Menu

Alphonsus Petronella Poos

1913 - 1943

Oorlogsslachtoffer

Is 30 jaar geworden

Geboren op 10-02-1913 in Nijmegen

Overleden op 25-07-1943 in Niihama, Japan Fukuoka kampMilitair onderdeel

Afbeeldingen

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Wat was de levensloop van mijn vader voordat hij naar Indië vertrok?

Het antwoord ontvingen wij - via de heer Jacq.Z. Brijl - van de heer A.M.F. Bastin, van het Ministerie van Defensie, Semi-Statisch InformatieBeheer te Kerkrade, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. "Na de ontvangst van Uw e-mail van vrijdag 25... Lees meer

Het antwoord ontvingen wij - via de heer Jacq.Z. Brijl - van de heer A.M.F. Bastin, van het Ministerie van Defensie, Semi-Statisch InformatieBeheer te Kerkrade, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.

"Na de ontvangst van Uw e-mail van vrijdag 25 augustus 2017 (07:41 uur), waarbij U mij het artikel toezond over de postume toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis aan twee voormalige militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL.), ben ik in de bij onze afdeling ondergebrachte archieven nagegaan of de betrokkenen, voorafgaand aan hun diensttijd bij het KNIL., niet ook al dienst hebben gedaan bij de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Marine.

Daarbij heb ik vastgesteld dat uw vader de heer Alphonsus Petronella POOS, geboren op 10 februari 1913 te Nijmegen (Gelderland) en overleden op 25 juli 1943 in Japanse krijgsgevangenschap, Algemeen Stamboeknummer: 16703, Controlenummer: S.355, KNIL.-nummer: 13.14.10…., registratienummer: 13.02.10.028, inderdaad ook nog heeft gediend bij de Koninklijke Landmacht.

Van de documenten uit zijn persoonsdossier doe ik U hierbij fotokopieën toekomen, te weten van zijn dienstplichtkaart en van de originele controlelijst, voor echt gewaarmerkt op 8 oktober 1936.

Voorzijde dienstplichtkaart

Voorzijde controlelijst

Achterzijde controlelijst

Uit de aantekeningen op bovengenoemde documenten kan worden afgeleid dat de militaire loopbaan van uw vader bij de Koninklijke Landmacht als volgt is verlopen:

Op 1 januari 1933 is hij bij de Koninklijke Landmacht ingelijfd als buitengewoon dienstplichtige (B.D.) van de lichting 1933 uit de gemeente Nijmegen onder lotingsnummer: 503; hij komt op dat moment dus niet in werkelijke dienst.

Op 8 oktober 1936 verbindt hij zich als vrijwillig gewoon dienstplichtige (G.D.) voor de lichting 1936, 2e Ploeg, en komt hij op in werkelijke dienst voor het vervullen van zijn eerste oefening. Hij wordt ingedeeld bij de Tirailleur Compagnie van het 11e Regiment Infanterie, dat destijds een onderdeel vormde van de IVe Divisie en was gelegerd in een van de Infanterie kazernes (“Adolf”, “Hendrik”, “Lodewijk”, of “Willem”) te Amersfoort (Utrecht).

Bij Beschikking van het Departement van Defensie, VIIe Afdeling, Nº 201 T d.d. 14 januari 1937, krijgt hij, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1937, uitstel van het onvervuld gedeelte van zijn eerste oefening voor de tijd van één jaar en op 4 januari 1937 is hij met groot verlof huiswaarts gezonden; dit uitstel houdt klaarblijkelijk verband met zijn op handen zijnde vertrek naar Nederlandsch-Oost-Indië.

Op 13 januari 1937 vertrekt hij aan boord van het m.s. “Marnix van St. Aldegonde” vanuit Nederland (Amsterdam) met bestemming Nederlandsch-Oost-Indië, waar hij op 11 februari 1937 aankomt. Met ingang van 24 februari 1937 wordt hij, bij Beschikking van het Ministerie van Defensie, VIIe Afdeling, Nº 238 H d.d. 15 mei 1937, in Nederlandsch-Oost-Indië aan de dienstplicht onderworpen".

Met vriendelijke groet uit Kerkrade,

Dhr. A.M.F. (Arno) Bastin
Medewerker Beheer

Sluiten
Bron: Dochter Gerda van den Berg-Poos

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 30 augustus 2017

Altijd het gevoel voor twee te moeten leven

Interview met dochter van vaandrig Poos.
Bron: De Gelderlander 19 augustus 2017

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 24 augustus 2017

Ontvangst Mobilisatie-Oorlogskruis

ontvangst van het pakket met daarin de versierselen van het alsnog postuum toegekende Mobilisatie –Oorlogskruis door de mindef. mw. Jeanine A. Hennis- Plasschaert, aan Vdg. MLA/ KNIL Alphonsus Petronella POOS.
Bron: Gerda Poos

Geplaatst door mike van venrooij op 20 juli 2017

mobilisatie oorlogskruis

Het mobilisatie oorlogskruis dat aan Alphonsus Petronella Poos toegekend is.
Bron: jacques Z. Brijl

Geplaatst door mike van venrooij op 10 juli 2017

Biografie Alphonsus Petronella Poos

Biografie van ALPHONSUS PETRONELLA POOS INHOUD. Algemene gegevens. Het ouderlijk gezin van mijn vader. Het korte huwelijksgeluk op Banka-Indonesië. De caputilatie. Changi op Singapore-Island De reis van Singapore naar Japan Van Moji naar... Lees meer

Biografie van ALPHONSUS PETRONELLA POOS

INHOUD.

Algemene gegevens. Het ouderlijk gezin van mijn vader. Het korte huwelijksgeluk op Banka-Indonesië. De caputilatie. Changi op Singapore-Island De reis van Singapore naar Japan Van Moji naar Fuoka camp 7 Mizumaki, opdat zij in herinnering blijven

1.ALGEMENE GEGEVENS.

Rang: Militie Vaandrig MLA/KNIL, Asp. Wkt.kundige
Tech. Dienst, vliegbasis Andir/ Bandoeng.
Algemeen stbknr.: 16703.

Geboren op 10 februari 1913 te Nijmegen.

Overleden op 25 juli 1943 om 19.30 uur in de ziekenzaal v.h. City Camp Hospital, FUTASE, Fukuoka kamp 7B te Japan.

Begraven: Nijmegen War Cementary Jonkerbos

2.HET OUDERLIJK GEZIN VAN MIJN VADER


het gezin Poos te Nijmegen

Mijn vader kwam uit het gezin van de heer Theodorus Wilhelmus Poos (geboren op 20-03-1877 en overleden op 10-06-1948) en mevrouw Toos Theodora Catharina van Megen (geboren op 31-07-1884 en overleden op 01-08-1939). Het gezin bestond uit 5 jongens en 1 meisje. Zijn ouders hadden een café op het Kelfkensbos te Nijmegen.

Op 13 januari 1937 vertrok mijn vader met de Marnix van St. Aldegonde naar Indonesië, het vroegere Indië, om zich te vestigen op het eiland Banka als technisch opzichter in de tinmijnen van de Billiton Maatschappij.

3.HET KORTE HUWELIJKS GELUK OP BANKA

Op Banka ontmoette mijn vader mijn moeder De’tje haar volle naam was Dora Gerardina de Vogel geboren 5 oktober 1918 te Weltevreden, dochter van een KNIL officier. Mijn moeder is overleden op 5 oktober 1985 te Den Haag, Mijn vader trouwde met haar op 16 januari 1940. Op 7 december 1940 werd ik geboren op Pangkal Pinang op Banka.

In de armen van mijn vader

4.DE CAPITULATIE

Mijn vader heeft maar kort van zijn gezin genoten want door de capitulatie van het KNIL werd hij opgeroepen door het KNIL in de rang van vaandrig. Op 8 maart gaven de geallieerde troepen in Nederlands-Indië zich over en werden de krijgsgevangenen van het KNIL naar Jappenkampen gezonden. Mijn vader kwam via het Lands Opvoedings Gesticht voor jongens op Java terecht en vervolgens in Tjimahi om daarna via Tjandjong-Priok verscheept te worden naar de Changi gevangenis te Temple Hill op Singapore-eiland.

5.CHANGI OP SINGAPORE ISLAND

Kaart van Singapore

In de gevangenis van Changi te Temple Hill begon mijn vader in januari 1943 met het schrijven van zijn dagboek.

(Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Changi een krijgsgevangenenkamp. De Japanse bezetter van Singapore bracht hier de geallieerde krijgsgevangenen onder. Het kamp was gesitueerd in en rond de Britse legerbarakken. Op het hoogtepunt verbleven hier 150.000 krijgsgevangenen, waarvan er 10.000 overleefden tot het einde van de oorlog).

Zijn dagboek eindigde op 12 april 1943.

Hij werd op 26 april 1943 per boot de “Kyokko Maru” getransporteerd naar Japan en is op 21 mei 1943 in Moji-Japan aangekomen.

6.DE REIS VAN SINGAPORE NAAR JAPAN.

De Kyokko Maru

Onderstaand een korte beschrijving van die tocht opgetekend door de heer G.Michno.

“The Kyokko Maru sailed from Singapore on 26 April 1943 crowded with 1,000 Dutch, 300 British, and 200 Australian POWs. No medical officers were aboard and the few orderlies were severely taxed by the large number of dysentery cases aboard. The journey to Moji took almost a month, the ship arriving 21 May 1943. According to G. Michno’s “Death on the Hellships”, two Dutch POWs died that day. Overall, Michno described the Kyokko Maru voyage as long but comparatively uneventful.”

7.VAN MOJI NAAR FUOKA CAMP 7

De kampen in de Fukuoka Area

Vanuit Moji volgde de tewerkstelling in de kolenmijnen van Honko & Shinko Mining Company in het Fukuoka kamp 7 gelegen tussen Futase en Iizuka.Mijn vader is in dit kamp overleden op 25 juli 1943. Dit kamp werd bevrijd op 16 september 1945. In Holland is via het Rode Kruis zijn dagboek, waarin de periode in het kamp Changi op Singapore eiland door hem is beschreven, aan mijn moeder overhandigd. Dit dagboek is de enige tastbare herinnering aan mijn vader.

8.MIZUMAKI-JAPAN, OPDAT ZIJ IN HERINNERING BLIJVEN

Ter herinnering aan alle krijgsgevangen die in de kampen op Japan zijn overleden, is een monument te Mizumaki in de Fukuoka Area te Japan opgericht.

Bron: familie van den Berg.

Sluiten
Bron: : familie van den Berg.

Geplaatst door mike van venrooij op 03 mei 2017

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief