Menu

Anne Jan van der Wal

1903 - 1940

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 37 jaar geworden

Geboren op 25-03-1903 in Harlingen

Overleden op 14-05-1940 in Den Haag


Rang

Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Kapitein der Grenadiers Anne Jan van der Wal.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 1e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers. Rang: Reserve-kapitein der Grenadiers. Stamboeknummer: 12503. Beroep: Directeur Gritfabriek. Adres: Amandelstraat... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"
Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 1e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Reserve-kapitein der Grenadiers.

Stamboeknummer: 12503.

Beroep: Directeur Gritfabriek.

Adres: Amandelstraat 24 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Loosduinen-Tuinderijen ZO van Laan van Meerdervoort (gewond).

Wijze van sneuvelen: BRONZEN KRUIS; "Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940, toen vijandelijke luchtlandingstroepen het hulpvliegveld Ockenburg hadden bezet en zich verder uitbreidden, aan de opdracht dit vliegveld te helpen heroveren op onverschrokken en voorbeeldige wijze onder zwaar vijandelijk vuur met de hem ter beschikking staande helft van zijn compagnie gevolg te geven. In het bijzonder door zich daarbij steeds in de voorste lijn van zijn troep op te houden, zelf met een lichte mitrailleur op zeer laagvliegende vijandelijke vliegtuigen te vuren en verschillende malen rechtop gaande zijn mannen aan te moedigen, totdat hij zwaar werd gewond, aan welke verwondingen hij korte tijd later overleed'. (K.B, no.5 van 21 juni 1949, 2574).

Nadat hij met twee secties een opstelling had ingenomen vanwaar uit hij vuur op Ockenburg kon uitbrengen, werd hij gedwongen terug te vallen op een opstelling in de tuinderijen zuid-oost van de Laan van Meerdervoort. Hier gaf hij zich teveel bloot en werd zwaar gewond. Hij is op 14 mei 1940 in het Rode Kruis ziekenhuis te Den Haag aan zijn bekomen krijgsverwonding, een buikschot, overleden.

Locatie laatste rustplaats: Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Het 2e bataljon was kennelijk gelegerd in de scholen aan de Hyacintweg.De 1e compagnie minus 2 secties kreeg opdracht om naar Ockenrode op te rukken.

Maar in de tussentijd hebben zij wel in de Wijndalersboederij gezeten en van daaruit het vliegveld beschoten. Naast v.d. Wal zijn er nog 2 grenadiers gesneuveld. Waar dat precies is gebeurd is onbekend. In ieder geval bij de Wijndalersboederij c.q. bij de terugtocht daar vandaan.

Gensneuvelde grenadiers:

Johannes Hermanus de Koning en Barteld Kooi.

In de gevechtsverslagen worden zij nergens met naam genoemd: "2 doden" dat is het enige.

Overig: Gehuwd met Grietje Smilde. Zoon van Daam van der Wal en Anke Molenaar. Geref.

Website-vermelding:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Onderscheiding:

- Het 'OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940', postuum toegekend.

- Het 'BRONZEN KRUIS'.

Vermelding op de Plaquettes Hulpvliegveld Ockenburgh.

Bronnen:

- Open Archieven.

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

- Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

- Haags Gemeentearchief.

- Nationaal Archief.

- Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage.

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 23 februari 2019

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Militair Ereveld Grebbeberg


Vak/rij/nummer 3 A 56

Monument

Naam:
Rhenen, Militair Ereveld Grebbeberg

Plaats:
Rhenen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief