Matthijs Barend van Rooijen

1919-1940

0

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 06-03-1919 in Rotterdam 

Overleden op 10-05-1940 in Rotterdam Militair onderdeel

Afbeeldingen

0

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Gem. Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam


Vak/rij/nummer P150
M.B.v.Rooijen.jpg

Ligging: Militair Erehof

Nationaal archief

Bekijk
Menu