijandelijke mijn was gedetoneerd. Hij is vermoedelijk gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Onbekend.

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Gehuwd met Elza Oele. Vader van 1 kind. N.H.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1946-1947-1948-1949.

Bron: Bureau onderscheidingen Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

3-7 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-07-1946 te 's-Hertogenbosch.

Onderdeel van: C-Divisie "7 December".

Vertrek Indië: 15-10-1946 a/b "Kota Baroe".

Aankomst Indië: 22-11-1946 Semarang.

Toegevoegd aan: T.T.C. Midden-Java.

Ingedeeld bij: Baco Semarang, *T-Brigade.

Actiegebied(en): Semarang, *Oengaran, Pati, Rembang, Tjepoe.

Commandant:

Lkol J.M. Koeman 01-07-1946/22-09-1947.
Kol C.M. Schilperoord 22-09-1947/02-08-1949.
Maj W. Pluygers 02-08-1949/12-02-1950.

Gerepatrieerd:03-12-1949 a/b "Sibajak", 28-12-1949 Rotterdam.

Omgekomen: 18 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45 en was een van de zes Bewakingsbataljons "7 December" die, ondanks een korte opleiding en lichte bewapening, werden ingezet als een reguliere infanterie eenheid. Na aankomst te Semarang kreeg het bataljon, vanaf 27 december 1946, posten langs het ooster en wester Bandjirkanaal, het havengebied en aan de zuid oost rand van de stad. De 4e cie werd toegevoegd aan 2-13 RI op het Gombelcomplex. In maart 1947 kreeg het bataljon ook de bewaking van het vliegveld Kalibanteng toegewezen. Tijdens de eerste politionele actie bezetten de 3e en 4e cie. respectievelijk, op 22 juli 1947, Bedono en de Toentangcentrale. Op 29 juli namen de 1e en 2e cie de bezetting van Kaliwoenggoe over van 2-6 RI en zuiverden de omgeving. De 4e en 5e cie namen Midjen en Tjankin over van 1-RS.

Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd rond Oengaran en Ambarawa, met o.a. posten te Banjoebiroe, Bedono en Soemoewono, in welk gebied het deelnam aan diverse zuiveringsacties. Op 7 september vond er een aanval plaats van de TNI op Ambarawa en Soemoewono die met succes werd afgeslagen. Op 11 september nam het bataljon het vak van 4-GRPIr oost van Semarang over met o.a. posten te Mranggen, Demak en Goeboeg. In dit onrustige gebied was vooral de weg Dempet-Goeboeg 'bloedlink' vanwege de vele beschietingen. Op 30 september werd de 5e cie opgeheven en verdeeld. Na een reorganisatie in november werd het bataljonsvak verkleind tot een gebied noord van de lijn Mranggen-Meteseh. Met hernieuwde kracht gingen de zuiveringsacties door zoals op 6 november oost van Dempet nabij Genteng. Op 11 januari 1948 werd het vak weer vergroot naar het zuiden. Vanaf 10 maart werd het bataljon gelegerd te Semarang en aangesteld als divisiereserve en ingezet bij o.a. Kedoengdjati en Soekamangli. Ook werd het met succes ingezet bij Poerwokerto, Boekatedja en Poerbalingga in het gebied van de V-Brigade. In november werd het gehele bataljon gelegerd in de sector Demak om de verwachte infiltratie van communistische strijdkrachten vanuit Oost-Java tegen te gaan.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, trok het bataljon via Karanganjar en Koedoes, dat na hevige gevechten op 20 december werd bezet, naar Rembang. Daarna volgde, door de vele vernielingen, een moeizame opmars naar Tjepoe dat laat in de avond van 23 december werd bereikt. Na de actie werd het bataljon gelegerd rond Rembang, Blora en Tjepoe en werd het vak gezuiverd dat hierna betrekkelijk 'rustig' werd. In juli 1949 was er een opleving van de TNI activiteit. Op 25 oktober werd het bataljon afgelost en gelegerd te Koedoes. Via Semarang ging het naar Batavia van waaruit het bataljon zou gaan repatriëren.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3-7ri.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 19 april 2019

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Buiten Erevelden


Vak/rij/nummer KL-POL

Monument

Naam:
Jakarta, KL-monument op Nederlands ereveld Menteng Pulo

Plaats:

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief