Thijs Taconis

1914-1944

0

Oorlogsslachtoffer

Is 30 jaar geworden

Geboren op 28-03-1914 in Rotterdam 

Overleden op 06-09-1944 in Mauthausen Militair onderdeel

Onderscheiding
BK.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Thijs Taconis.

Gevallen in het Verzet. Opdat wij niet vergeten... Laatst bekende adres: Pieter Bothstraat 43 te Den Haag (Bezuidenhout). Onderdeel: N Section, Special Operations Executive (SOE), British Government Rang: Dienstplichtig soldaat der Infanterie,... Lees meer

Gevallen in het Verzet. Opdat wij niet vergeten...

Laatst bekende adres: Pieter Bothstraat 43 te Den Haag (Bezuidenhout).

Onderdeel: N Section, Special Operations Executive (SOE), British Government

Rang: Dienstplichtig soldaat der Infanterie, Bureau Bijzondere Opdrachten.

Locatie van sneuvelen: Mauthausen (AUT).

Wijze van overlijden: Gefusilleerd.

Locatie laatste rustplaats: Verzamelgraf Geheim Agenten te Mauthausen (AUT).

Kort na de Nederlandse capitulatie probeerden verzetsgroepen in Nederland informatie te verzamelen. Het bleek moeilijk die informatie door te spelen naar Engeland. Vanuit Engeland werden om die reden agenten uitgezet op Nederlands bezet grondgebied; zij werden gestuurd door de Centrale Inlichtingendienst onder leiding van François van 't Sant in samenwerking met MI-6 en de SOE.

Op 7 november 1941 werden Taconis en Huub Lauwers, een Nederlandse journalist die was opgeleid als geheim agent, als eersten vanuit Engeland geparachuteerd boven het Stegerveld buiten Ommen, met als opdracht een radioverbinding met het hoofdkwartier in Londen op te zetten en te onderhouden. Ze begroeven hun parachutes op dezelfde plaats. Op 3 januari 1942 werd het eerste codebericht naar het Londen verzonden. Als codenamen gebruikte hij Thijs en Thijs Timmer.

Sergeant Thijs Taconis werd met een radiotelegrafist begin november 1941 boven Nederland afgeworpen waarna hij waardevol en opmerkelijk werk verrichtte zowel dat wat hem was opgedragen en ook op andere manieren.
Taconis vormde en trainde 10 groepen saboteurs van elk gemiddeld 8 man. Deze groepen werkten in diverse delen van Nederland en waren actief met onopvallende sabotage acties en brandstichting.
Op ons verzoek bereidde Taconis in juni 1942 een aanval voor op de Duitse radiozender bij Kootwijk. Er is alle reden voor om aan te nemen dat deze aanval geslaagd zou zijn als de groep niet onverwachts op landmijnen was gestuit en de wachtposten had gealarmeerd waardoor het mislukte. De organisatie van Taconis was door dit incident nooit in gevaar geweest en dat vormt het bewijs voor de efficiënte manier waarop het werk werd gedaan.
Met hulp van plaatstelijke ontvangstcommittees, opgezet door Taconis, werden 10 zendingen met voorraden met in totaal 52 containers afgeleverd. Het totale gewicht van deze voorraden bedroeg meer dan 5 ton en werd verdeeld onder de diverse sabotagegroepen en veilig opgeborgen.
Die zelfde ontvangstcommittees onder leiding van Taconis ontvingen op verschillende tijdstippen 8 officieren en andere manschappen die naar Nederland waren gestuurd en verschaften ze veilig onderdak. Hun kansen op veiligheid en het uiteindelijke succes van hun werk hing grotendeels af van dat soort verleende diensten. Het was feitelijk aan de hulp van Taconis en zijn mannen in de eerste fase te danken dat de plannen voor het opzetten van sabotagegroepen in Nederland zo snel werden voltooid.
Een van de officieren die door Taconis werd ontvangen was een officier die helaas bij de landing een zware hersenschudding opliep. Desondanks werd hij veilig ondergebracht en medisch verzorgd maar toen hij een paar dagen later overleed werd hij in het geheim en dus zonder gevaar voor de organisatie begraven.
Er werden door Taconis en zijn helpers nog veel meer diensten geleverd zoals het ontvangen van bijzonder materiaal en berichten die werden doorgegeven aan andere agenten en zelfs het verkrijgen van uiterst waardevolle informatie betreffende de uitgifte van identiteitsbewijzen en bonkaarten in Nederland.
Gedurende al deze maanden van actieve en intelligente voorbereiding verkeerde Taconis voortdurend in gevaar, naar aard en omvang kan alleen maar worden geraden, maar door zijn grote moed, vindingrijkheid en plichtsbesef voerde hij de strijd met succes. Zijn werk verdient de volle eerbied van allen die dat soort activiteiten hebben ervaren.

Op 9 maart 1942 werd hij gearresteerd als gevolg van verraad door Johnny de Droog. Op 6 september 1944 werd hij in Mauthausen gefusilleerd, samen met 23 andere Nederlandse geheim agenten.

Taconis had bij testament bepaald dat zijn vermogen na zijn overlijden bestemd zou worden voor het Prins Bernardfonds ten behoeve van de aanschaf van Spitfires. Na de oorlog werd besloten om de doelstelling van het fonds te wijzigen. Met de door Taconis beschikbaar gestelde middelenen werd een onderscheiding, de Zilveren Anjer ingesteld als eerbewijs voor Taconis. Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag werd het Thijs Taconis Fonds "ter ondersteuning van de uitreiking van de Zilveren Anjer".

Overige gegevens: Ongehuwd. Zoon van Roelof Taconis en Maria Hendrika Henricks. NH.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Bezuidenhout

Onderscheidingen:

- 'BRONZEN KRUIS' "Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevraalijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde."(KB no. 33 van 2 mei 1953).

- 'MILITARY MEDAL', (GBR), op 18 september 1943 toegekend en op 11 november 1947 aan zijn vader uitgereikt.

- 'PARACHUTIST BADGE' (GBR).

- Het 'OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940', postuum toegekend.

Gegevensoverzicht van de agent Taconis. De gegevens zijn ingevuld voor zover bekend. Aanvullingen en foto's zijn van harte welkom. Ook bijdragen die iets vertellen over deze persoon.

Naam: Taconis Voornamen: Thijs Geb.dat.: 1914-03-28 Geboorteplaats: Rotterdam Beroep: Student Voorletters: T. Van deze agent zijn de volgende opleidingsgegevens in Engeland en Schotland bekend: Uitgezonden door: SOE Marconist: Naam operatie: CATARRH Toegetreden op: 1941-05-28 Trainings naam: Thijs Timmer Telegram naam: Thijs Gegevens gebruikt bij Dutch Section SOE: Trainings naam: TIMMER Trainingsnummer: 0 Alias bij Dutch Section: Timmer - Thijs Code naam: THIJS Gegevens betreffende de periode van vanaf de landing of dropping: Datum dropping landing: 1941-11-07 Plaats van dropping of landing: Stegerveld bij Ommen Dagen tussen toetreding en dropping: 163 Datum gevangen neming: 1942-03-09 Dagen tussen dropping en gevangenneming: Plaats gevangenneming: Gegevens betreffende de periode na de plaatsing in Haaren Datum in Haaren: 1942-05-01 Inschrijfnummer: 153 Ingeschreven met de naam: TACONIS (Hermes) Dagen tussen gevangenneming en plaatsing in Haaren: 52 Datum uit Haaren: 1943-11-27 Gegevens betreffende het verblijf in Mauthausen. Inschrijfnummer: 96503 Datum omgebracht: 1944-09-06 Volgnummer lijst: 41 Nabestaande: Diverse aanvullende gegevens. File nummer TNA in Londen: HS9/1438/8 Vrijgavedatum Personal File: 2004-01-01

Bron: https://www.englandspiel.eu/agentendetail.php?ID=Taconis&taal=nl%20

Bronnen:

- Wikipedia.

- https://www.tracesofwar.nl/persons/62927/Taconis-Thijs.htm

- Museum Engelandvaarders, Noordwijk.

- Open Archieven.

- Nationaal Archief, oorlogsgravenstichting.

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 18 oktober 2019

Engelandvaarder

Thijs Taconis woont in 1940 in Scheveningen. In mei 1940 vaart hij in een logger van Scheveningen naar Engeland om zich aan te sluiten bij het verzet. Op 7 november 1941 worden Thijs Taconis en Huub Lauwers, een Nederlandse journalist opgeleid als... Lees meer
Thijs Taconis woont in 1940 in Scheveningen. In mei 1940 vaart hij in een logger van Scheveningen naar Engeland om zich aan te sluiten bij het verzet. Op 7 november 1941 worden Thijs Taconis en Huub Lauwers, een Nederlandse journalist opgeleid als geheim agent, als eersten vanuit Engeland buiten Ommen geparachuteerd om een radioverbinding met het hoofdkwartier in Londen op te zetten en te onderhouden. Op 3 januari 1942 wordt het eerste codebericht naar Londen verzonden.Op 9 maart 1942 wordt Thijs gearresteerd. Als codenamen gebruikte hij Thijs en Thijs Timmer. Op 6 september 1944 wordt hij in Mauthausen gefusilleerd, samen met 23 andere Nederlandse geheim agenten.Onderscheidingen (postuum): * Military Medal (1947) * Bronzen Kruis (KB 02-05-1953/33)Voor zijn vertrek uit Engeland heeft hij een testament gemaakt, waarin hij zijn geldelijke bezittingen nalaat aan het Prins Bernhard Fonds, dat het jaar ervoor is opgericht. In 1950 is de Zilveren Anjer ingesteld om Thijs te eren. Sluiten
Bron: Museum Engelandvaarders, Noordwijk

Geplaatst door pvt op 19 juli 2019

Thijs Taconis staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Den Haag, plaquette 'Englandspiel'

Plaats:
Den Haag

Den Haag, plaquette 'Englandspiel'

Nationaal archief

Bekijk
Menu