Menco Rein Mulder

1923-1945

1421251918.jpg

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 23-12-1923 in Groningen 

Overleden op 24-04-1945 in Utrecht Militair onderdeel

Onderscheiding
BL.

Afbeeldingen

1421252045.jpg

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Nederland is nog waard het leven er voor te geven

Menco Rein Mulder werd op 23 december 1923 in Groningen geboren als tiende kind, vierde en jongste zoon van Harm Mulder en Jantje Buiskool. Hij was een broer van Derk Mulder die ook op de gedenksteen in Haren staat. Menco studeerde aan de... Lees meer

Menco Rein Mulder werd op 23 december 1923 in Groningen geboren als tiende kind, vierde en jongste zoon van Harm Mulder en Jantje Buiskool. Hij was een broer van Derk Mulder die ook op de gedenksteen in Haren staat.
Menco studeerde aan de zeevaartschool voor stuurman en behaalde het diploma leerling stuurman in 1942.
Menco is op 4 juli 1943 in Zweden van boord gegaan en heeft zich gemeld bij de Nederlandse consul in Stockholm. Na het tekenen van een vrijwilligersverklaring om dienst te nemen in het Nederlandse leger kreeg hij een Nederlands paspoort, geldig voor Zweden en Engeland.
Wegens spionage tegen de Duitsers werd hij tot zes maanden dwangarbeid veroordeeld; door bemiddeling van de consul teruggebracht tot drie maanden. Daarna kapte hij hout in de bossen.
In februari 1944 wist hij Engeland te bereiken, waar hij zich meldde bij de Nederlandse Inlichtingendienst in Londen. Daar kreeg hij een opleiding tot agent. Het doel van deze inlichtingendienst was militaire en andere informatie te verzamelen in Nederland en de gegevens door te spelen aan de Nederlandse regering in ballingschap en aan de geallieerden. Ook werden weerberichten doorgeseind naar de geallieerde luchtmacht. De agenten werden in bezet gebied geparachuteerd met zendapparatuur.
Menco kwam in eerste instantie niet voor uitzending in aanmerking. Hij had een grote wijnvlek in zijn gezicht en dat vormde een risico bij herkenning. Menco liet daarop de wijnvlek operatief verwijderen. In maart 1945 kreeg Menco Mulder de opdracht in Nederland radiosets af te leveren bij een collega-MI6-agent, Karel Mooiweer, die vanuit Twente opereerde, maar niet meer over deugdelijke apparatuur beschikte.
In de nacht van 27 op 28 maart 1945 sprong Menco met een parachute, vijf radiosets, waaronder zijn eigen, bij Nieuwkoop. Mooiweer zorgde voor opvang. Na zijn geslaagde landing gaf Menco de radiosets af en meldde zich conform zijn instructies in Den Haag. Daar heeft hij tot 7 april gewerkt voor de Packardgroep. Daarna reisde hij naar Utrecht, waar Packard-Irene dringend behoefte had aan een operator.
Menco zond vanuit het huis van zuster Althuis, een Diacones. Maar het was niet zijn onderduikadres. Althuis zat in het verzet. In het Diaconessenhuis was een compleet wapendepot van het verzet. De Duitsers hadden er lucht van gekregen, zodat het in april in allerijl verplaatst moest worden. Zuster Althuis verborg een deel van de wapens in haar huis.
In de nacht van 22 op 23 april 1945 – Haren was inmiddels al ruim een week bevrijd – zond Menco zijn laatste berichten door. Zijn plan was de volgende dag te proberen naar het bevrijde Groningen te reizen. Om drie uur 'snachts viel de SD de woning van zuster Althuis binnen, op zoek naar de verborgen wapens. Toen de SD’ers de zendinstallatie van Menco aantroffen, zochten zij niet verder naar wapens.
Menco Mulder werd gearresteerd en opgesloten in het hoofdkwartier van de SD, Maliebaan 74. De volgende ochtend werd hij dood aangetroffen in de arrestantenkamer. Hij had een nog niet eerder gebruikte schuilnaam opgegeven aan de SD: Pieter Berg. De SD heeft sectie laten verrichten door de patholoog-anatoom prof. P. Nieuwenhuijse. Bij de sectie is een foto van Menco gemaakt.
Op 5 mei 1945 is Menco op de 1e begraafpolaats begraven, samen met zes gefusilleerde verzetsstrijders.
Na de bevrijding van Utrecht heeft het moeite gekost en enige tijd geduurd voordat duidelijk werd dat Pieter Berg een schuilnaam was van Menco Rein Mulder. Bureau Inlichtingen wist al snel dat Menco dood was; overste Somer, chef van BI, heeft vader en moeder Mulder op 20 mei in Haren bezocht en hen op de hoogte gesteld. Pas op 27 juni zijn twee zwagers van Menco in Utrecht geweest en hebben daar bij de Centrale Recherche Menco herkend van een foto. Zij hebben toen ook prof. Nieuwenhuijse gesproken. Menco's lichaam toonde geen tekenen van marteling; als doodsoorzaak werd hartfalen vermeld.
In oktober 1945 werd het overlijden van Menco Rein Mulder in Haren geregistreerd.

Voor Harm Mulder en Jantje Buiskool begon de bevrijding met het vreselijke bericht dat na hun zoon Derk ook hun jongste zoon Menco in de oorlog was omgekomen.
Menco Rein Mulder werd op 12 oktober 1945 herbegraven op begraafplaats De Eshof. Op zijn grafsteen staat: ‘Nederland is nog waard het leven er voor te geven.’ De gemeente Haren had een verzoek om bij te dragen aan een eregraf afgewezen, vanwege de mogelijke precedentwerking. Bij de herbegrafenis was het hoofd van het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse regering in Londen, luitenant kolonel J.M. Somer, aanwezig.
Menco is postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw, een koninklijke onderscheiding voor getoonde dapperheid.

Acht dagen na de herbegrafenis van zijn zoon Menco overleed Harm Mulder aan een hartaanval, op de leeftijd van 67 jaar.

Sluiten
Bron: Boek: 'Van kwaad tot onvoorstelbaar erger'. Auteurs: Wil Legemaat en Margriet Staal. Harener Historische Reeks 15, 2010

Geplaatst door Wil Legemaat op 14 april 2019

Menco Rein Mulder was de een na jongste in een gezin van elf kinderen. In de zomer van 1942 behaalde hij het diploma voor stuurmansleerling aan de Kweekschool voor Zeevaart in Amsterdam. Omdat door de oorlog nauwelijks meer koopvaardijschepen in... Lees meer
Menco Rein Mulder was de een na jongste in een gezin van elf kinderen. In de zomer van 1942 behaalde hij het diploma voor stuurmansleerling aan de Kweekschool voor Zeevaart in Amsterdam. Omdat door de oorlog nauwelijks meer koopvaardijschepen in Nederland voeren, monsterde Menco Mulder aan als lichtmatroos op het kustvaartschip "Ernst". Hij deserteerde toen hij na zijn derde reis op 4 juli 1943 in de havenstad Kalmar (Zuidoost Zweden) van boord ging.In Zweden verzamelde hij gegevens over Duitsers die hij doorspeelde aan het Nederlandse Consulaat. Aangezien dit gezien werd als een schending van de Zweedse neutraliteit werd hij in juli 1943 veroordeeld tot een half jaar dwangarbeid. Door bemiddeling van de Nederlandse consul werd hem drie maanden kwijtgescholden. Daarna werd hij met andere Engelandvaarders te werk gesteld in de bossen om bomen te kappen.Op 17 februari 1944 kreeg hij toestemming om naar Engeland te gaan. Met acht anderen werd hij ondergebracht in villa "Glenlea" in Dulwich, een voorstadje van Londen. Hij nam de schuilnaam Piet van Gemert aan en volgde een opleiding tot agent van Bureau Inlichtingen.Na een zeilvakantie met twee maten op een van de Engelse meren werd hij op 27 maart 1945 boven Nederland gedropt. Onder de valse naam Guus Bolman bracht hij voor de groep-Packard vijf radiosets mee. In Den Haag en Utrecht seinde hij als marconist berichten naar Londen tot hij medio april 1945 in Utrecht bij toeval werd opgepakt. Op zoek naar wapens deed de SD een inval in het huis van mevrouw Althuis aan Willem Barentzstraat 64. Aan Menco Mulder besteedden ze aanvankelijk geen aandacht, tot zijn zender werd ontdekt. Op 23 april 1945 stierf hij in de gevangenis. Sluiten
Bron: Bron: NIOD archief 502 M.R. Mulder.

Geplaatst door reneniodd op 15 januari 2015

Rouwadvertentie van het overlijden van Menco Rein Mulder.

Geplaatst door reneniodd op 15 januari 2015

1421337113
Oorkonde met erkenning van de uitzending van Menco Rein Mulder.

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421252467
Oorkonde met erkenning van de uitzending van Menco Rein Mulder.

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421252466
Door maarschalk Montgomery ondertekende oorkonde ten name van Menco Rein Mulder

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421252208
Menco Rein Mulder (geheel rechts) voor een huisje in Zweden, eind 1943/begin 1944. Waarschijnlijk zijn onder de mannen Nederlandse Engelandvaarders die in afwachting van hun overtocht naar Engeland bomen moeten hakken in de Zweedse bossen.

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421252045
Pasfoto van Menco Rein Mulder, gemaakt in Zweden, ca. 1943-1944.

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421251918
Pasfoto gemaakt in Engeland en gebruikt voor het valse persoonsbewijs op naam van Guus Bolman dat Menco Rein Mulder gebruikte na zijn dropping in Nederland.

Geplaatst door reneniodd op 14 januari 2015

1421251813

Menco Rein Mulder staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Gem. Begraafplaats Eshof te Haren


Vak/rij/nummer 201-F03
FCEF9ED9-D6DF-49DC-8703-83CD8EF5803E.jpeg

Monument

Naam:
Amsterdam, monument op het Marineterrein

Plaats:
Amsterdam

Amsterdam, monument op het Marineterrein

Nationaal archief

Bekijk
Menu