Menu

Abraham Rutger Rutgers

1883 - 1942

Oorlogsslachtoffer

Is 58 jaar geworden

Geboren op 06-09-1883 in Den Haag

Overleden op 02-04-1942 in Dachau, Landkreis DachauBijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Hervormd predikant voert verzet vanaf de kansel

Abraham Rutgers is geboren op 6 september 1883 te Den Haag als zoon van Abraham Rutger Rutgers en Trijntje van der VLugt. Op 14 februari 1910 treedt Abraham In Leiden in het huwelijk met Josephina Louise Veenhuijzen. Uit dit huwelijk worden drie... Lees meer
Abraham Rutgers is geboren op 6 september 1883 te Den Haag als zoon van Abraham Rutger Rutgers en Trijntje van der VLugt. Op 14 februari 1910 treedt Abraham In Leiden in het huwelijk met Josephina Louise Veenhuijzen. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren.Abraham is Hervormd predikant. Hij heeft zijn studie theologie gedaan in Leiden 1903 en Groningen 1906. In 1907 wordt hij benoemd tot candidaat voor den Heiligen Dienst.Abraham werkt achtereenvolgens als hulppredikant te Düsseldorf in de periode 1908-1909. Werkt als predikant te Tubbergen vanaf 1910, te Lochem 1914-1919 gevolgd door een eervol emiritaat van twee jaar. Later werkt hij als predikant te Usselo 1921 en te Rotterdam in de periode 1932-1942.Al tijdens zijn werk als Hervormd hulppredikant te Düsseldorf (1908-1909) bleek Abraham een strijdbaar karakter te hebben. Zijn optreden tegen het onrecht dat sommige Nederlandse arbeiders daar trof, had tot gevolg, dat hij Duitsland werd uitgezet.Abraham was van jongs af aan een overtuigd antimilitarist maar kwam na een bezoek aan Spanje, in 1938, op zijn antimilitaristische overtuiging terug. Reeds in 1933 protesteerde hij - met andere theologen - tegen de jodenvervolgingen in Duitsland.Na de inval van de Duitsers in mei 1940 hekelde hij vanaf de kansel fel en onbevreesd alle onrecht van de bezetters. Hij achtte zich geroepen, daar en in zijn catechisatie om zonder enige restrictie te spreken en deed dat ook. Duitsland noemde hij een zuiver imperialistische mogendheid, Seyss-Inquart een landverrader.Op zondag 1 september 1940, de dag na Koninginnedag, houdt hij een formele Oranjedienst, waarbij de gehele gemeente onder zijn leiding uit volle borst het Wilhelmus zingt met open deuren .... Gelukkig loopt het goed af.Na verschillende malen door de Sicherheitsdienst ter verantwoording te zijn geroepen, werd hij na, zijn preek van zondag 1 juni 1941 (1e Pinksterdag), op woensdag 11 juni 1941 gearresteerd en na verhoor in het Oranjehotel in Scheveningen gevangen gezet. Abraham heeft het daar heel moeilijk.De eenzaamheid, de onzekerheid, de machteloosheid drijven hem tot vertwijfeling. Eerst na bijna drie maanden mocht zijn vrouw hem voor het eerst opzoeken. Hij stond achter traliewerk, als een roofdier in zijn kooi en barstte in tranen uit, toen hij Josephine zag. Medegevangenen vertelden dat hij hen tot grote steun was.Na vier maanden eenzame opsluiting in Scheveningen volgt zijn overbrenging naar kamp Amersfoort op dinsdag 28 october 1941. In Amersfoort preekt hij nog, clandestien, twee zondagen. Na 14 dagen wordt Abraham doorgezonden naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op vrijdag 28 november 1941 aankomt.In de toon van zijn brieven komt dieper overgave en rust. Hij heeft bloedvergiftiging in zijn arm en moet daarom te bed liggen. Maar de arm geneest. Hij heeft nog steeds goede hoop op terugkeer …“Tot hiertoe ben ik door Gods genade en hoede doorheen gekomen en ik hoop jullie nog terug te zien en bid vurig dat God mij nog weer naar huis en arbeid terug zal voeren”.Volgens berichten is Abraham na zijn laatste brief zwaar mishandeld nadat hij in goed vertrouwen aan een andere gevangene het een en ander verteld had over zijn ervaringen van corruptie door drie medegevangenen. Deze hebben hem hierop zo mishandeld dat hij met een bebloed gelaat weer moest worden opgenomen in het ziekenverblijf waar hij na enkele dagen is overleden.Het lichaam van Abraham Rutger Rutgers is tijdens de oorlog gecremeerd in München. Na de oorlog is zijn urn met asresten daar aangetroffen door de Oorlogsgravenstichting. Die heeft de urn bijgezet op het Nederlands ereveld Frankfurt am Main. Sluiten
Bron: Oorlogsgravenstichting

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 30 april 2017

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nederlands Ereveld Frankfurt


Vak/rij/nummer H 1 4

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief