Menu

Willem Gerardus Josef Zwart

1895 - 1945

Oorlogsslachtoffer

Is 49 jaar geworden

Geboren op 19-03-1895 in Breukelen

Overleden op 22-02-1945 in Tjimahi, Mil. HospitaalBijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Gedachtenisprentje familie Zwart

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 18 februari 2015

Wim Zwart

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 18 februari 2015

Een In Memoriam

Uit Rolduc's jaarboek, jrg 27, 1947, Ir. WILLEM ZWART. Geboren te Breukelen-Nijenrode 19 Maart 1895, kwam Willem Zwart in 1907 te Rolduc als leerling van de H.B.S. Hij verliet ons huis in 1913 met het eindexamen diploma. Na voleinding van zijn... Lees meer
Uit Rolduc's jaarboek, jrg 27, 1947, Ir. WILLEM ZWART. Geboren te Breukelen-Nijenrode 19 Maart 1895, kwam Willem Zwart in 1907 te Rolduc als leerling van de H.B.S. Hij verliet ons huis in 1913 met het eindexamen diploma. Na voleinding van zijn studies aan de Landbouw-Hogeschool te Wageningen trad hij in 1920 in dienst van het Nederlands-Indisch gouvernement. Hij werd opperhoutvester, voorzitter van de afdeling Indische Katholieke Partij te Buitenzorg, lid van het hoofdbestuur der I. K. P. en in 1939 lid van de Volksraad.Zwart was een principiëel en vurig katholiek, die door geschrift, woord en daad geloofsgenoten bezielde en andersdenkenden imponeerde. Hij organiseerde bijeenkomsten voor katholieke academici, ontwikkelingsavonden voor katholieke jongeren en hield tal van lezingen over katholieke onderwerpen. Door zijn positie, ontwikkeling en begaafdheid, niet het minst door „zijn werkzame liefde voor de Katholieke Actie en het Missiewerk” was hy een invloedrijke figuur voor onze zaak. Zijn bidprentje getuigt dan ook: „Met hem is voor de Katholieken in Indië een grote kracht verloren gegaan.”Voor zijn echtgenote, die tragische bijzonderheid in het Tjidengkamp te Batavia haar twintigjarige dochter Truus en haar negenjarig zoontje Bartje heeft verloren, moge het een vertroosting zijn te weten dat haar man zich volkomen gelijk gebleven is ook in het harde leven van het interneringskamp Baros te Tjimahi. Zijn godsdienstzin en zijn humor hebben hem ongebroken gehouden en zijn lotgenoten bemoedigd. Een clandestien briefje dat zijn vrouw na de capitulatie bereikte, bevat deze typerende versregels: „Give me the sense of humour, Lord, The eye to see a joke.” Zwaar werk, weinig eten en slechte hygiënische toestanden hebben zijn sterk gestel zo ondermijnd dat het niet bestand bleek tegen een hevige dysenterie-aanval. Na bijna drie jaar van kampleven riep de Schepper zijn trouwe en actieve dienaar tot zich op 22 Februari 1945. Sluiten
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 02 augustus 2020

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nederlands Ereveld Leuwigajah


Vak/rij/nummer V 610

Categorieën

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief