Hendrik Willem Royaards

1915-1942

0

Oorlogsslachtoffer

Is 27 jaar geworden

Geboren op 06-01-1915 in Den Haag 

Overleden op 28-02-1942 in Mario Tjamba Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Uittreksel uit krantenartikel "Zij die vielen in Zuid-Celebes".

Een uittreksel uit krantenartikel "Zij die vielen in Zuid-Celebes", met het deel over de gevechten bij Mario Tjamba, en lijst met gesneuvelden.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 04 juli 2020

4e63c58d61b397b55d9a2529aaba53da v1

Interessant krantenartikel.

Interessant krantenartikel "Zij die vielen in Zuid-Celebes". Zie volgende bijdrage voor details, en leesbare versie.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 04 juli 2020

2f7d1bd07d5484ea82472f4558d98684 v1

Nood-akte van Overlijden.

Getuigenverklaring en aan de hand daarvan opgemaakte Nood-akte van Overlijden van Hendrik Willem Royaards, waaruit blijkt dat hij is gesneuveld bij Mario Tjamba.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 04 juli 2020

94891b180ea7d6d34fdec8aadc8c24f5 v1

Broers H.W. en L.G. Royaards.

Hendrik Willem Royaards (links) met zijn broer Lodewijk Gerard, die is omgekomen in het Japanse kamp Kawasaki camp 11.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 16 mei 2020

53d94cb457b30a3ac39ccbc39dd0a584 v1

H.W. Royaards

Twee foto's van Hendrik Willem Royaards.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 16 mei 2020

4b03fca0ce767e64f57be0f58f490a88 v1

Grafsteen.

De grafsteen voor Hendrik Willem Royaards met de correct gespelde naam.
Bron: Dhr. L.G. Royaards, zoon van H.W. Royaards.

Geplaatst door Jan Thonus op 11 januari 2020

313c824d15960184d68651bcb86bc04d v1

Mobilisatie-Oorlogskruis.

Het Mobilisatie-OorlogsKruis toegekend aan Hendrik Willem Royaards.
Bron: Jacq. Z. Brijl., Luitenant- Kolonel bd, BL.

Geplaatst door Jan Thonus op 08 januari 2020

509abdc42de78964074a3c604f9ac3f4 v1

Toekenningsbrief Mobilisatie-Oorlogskruis.

Toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis aan Hendrik Willem Royaards.
Bron: Jacq. Z. Brijl., Luitenant- Kolonel bd, BL.

Geplaatst door Jan Thonus op 08 januari 2020

A37026ad0b01a82288f67f66b530a7b1 v1

Een bloemstuk aangeboden door Jac. Z. Brijl luit.kol.b.d. en echtgenote.

Ere wie ere toekomt.
Bron: Jacq. Z. Brijl., Luitenant- Kolonel bd, BL.

Geplaatst door Jan Thonus op 10 oktober 2019

0f8f7b5efb12887aff8ff1c0bc3bce6d v1

De moedige gevechten van het KNIL ter verdediging van de “MARIO TJAMBA” stelling in Zuidwest CELEBES, het huidige SULAWESI.

Na het ontvangen van verschillende berichten op 23 Jan 1942, dat een Japanese Invasievloot zich reeds in de Zeestraat MAKASSER bevond en kennelijk het voornemen had om in de directe omgeving van MAKASSER te landen, besloot de Troepencommandant de... Lees meer
Na het ontvangen van verschillende berichten op 23 Jan 1942, dat een Japanese Invasievloot zich reeds in de Zeestraat MAKASSER bevond en kennelijk het voornemen had om in de directe omgeving van MAKASSER te landen, besloot de Troepencommandant de KNIL eenheden vanuit MAKASSER naar het binnenland te verplaatsen en te laten terugvallen op de MARIO TJAMBA stelling. De Europese vrouwen en kinderen werden gelijktijdig naar MALINO geëvacueerd. De totale sterkte van ons Leger ter plaatse bestond uit: - 2 compagnies beroeps militairen van het KNIL; - 1 compagnie Kort Verband (inheemse) militairen; - 1 militie compagnieie; - 1 Landstorm compagnie (oudere militieplichtigen); - voorts nog enkele Inf. Brigades à 18 man en een reserve korps van gepensioneerde miln. Verder had het KNIL enkele brigades gelegerd in PARE PARE en ENREKANG.Op 8 feb 1942 om 24.00 uur landde een enorme Japanse strijdmacht op een kuststrook op ca. 3 km ten Zuiden van Makasser, die onmiddellijk naar die plaats oprukten en Makasser snel volledig bezetten. Een deel van de KNIL eenheden had intussen de MARIO TJAMBA stelling ter verdediging betrokken. Deze stelling sloot aan bij een 14 km lange bergpas bij Bengo en liep in het Noorden tot Maros.Op 9 feb 1942 viel reeds een grote eenheid van o.a. Japanse wielrijders onze stellingen aan. Bij de eerste gevechten gelukte het om deze overmachtige en met zware en automatische wapens uitgeruste Japanse eenheden tegen te houden; zo gelukte het 1ste Luitenant G.A. Blume met 20 KNIL militairen, een Japanse eenheid bij Bantimoeroeng in een hinderlaag te laten lopen, waarbij 91 Japanse miln. werden gedood. Na vele hevige gevechten moest echter het kleine en matig geoefende en slecht bewapende KNIL leger, op 7 mrt 1942, uiteindelijk voor de Japanse overmacht capituleren.Tot de vele gesneuvelden behoorde ook Mlt.Sgt. KNIL. Hendrik Willem Royaards ; hij sneuvelde tijdens moedige gevechten op 28 feb 1942 te MARIO TJAMBA. Hij ligt begraven op het Ned. Ereveld te Candi, SEMARANG/ Midden- Java, verzamelgraf Mario Tjamba, loc.: 208:209 Sluiten
Bron: Jacq. Z. Brijl., Luitenant- Kolonel bd, BL. & De Kon. Ver. ter Beoefening v.d. Krijgswetenschap

Geplaatst door Jan Thonus op 07 oktober 2019

Bd987ac52bca1e5e93e865dfdaed7e5a v1

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nederlands Ereveld Candi


Vak/rij/nummer B208:209
Verz.graf Mario Tjamba locnr.208-209.jpg

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu