Hantje Nadema

1925-1946

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 12-04-1925 in Arum 

Overleden op 19-08-1946 in Soerabaja, Marine Hospitaal Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

bericht van overlijden

Uit Gereformeerd jongelingsblad; orgaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, jrg 53, 1946, no 32, 06-09-1946.
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 06 augustus 2020

Ba1653975cd70a9c2163f98cd2144fda v1

bericht van overlijden

Uit het Friesch dagblad van 12-09-1946.
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 01 mei 2020

52080c98949a3eabe720fa3d119bca74 v1

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu