Richard Leonard Arnold Schoemaker

1886-1942

1363005363.JPG

Oorlogsslachtoffer

Is 55 jaar geworden

Geboren op 05-10-1886 in Roermond 

Overleden op 03-05-1942 in Sachsenhausen Onderscheiding
Verzetskruis

Afbeeldingen

0

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 14 januari 2014

1389693093

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 14 januari 2014

1389692761

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 14 januari 2014

1389692259
prof. Schoemaker is in april 1942 in een OD proces ter dood veroordeeld, naar Sachsenhausen vervoerd, daar op 3-5-1942 terechtgesteld en gecremeerd.

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 12 maart 2013

Dhr. Schoemaker heeft een verzets- en spionagegroep opgericht en is daarmee begonnen aan de TH Delft, waar hij hoogleraar was. Dat was de groep Schoemaker. Zijn collega, prof. dr. ir. J.A.A. Mekel richtte de groep Mekel op. Zij onderhielden nauwe banden. Daarvan afgeleid zijn enkele Rotterdamse verzetsgroepen.

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 11 maart 2013

Namenlijst slachtoffers van het proces der 72

Namenlijst slachtoffers van het proces der 72Lees meer

Namenlijst slachtoffers van het proces der 72


Sluiten
Bron: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO02:NIOD05_7395&role=pdf

Geplaatst door Corry Homma op 24 september 2023

HET PROCES DER 72 (1942): NEDERLANDSE VERZETSLIEDEN WORDEN NA SCHIJNPROCES GEËXECUTEERD IN SACHSENHAUSEN

Op 3 mei 1942 werden er 72 Nederlandse verzetslieden geëxecuteerd in concentratiekamp Sachsenhausen, na een proces dat de geschiedenisboeken inging als het ‘Proces der 72’. De Duitsers deden het doen lijken alsof er sprake was van een eerlijk... Lees meer

Op 3 mei 1942 werden er 72 Nederlandse verzetslieden geëxecuteerd in concentratiekamp Sachsenhausen, na een proces dat de geschiedenisboeken inging als het ‘Proces der 72’. De Duitsers deden het doen lijken alsof er sprake was van een eerlijk proces, alle verzetslieden kregen ook een advocaat toegewezen, maar niets was minder waar. Hoe verliep het proces precies en waarom werden ze ter dood veroordeeld?


Het Proces der 72 (1942): Nederlandse verzetslieden worden na schijnproces geëxecuteerd in Sachsenhausen | IsGeschiedenis

Sluiten
Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-proces-der-72-1942-nederlandse-verzetslieden-worden-na-schijnproces-geexecuteerd-in

Geplaatst door Corry Homma op 24 september 2023

Schoemaker

De vastbeslotenheid van de officier revanche te nemen op de overweldiging in de Meidagen bezielde Prof. schoemaker in zijn leidende rol in het Nederlandse verzet. Militair gebleven na een briljante studie aan de K.M.A., waarmee hij zijn... Lees meer
De vastbeslotenheid van de officier revanche te nemen op de overweldiging in de Meidagen bezielde Prof. schoemaker in zijn leidende rol in het Nederlandse verzet. Militair gebleven na een briljante studie aan de K.M.A., waarmee hij zijn wetenschappelijke ontwikkeling inzette, toonde hij dezen kant van zijn veelzijdige persoonlijkheid opnieuw en op heroieke wijze in die meer dan ooit militaire periode van zijn leven, waarin hij het einde zou vinden. Reeds tijdens zijn officiersopleiding ontwikkelden zijn begaafdheden zich tot buiten zijn studie. Zo vertegenwoordigde hij het cadettenkorps op de Olympische Spelen te Londen in 1907. Nadat hij Breda verlaten had, voltooide hij zijn wetenschappelijke opleiding door het volgen van colleges aan verschillende afdelingen van de Technische Hogeschool te Delft, waar hij bovendien de examens aflegde voor bouwkundig-ingenieur. In 1912 vertrok hij, tot 1e luitenant benoemd, naar Bandoeng waar hij reeds drie jaar later tot kapitein der genie werd bevorderd. In deze functie ontwierp en bouwde hij het Paleis van de Legercommandant. De Technische Hogeschool aldaar, die in 1918 in oprichting was, bood hem het hoogleraarsambt aan, dat hij twee jaar later kon aanvaarden. Vier jaar bleef hij in deze functie, waarnaast hij nog vele aanwinsten schiep voor de Indische architectuur. In 1924 werd hij benoemd tot hoogleraar in de bouwkunde te Delft. De velen, die zijn onconventionele, drukbezochte colleges hebben gevolgd en door hem in de tekenzaal zijn terzijde gestaan met raad en daad, in een sfeer die ver bleef van het professorale voetstuk, zullen in de eerste plaats kunnen getuigen van de betekenis, die hij voor de universitaire wereld heeft gehad. Na de capitulatie in 1940 was het de officier in Prof. Schoemaker, die vrijwel onmiddellijk en thans ondergronds den strijd hervatte. Op 2 mei 1941 werd, aan dit werk een einde gemaakt door Nederlandse politie, die hem in lafhartig handlangerschap naar het Oranjehotel voerde. Vervolgens wachtte hem het beruchte Amersfoort. Zijn dood tezamen met Prof. Mekel en zijn medewerkers van de ”groep van 72” op 3 Mei 1942 voor het vuurpeloton was een van die slagen, waarin een absurd gezag onze cultuur het gevoeligst trof. Mevrouw Schoemaker ontving uit handen van H.M. de Koningin voor de trouw en het werk van Prof. Schoemaker het verzetskruis. Sluiten
Bron: Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945.

Geplaatst door Martin Spaans op 03 september 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen
Menu