Menu

Hendricus Johannes Petrus van Veen

1920 - 1940

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 19 jaar geworden

Geboren op 08-09-1920 in Den Haag

Overleden op 14-05-1940 in Amerongen


Rang

Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Jager Hendricus Johannes Petrus van Veen.

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers), (ex. 3-II-24 RI). Rang: Dienstplichtig Soldaat. Beroep: Geen/winkelbediende. Adres:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 1e Compagnie-1e Bataljon-24ste Regiment Infanterie (Dubbelregiment Jagers), (ex. 3-II-24 RI).

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Geen/winkelbediende.

Adres: Amperestraat 73 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Grebbeberg-roggeveld (gewond), overleden te Amerongen.

Wijze van sneuvelen: Jager van Veen is tijdens de tegenstoot van I-24 RI op het roggeveld (noordoosthoek bij Heimersteinlaan), door een schot door de borst, gewond geraakt. Op 14 mei 1940 is hij aan zijn bekomen krijgsverwondingen in de hulpverbandplaats te Amerongen overleden.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Overig: Ongehuwd. Broer van Johanna Maria Wilhelmina. Zoon van Petrus Johannes van Veen en Wilhelmina Maria Heijgen. RK.

Website-vermelding:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding:

- Het 'OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940', postuum toegekend.

Nederlandse graven in rij 7

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 7. Op deze foto van links naar rechts de graven van J.K. Krikke, W.B. Kolk en H.J.P. van Veen.

Foto behorende bij het verslag 'Van bloeiende Betuwe naar brandende Grebbeberg' van korporaal D.A. de Korte. Tijdens de meidagen van 1940 ingedeeld bij de 2e sectie van 1-I-24 R.I. en ingezet bij de tegenaanval op de Grebbeberg op 12 mei 1940.

Nederlandse graven in rij 7

Militair Ereveld Grebbeberg, rij 7. Op deze foto van rechts naar links de graven van o.a. Th.M. Berns, E.W. Hoksbergen, C.W. den Haan, A.J. Rison, P. van Luipen, J. de Leth, G. Visser, H.J.P. van Veen, W.B. Kolk, J.K. Krikke, G. Migchelbrink en J. Riggeling. (1940)

Bidprentje Henk van Veen (voorzijde)

Lam Gods,
dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef haar de eeuwige rust.

Bidprentje Henk van Veen (achterzijde)

In de hoogste vervulling van zijn plicht voor het Vaderland, viel op den 14en Mei van het oorlogsjaar 1940 te Overberg, op het veld van eer

HENK VAN VEEN,

in den bloeienden leeftijd van 19 jaar en werd begraven te Amerongen.

Als een blijmoedige jongeman ging hij door het leven heen, met een kinderlijke aanhankelijkheid aan zijn dierbare Ouders en bloedverwanten, met een trouwe en ongekunstelde kameraadschap. In taai volharden overwon hij de moeilijkheden van zijn jeugd. Hij was naar het woord van Sint Paulus 'een goed soldaat van Jesus Christus' en in dezen geest diende hij den Aalmoezenier bij het H. Mis-offer. Zoo was hij voorbereid, om het leven te geven, toen zijn hoogste plicht hem riep.

Nu, mijne dierbare Ouders en bloedverwanten, mag ik bezitten het Eeuwige Leven. Troost elkander, want wij zullen elkander wederzien bij God. Volhardt in uw geloof. Wees trouw aan God en Zijn geboden. Ik wacht op U.

Heer, geef hem het eeuwige licht.
HIJ RUSTE IN VREDE.
Onze Vader. - Wees Gegroet.

Bron: https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=veen-h-j-p-van

Bronnen:

- Open Archieven.

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

- Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

- Ministerie van Defensie.

- Nationaal Archief.

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 26 mei 2019

Hendricus Johannes Petrus Veen staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Militair Ereveld Grebbeberg


Vak/rij/nummer 7 31

Monument

Naam:
Rhenen, Militair Ereveld Grebbeberg

Plaats:
Rhenen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief