Menu

Johannes Theodorus Veldman

1926 - 1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 22 jaar geworden

Geboren op 27-09-1926 in Amsterdam

Overleden op 15-01-1949 in Kpg. PelemsewuMilitair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Grenadier Johannes Theodorus Veldman.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Stamregiment: Garderegiment Grenadiers. Oorlogsonderdeel:1e Compagnie-1e Bataljon-15e Regiment Infanterie. Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Stamregiment: Garderegiment Grenadiers.

Oorlogsonderdeel:1e Compagnie-1e Bataljon-15e Regiment Infanterie.

Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse.

Registratienummer: 26.09.27.011.

Adres: Zeeburgerdijk 144 3h te Amsterdam.

Beroep: Kantoorbediende.

Plaats van sneuvelen: Palem Sewu, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Veldman is, tengevolge van een hoofdschot, gesneuveld.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Candi te Semarang.

Op dezelfde dag en plaats gesneuveld als Sgt der Grenadiers Simon Goudswaard;

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jacobus Veldman en Adriana Robert. R.K.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1946-1947-1948-1949.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

1e Bataljon-15e Regiment Infanterie

Opgericht: 01-06-1948 te Oengaran.

Toegevoegd aan: T.T.C. Midden-Java.

Ingedeeld bij: *Tr.Co.Semarang, T-Brigade.

Actiegebied(en): *Oengaran, Jogjakarta, Kalioerang, Bantoel, Sentolo, Gamping, Moentilan.

Commandant:

Maj H.M. Koerselman 01-06-1948/15-07-1948.
Lkol J.F. Scheers 15-07-1948/26-07-1949.

Gerepatrieerd: 02-07-1949 a/b "Zuiderkruis", 26-07-1949 aankomst Nederland.

Omgekomen: 24 man.

Bijnaam: de "Blijvertjes".

In juni, juli en oktober 1946 arriveerden er nog enkele OVW-bataljons in Indië namelijk 2-3 RI, 2-9 RI, 2-12 RI, 3(7)-3 RI en 5(9) RS. Deze bataljons werden echter ontbonden en verdeeld over de reeds op Java en Sumatra gelegerde OVW-bataljons die door verliezen en afkeuring, als gevolg van ziekten en verwondingen, sterk onderbezet waren. Kort voor de repatriëring, in 1948, werden deze aanvullers weer uit de bataljons gelicht. Om hun diensttijd vol te maken moesten zij nog enkele maanden in Indië blijven. Maar door de 2e politionele actie bleken 'een paar maanden' uit te lopen tot ongeveer één jaar. Het bataljon, opgericht als " X-Bataljon", bestond voornamelijk uit aanvullers van de bataljons 1-3 RI, 1-4 RI, 1-5 RI, 1-9 RI, 2-4 RI, 2-6 RI en 1-RS. Later werden er nog enkele manschappen uit Padang (Sumatra) afkomstig van de U-Brigade aan het bataljon toegevoegd. Vanaf 12 juli 1948 werd het bataljon ingezet in de sector Oengaran waar het op 8 september werd ingedeeld bij de T-Brigade. Samen met 5-5 RI patrouilleerde het bataljon langs de demarcatielijn met o.a. posten te Bodja, Toentang(brug) en Djelok.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, werd het bataljon ingedeeld bij gevechtsgroep "M". Nadat parachutisten het vliegveld Magoewo hadden bezet werd het bataljon met Dakota transporttoestellen ingevlogen en trok het Jogjakarta, volgens plan, vanuit het noorden binnen. De daarop volgende dagen werd Jogjakarta en omgeving gezuiverd. Op 22 december nam het bataljon Kalioerang over van een paracompagnie. De weg van Kalioerang naar Jogjakarta was een bron van zorg en vereiste dan ook een voortdurende patrouillegang om de weg te beveiligen. Een ander deel van het bataljon werd op 27 december gelegerd bij de verkeers/spoorbrug te Sentolo. Op 3 januari 1949 werden bij een actie ten noorden van Jogjakarta vier man vermist. Later bleek dat twee van hen waren gedood door de TNI. In de komende maanden brak er voor het bataljon een zeer zware tijd aan van acties en patrouilleren.

Op 18 januari startte de actie "Zuid". Bij deze actie werd het gebied ten zuiden van Jogjakarta gezuiverd, waarbij het bataljon Taroeban, Kaligondang en het terrein langs de weg Sentolo Djocja voor z'n rekening nam. Op 1 maart ondernam de TNI een grote aanval op Jogjakarta, die na een felle strijd met succes werd afgeslagen. Onverminderd gingen de acties rond Jogjakarta door zoals op 18 maart een actie naar Djetis. Het bataljon was in die periode gelegerd ten zuidwesten van Jogjakarta met o.a. posten te Sentolo, Bantoel, Gamping, Padokan en Pedes. De 1e cie echter was gelegerd ten noorden van Jogjakarta te Moentilan. In deze zware en moeilijke tijd ontstond dan ook de lijfspreuk van 1-15 RI die luidde, "Wees wijs, wordt gek". Eind mei werd het bataljon afgelost door 426 BI en teruggenomen op Semarang in afwachting van de repatriëring.

Literatuur:

Djokjakarta. Z.n., z.p., z.j.; 156 blz. 1-15 RI was ingedeeld bij de T-brigade op Midden-Java. Het was een OVW-bataljon dat eerder bestaan had onder de naam X-bataljon. Bijnaam de ‘blijvertjes’. Reijgwart, A.W., 1-15 RI. De Blijvertjes. Onbewust de voorloper van de Mobiele Luchtbrigade. Hengelo, 2002; 240 blz. Door veteraan van 1-15 Regiment Infanterie geschreven overzichtswerk.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/1-15ri.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 31 mei 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief