Claas Joseph Cornelis Rooda

1910-1944

0

Oorlogsslachtoffer

Is 34 jaar geworden

Geboren op 06-07-1910 in Groningen 

Overleden op 25-09-1944 in Westerbork Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Monument voor 52 slachtoffers op executieplaats Kamp Westerbork

Het monument met de namen van de 52 slachtoffers die in de buurt van het crematorium werden begraven. Op diverse dagen waren executies, voor elke dag staat een paneel met daarin de namen van die dag gefusilleerde mannen uitgesneden.
Bron: https://westerborkportretten.nl/

Geplaatst door Cor Rijnvis op 20 oktober 2021

1c4ad42d2fc110b51e4c0cbfb7fe3ddb v1

Verraad binnen de OD

Claas Joseph Cornelis Rooda werd geboren in Groningen, op 6 juli 1910. Hij trouwde met Clara Gezina Warners. Het paar ging in Haren wonen, aan de Wilheminalaan 11. Daar werd zoon Niels geboren. Claas was typograaf van beroep, hij werkte als... Lees meer

Claas Joseph Cornelis Rooda werd geboren in Groningen, op 6 juli 1910. Hij trouwde met Clara Gezina Warners. Het paar ging in Haren wonen, aan de Wilheminalaan 11. Daar werd zoon Niels geboren. Claas was typograaf van beroep, hij werkte als boekdrukker voor de firma Schut in de Ebbingestraat in Groningen.

Claas had in militaire dienst de officiersopleiding gevolgd; hij had de rang van eerste luitenant. Als reserveofficier hoorde hij bij de eersten die werden opgeroepen bij de algehele mobilisatie in augustus 1939. Tijdens de meidagen van 1940 was Rooda gelegerd bij Kornwerderzand, waar de Afsluitdijk verdedigd werd. Daar heeft hij met zijn militaire eenheid zware gevechten tegen de Duitse geleverd.

Door zijn beroep was Rooda betrokken bij illegale persactiviteiten. Hij werkte mee aan de totstandkoming van het geïllustreerde illegale blad ‘Ons Vrije Nederland’, niet te verwarren met het eveneens illegale ‘Vrij Nederland’. Ook drukte hij bonkaarten en voedselbonnen voor onderduikers.
Voor een militair en rechtgeaard Nederlander als Claas Rooda was het bijna vanzelfsprekend dat hij zich bij de Ordedienst (OD) zou aansluiten. Mogelijk bezocht hij de bijeenkomsten van reserveofficieren, iedere eerste maandag van de maand in café-restaurant De Faun. De Duitsers wisten van die bijeenkomsten, maar lieten ze de eerste oorlogsjaren ongemoeid. In De Faun werden de OD-contacten gelegd en onderhouden.

Een kwartiercommandant, de Groningse advocaat Simon Redeker, bleek echter een dubbelrol te vervullen: hij gaf verscheidene keren een lijstje namen door aan de SD. In de zomer van 1944 moet er argwaan zijn ontstaan bij de OD ten aanzien van Redeker. Maar iets bewijzen kon niemand. Hij werd gemeden.
Op 20 september 1944 ontving de Beauftragte Hermann Conring op het Scholtenhuis een anonieme brief waarin de namen stonden van minstens vijftien reserveofficieren, met het advies deze mannen te arresteren. Eén van de namen in de brief was die van Claas Rooda. Korte tijd later meldde de schrijver van de brief zich bij de SD’er Robert Lehnhoff: Simon Redeker. Na de oorlog verklaarde Redeker dat hij op dat moment in overspannen toestand verkeerde, naar aanleiding van Dolle Dinsdag en dat hij zich gekrenkt voelde doordat zijn militaire vrienden hem links lieten liggen.
Hoewel er geen concrete aantijgingen in de brief stonden, liet Lehnhoff ogenblikkelijk de mannen arresteren die in de brief genoemd waren. Bij huiszoeking werd bij een van hen een zakboekje gevonden met de namen van bijna alle OD’ers in Groningen. Er volgde een arrestatiegolf waar de Harenaars Jo Moerman en Hendrik Bus ook bij betrokken waren.
Het is niet precies bekend wanneer Claas Rooda is gearresteerd, maar op 25 september 1944 bevond hij zich in elk geval in het Scholtenhuis in Groningen. Op die dag verscheen SD’er Wilhelm Stöwzand op de gevangenenzolder en noemde de namen van twaalf mannen over wie het doodvonnis was uitgesproken als represaille voor de moord op twee SD’ers in Dokkum.

Claas Joseph Cornelis Rooda werd, samen met Bus en tien anderen, naar Westerbork gebracht en daar gefusilleerd. Hij is 34 jaar geworden.
Het lichaam van Claas Rooda werd in Westerbork gecremeerd. Op 2 november 1945 is Claas Rooda symbolisch herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats Esserveld te Groningen.Monument Esserveld Groningen


Sluiten
Bron: Boek: 'Van kwaad tot onvoorstelbaar erger'. Auteurs: Wil Legemaat en Margriet Staal. Harener Historische Reeks 15, 2010

Geplaatst door Wil Legemaat op 15 april 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Haren, gedenksteen bij de N.H. Kerk

Plaats:
Groningen

Haren, gedenksteen bij de N.H. Kerk

Nationaal archief

Bekijk
Menu