Samad alias Martawidjaja

-1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Overleden op 13-03-1949 in Poerworedjo Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nederlands Ereveld Kalibanteng


Vak/rij/nummer Isl.76
samad alias martawidjaja.2004.jpg.JPG

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu