Menu

Gerrit van Rossum

1926 - 1947

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 24-07-1926 in Vleuten

Overleden op 28-07-1947 in Tambak BerasMilitair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Aan het oorspronkelijke graf van Gerrit van Rossum

Mijn vader Adrianus Nicolaas Wieman ging in maart 1939 als KNIL militair naar Indië. Mijn moeder volgde later dat jaar. Beiden overleefden de verschrikkingen van de Jappenkampen en de Birmaspoorweg. In deze periode ben ik de fotoalbums aan het... Lees meer
Mijn vader Adrianus Nicolaas Wieman ging in maart 1939 als KNIL militair naar Indië. Mijn moeder volgde later dat jaar. Beiden overleefden de verschrikkingen van de Jappenkampen en de Birmaspoorweg. In deze periode ben ik de fotoalbums aan het nakijken en mijn oog viel op een foto dat mijn vader (helemaal links) bij een graf staat. De foto is niet echt scherp maar ik kon lezen dat de naam van de gesneuvelde G. Van Rossum was, soldaat van het regiment Grenediers en als jaar van overlijden kon ik met enige moeite 1947 lezen. Het blijkt dus het graf te zijn van deze Gerrit van Rossum waarbij ik in het uitgebreide relaas lees dat hij uit Vleuten komt. Dat zal de reden zijn. Mijn vader kwam ook uit Vleuten. De middelste man herken ik als zijn broer Henk Wieman. De overige mannen ken ik niet. Mocht een nabestaande van Gerrit van Rossum belangstelling hebben voor de originele foto, dan wil ik hem graag afstaan. Sluiten
Bron: Foto album familie Wieman

Geplaatst door Aad Wieman op 05 december 2021

Over Grenadier Gerrit van Rossum.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 1e Compagnie-4e Bataljon-Regiment Grenadiers. Rang: Dienstplichtig Soldaat. Registratienummer: 26.07.24.121. Adres: Schoolstraat A145 te Vleuten. Beroep:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 1e Compagnie-4e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 26.07.24.121.

Adres: Schoolstraat A145 te Vleuten.

Beroep: Mandenmaker-fabrieksarbeider.

Locatie van sneuvelen: Tambak Beras, Oost-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld tengevolge van vijandelijke acties nabij Tambak-Beras.

Op 28 juli 1947 om 05:15u werd de bezetting van Tambak Beras (1 sgt, 1 kpl en 12 man) door de dessapolitie gewaarschuwd dat ongeveer 150 leden van de TNI in aantocht waren. Direct daarop werden de Nederlandse militairen met zware mitrailleurs beschoten, zij beantwoordden het vuur en daarbij vielen twee gewonden. In het nabijgelegen Tjermee werden omstreeks 05:30u rode lichtkogels in Tambak Beras gesignaleerd, wat betekende: eigen posten aangevallen. Tambak Beras was omsingeld en niet te houden. De bezetting trok zich terug richting Tjermee met achterlating van de twee gewonden. Tijdens het terugtrekken sneuvelden korporaal Hillegaard en grenadier Hopman. Gerrit van Rossum probeerde met enkele kameraden in de buurt van kampong Mandoe een kali over te steken maar werd door de stroom meegesleurd. Pogingen om hem te redden mislukte en hij verdronk. Zijn lichaam is op 30 juli 1947-vrijwel naakt- gevonden. Vermoedelijk door beroving ontbraken herkenningsplaatje en papieren.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Albertus van Rossum en Petronella Adriana Rebergen. RK.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1947.

Bronnen:

- Open archieven.

- Ministerie van Defensie.

- Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

- Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers.

4e Bataljon Regiment Grenadiers-Garderegiment Grenadiers


Opgericht: 01-03-1947 te Amersfoort.

Vanf 1 jun 1948 Garderegiment Grenadiers.
Onderdeel van: D-Divisie "Palmboom.
Vertrek Indië: 28-05-1947 a/b "Kota Inten.
Aankomst Indië: 28-06-1947.
Toegevoegd aan: T.T.C. Oost-Java.
Ingedeeld bij: 4e Infanterie Brigade.
Actiegebied(en): Soerabaja, Tjermee, Grissee, Madoera, Kediri, Pare, Pasoeroean.
Commandant: Lkol W. Wierda: 01-07-1947 t/m 01-04-1949,
Maj H. Fels: 01-04-1949 t/m 01-11-1949,
Maj P.H. Bakker: 01-11-1949 t/m 17-03-1950.
Gerepatrieerd: 16-02-1950 a/b "Kota Inten", 17-03-1950 aankomst Rotterdam.
Omgekomen: 32 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46. Na aankomst te Soerabaja werd vanaf 10 juli 1947 een begin gemaakt met het pelotonsgewijs overnemen van de sector Tjermee van 1-12 RI om dit OVW-bataljon vrij te maken voor de 1e politionele actie. Op 25 juli was deze overname geheel voltooid. Drie dagen na de overname werd de sector Tjermee zwaar aangevallen. Deze aanval werd met succes afgeslagen. Op 4 augustus kreeg ook het bataljon een actieve rol in de 1e politionele actie toebedeeld. In twee colonnes trok het vanuit Tjermee en Gendong-Tambak op naar Grissee. Bij deze opmars ondervond het bataljon korte maar hevige tegenstand. Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd in de sector Grissee, Tjermee, Moro en Bringkan. Op 10 november nam de 4e cie samen met 4-GRPIr en mariniers deel aan een actie op oost Madoera. In twee dagen werden Goeloek-Goeloek, Soemenep, Amboeten-Timor en nog diverse andere plaatsen bezet. Na verloop van tijd werd het bezette gebied overgedragen aan 4-GRJ. In 1948 lag het bataljon verspreid in een gebied dat liep van Grisee tot aan Kademaen. Eind 1948 begon men het bataljon te concentreren rond Lawang in verband met de komende 2e politionele actie.
Tijdens de 2e politionele actie trok het bataljon, op 19 december 1948, samen met 2-15 RI op vanuit Lawang naar Kepandjen. Op de tweede dag ging de opmars van de colonne verder naar Wlingli. Maar als gevolg van een vernielde brug moest de opmars noodgedwongen te voet worden voortgezet. Na een dag en een nacht gelopen te hebben werd Wlingli op 21 december bezet. Nadat de bezetting van Wlingli was overgedragen aan 2-15 RI trok het bataljon op 24 december op naar Kediri. Kediri werd op 25 december ingenomen. Tijdens deze etappe ondervond men weinig tot geen tegenstand. Wel werd de opmars sterk vertraagd door de vele versperringen. Na de actie werd het bezette gebied, dat de sectoren Kediri, Wates, Djombang en Modjoagoeng omvatte, door patrouillegang en vele acties gezuiverd. In juni 1949 nam het bataljon Pare over van 2-15 RI en droeg het de sectoren Djombang en Modjoagoeng over aan 4-GRJ.
Na het 'cease fire' op 10 augustus braken er rustiger tijden aan. Geleidelijk werden de gebieden westelijk van Kediri aan de TNI overgedragen. Op 15 december was de gehele sector Kediri overgedragen. Het bataljon werd gelegerd in de sector Pasoeroean-Pandakan. In januari 1950 gingen de eerste Grenadiers repatriëren. Deze zogeheten 'januari groep" bestond uit OVW'ers (kader). Op 25 januari werd het restant van het bataljon naar Batavia verscheept van waaruit ook zij zouden gaan repatriëren.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/4grgr.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 14 mei 2019

Bidprentje

Voorzijde bidprentje van G. Van Rossum.
Bron: Persoonlijke verzameling bidprentjes gesneuvelde Nederlandse militairen.

Geplaatst door Color Color op 22 juli 2016

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief