Menu

Carolus Marinus Popelier

1918 - 1945

Oorlogsslachtoffer

Is 26 jaar geworden

Geboren op 29-10-1918 in Gorinchem

Overleden op 23-02-1945 in MauthausenWebsite onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Carolus Marinus Popelier

Aspirant reserve officier vlieger Koninklijke Marine. Ingelijfd als Dienstplichtige op 10 oktober 1938 Zijn woonplaats was destijds Rotterdam. Ingedeeld bij Regiment Kustartillerie Officiers opleiding Gas 1 December 1938 overgeplaatst naar het... Lees meer

Aspirant reserve officier vlieger

Koninklijke Marine.

Ingelijfd als Dienstplichtige op 10 oktober 1938

Zijn woonplaats was destijds Rotterdam.

Ingedeeld bij Regiment Kustartillerie Officiers opleiding Gas

1 December 1938 overgeplaatst naar het Regiment Motorartillerie aanwijzing Gasofficier.

23 December 1938 Korporaal S.R.O.O.A

8 Maart overgeplaatst naar 9e Regiment Motorartillerie S.R.O.O.A

1 april 1939 Sergeant S.R.O.O.A

1 December 1939 overgeplaatst naar het 3e Luchtvaart Regiment op Vliegveld de Kooy.

In een brief van zijn moeder staat geschreven, dat hij zich tijdens de Duitse aanval, ook op Vliegveld de Kooy bevond. Volgens deze brief, is Carolus ter nauwer nood aan de dood ontsnapt, tijdens deze aanval.

Carolus Popelier, woonde na de capitulatie in de Graaf Huynlaan 11 te Geleen. Hij was verloofd met Maria Hulsman en werkte als Analist bij de Staatsmijnen in Geleen.

Carolus Marinus Popelier werd op 15-05-1942 krijgsgevangen genomen in Roermond.

Nog de zelfde dag ging hij op transport naar Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser. Het was een list van de Duitsers. Carolus en andere officieren, dachten dat ze zich alleen moesten melden. Ze hadden ook een treinticket voor de terugweg.

Hij kreeg krijgsgevangen nummer 31598.

Op 02-08-1942 vertrokken ze uit Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser voor een 6 daagse reis met onbekende bestemming.

08-08-1942 kwamen ze aan in Stalag 371 te Stanislau (Huidige Oekraïne)

Op 11-01-1944 ontsnapte Carolus Popelier uit Stalag 371. Samen met de cadetten-vaandrig Ad Verhage, Sieb van der Pol, Joop Singor, Ary Ligtermoet, Hans von Seydlitz Kurzbach en wachtmeester Albert Ernst. Tijdens de ontruiming van het kamp in, verstopten deze mannen zich achter een dubbele wand onder de toneelvloer. Ze werden daar niet gevonden.

18-01-1944 werd Carolus samen met Ad Verhage weer gevangengenomen en terug gebracht naar Stalag 371

Op 03-03-1944 ondernam hij met enkele anderen weer een vluchtpoging uit uit Stalag 371, maar ook deze mislukte.

Begin April 1944 werd Carolus met 8 anderen overgebracht naar concentratiekamp Gross Rosen in Polen. Carolus werd o.a. met Ad Verhage, omdat ze verzwakt waren, opgenomen in de ziekenbarak.

Marinus Carolus Popelier werd in juni 1944 overgebracht naar concentratiekamp Mauthausen.

Hij is heel waarschijnlijk op 23-02-1945 (als straf voor zijn ontsnappingen) om het leven gebracht in Mauthausen. Aktion Kugel.

De familie Popelier is eind December 1945, na een onderzoek van Ritmeester W. CH. J. M. van Lanschot op last van Z.K.H. Prins Bernard der Nederlanden, op de hoogte gesteld van het overlijden van Carolus Marinus Popelier.

De Naam van Carolus Marinus Popelier staat op:

-Het Nederlandse Monument te Mauthausen

-Het gedenkbord aan de Engelandvaarders in de kapel bij het Nationaal Ereveld te Loenen.

Ook staat zijn naam in het boek “Mauthausen een Gedenkboek” Als overlijdensdatum staat 23-02-1945 vermeld.

Heeft u informatie of bent u opzoek naar informatie: michel.huisman66@gmail.com

Prospective reserve officer flyer

Royal Navy.

Carolus Marinus Popelier was taken prisoner on 15-05-1942 in Roermond.

The same day he was transported to Oflag XIII B Nuremberg-Langwasser. It was a trick of the Germans. Carolus and other officers thought they had to report only. They also had a train ticket for the return journey.

He was prisoner number 31598.

On 02-08-1942 they left Oflag XIII B Nuremberg-Langwasser for a 6 day trip to an unknown destination.

08-08-1942 They arrived in Stalag 371 to Stanislau (Current Ukraine)

On 11-01-1944 Carolus Popelier escaped from Stalag 371. Along with the cadets-ensign Ad Verhage, Sieb van der Pol, Joop Singor, Ary Ligtermoet, Hans von Seydlitz Kurzbach and Sergeant Albert Ernst.

18-01-1944 Carolus was with Ad Verhage captured and brought back to Stalag 371

On 03-03-1944 he tried with several others again escaping from Stalag 371, but this failed.

Beginning April 1944 Carolus was transferred with 8 others to Gross Rosen concentration camp in Poland. Carolus came with Ad Verhage, in the camp Hospital, because they were so weakened

Marinus Carolus Popelier was transferred in June 1944 to Mauthausen concentration camp.

Very likely he was killed on 23-02-1945 (as punishment for his escapes) at Camp Mauthausen in Austria. Aktion Kugel.

The family Popelier got end of December 1945, after an investigation of Ritmeester W. CH. J. M. van Lanschot Commissioned of Z.K.H. Prince Bernhard of the Netherlands, informed about the death of Carolus Marinus Popelier.

For any Information: michel.huisman66@gmail.com

Sluiten
Bron: Eigen brieven documenten en foto’s. Boek Officieren achter Prikkeldraad Leo de Hartog. Website Krijgsgevangen.nl

Geplaatst door Michel Huisman op 21 juli 2016

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief