Menu

Leendert Vlug

1925 - 1946

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 21-04-1925 in Loosdrecht

Overleden op 02-12-1946 in TjimulangMilitair onderdeel

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Jager Leendert Vlug.

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 3e Compagnie-3e Bataljon-Regiment Jagers. Rang: Dienstplichtig Soldaat. Registratienummer: 25.04.21.143. Adres: Horndijk C5 te Loosdrecht. Beroep:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 3e Compagnie-3e Bataljon-Regiment Jagers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 25.04.21.143.

Adres: Horndijk C5 te Loosdrecht.

Beroep: Magazijnbediende.

Locatie van overlijden: Tjimoelang-Buitenzorg (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Jager Vlug is, tijdens een oversteek van een kali gedurende een oefening, door de stroom meegselseurd en vermist geraakt. Zijn stoffelijk overschot is nooit geborgen.

Locatie laatste rustplaats: Onbekend.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Mijndert Vlug en Tannetje Scherpenisse. NH.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

-Geen onderscheidingen toegekend. Graag contact met de nabestaanden.

Bronnen:

- Ministerie van Defensie.

- Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

3e Bataljon Regiment Jagers-Garderegiment Jagers.

Opgericht: 01-09-1946 te Bergen op Zoom.
Onderdeel van: C-Divisie "7 December".
Bijzonderheid: Vanaf 1 juni 1948 Garderegiment Jagers.
Vertrek Indië: 08-10-1946 a/b "Bloemfontein.
Aankomst Indië: 06-11-1946 Batavia.
Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java.
Ingedeeld bij: 1e Infanterie Brigade Groep.
Actiegebied(en): Buitenzorg, Leuwiliang, Kratjak, Tjiandjoer, Tjipajoeng.
Commandant: Lkol H. van Leeuwen01-09-1946 t/m 12-07-1948
Lkol H.J.L. Flink 12-07-1948 t/m 01-12-1949
Gerepatrieerd: 04-11-1949 a/b "Tabinta", 01-12-1949 aankomst Amsterdam.
Omgekomen: 29 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst te Batavia werd het bataljon gelegerd aan de westrand van Buitenzorg. De eerste tijd werd het bataljon ingewerkt door Inf.I.KNIL. Dit KNIL bataljon verliet eind februari 1947 Buitenzorg. Na zuiveringsacties in het vak Buitenzorg kreeg het bataljon ook posten ten westen van de stad toegewezen. Begin maart bezette het de, in het republikeins gebied gelegen, krachtcentrale te Kratjak, waarvan de TNI-bewaking was verdwenen. Na elf dagen werd de bezetting weer opgeheven en weer overgedragen aan de TNI.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bezette het bataljon, maar nu definitief, de centrale bij Kratjak. Tevens bezette het Leuwiliang en Poeraseda. Op 31 juli werd ook nog Tjiantenherang bezet. Na de actie werd het bataljon gelegerd in het gebied rond Soekaboemi met o.a. posten te, Sagaranten Tjireungas en Njalindoeng. Op 16 september startte een grote actie in het gebied gelegen ten oosten van de lijn Njalindoeng-Sagaranten en ten zuiden van Tjibeber. Bij deze actie werd het gebied bij Soekanegara en Leuwimanggoe gezuiverd. Na een hergroepering in maart 1948 kreeg het bataljon het regentschap Tjiandoer als bataljonsvak toegewezen en droeg het o.a. Soekaboemi, Sagaranten en Njalindoeng over aan 4-GRGr. Eind 1948 werd het bataljon, in het kader van de 2e politionele actie, gelegerd tussen Tjipajoeng en Poentjak.

Tijdens de 2e politionele actie, operatie "Slot", was het bataljon ingedeeld bij de gevechtsgroep Zuid. De 2e cie was ingedeeld bij de treingroep. Op 23 december 1948 ging de actie van start en zette de GevGrZuid de opmars in naar Pandeglan. Kort voorbij Djasinga werd de GevGrZuid geconfronteerd met een totaal vernielde brug en moest het de opmars staken. Een dag later trok de hoofdmacht van de GevGrZuid zich op bevel terug via Batavia naar Tangerang. Opnieuw werd de opmars ingezet en werd Pandeglan bezet. Op 25 december voegde het restant vanuit Djasinga zich in Rangkasbitoeng bij de hoofdmacht. In de twee dagen daarna werden de einddoelen Laboehan en Malingping bereikt. De treingroep (2e cie) moest de opmars als gevolg van grote vernielingen al snel staken. Na de actie werd het bataljon gelegerd in Midden-Bantam en werd het gebied door patrouillegang en acties zoals op 22 januari 1949 bij Markas in het gebied van Rangkasbitoeng gezuiverd. Op 3 juli wisselde het bataljon met 4-10 RI dat in en ten westen van Batavia was gelegerd. Na de komst van de H-Brigade werd het gehele bataljon gelegerd in Batavia in afwachting van de repatriëring.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3grj.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 02 juni 2019

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Buiten Erevelden


Vak/rij/nummer KL-POL

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Divisie-monument'

Plaats:
Arnhem

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief