Aart Hendrik Alblas

1918-1944

alblas.jpg

Oorlogsslachtoffer

Is 25 jaar geworden

Geboren op 20-09-1918 in Middelharnis 

Overleden op 07-09-1944 in Mauthausen Militair onderdeel

Onderscheiding
Ridder MWO 4e kl., BK

Afbeeldingen

1334936926.JPG
0

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

De tweede dropping uit Engeland

Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941, No. 3, op 1 september 1941 benoemd tot luitenant ter zee der derde klasse Koninklijke Marine Reserve Speciale Diensten.Bij Koninklijk Besluit van 4 december 1948, No. 16, in het register van Ridders... Lees meer
Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1941, No. 3, op 1 september 1941 benoemd tot luitenant ter zee der derde klasse Koninklijke Marine Reserve Speciale Diensten.Bij Koninklijk Besluit van 4 december 1948, No. 16, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens: "Heeft zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door, na op 4 juli 1941 als tweede Nederlandse agent per valscherm in bezet Nederland te zijn neergelaten, de hem gegeven opdrachten op zeer lofwaardige wijze uit te voeren, waarbij hij zich een weg baande temidden van de bijzonder gevaarlijke vijand, en zulks in een tijd, dat het nog niet geheel was doorgedrongen, dat de vijand toch niet onoverwinnelijk zou zijn. Voorts door, ten gevolge van zijn beleidvol en moedig optreden, gedurende meer dan een jaar weten stand te houden en vele berichten naar Engeland over te seinen, daarbij de vijand afbreuk doende met middelen, die onevenredig waren aan die van de tegenstander en bewust zichzelf op te offeren om anderen te sparen, waarbij onder de moeilijkste omstandigheden zijn devies bleef: "Voor Koningin en Vaderland", totdat hij tenslotte op 16 juli 1942 werd gevangen genomen en op 7 september 1944 te Mauthausen werd gefusilleerd. Tenslotte door tijdens zijn verhoor van honderd uren achtereen geen hem toevertrouwd geheim los te laten, of namen van personen, waarmede hij in verbinding stond, bekend te maken. Sluiten
Bron: De Militaire Willems-Orde Sijthoff Pers ISBN 90-70682-01-X

Geplaatst door Stichting WO2 Sporen JvZ op 19 september 2017

Aart Hendrik Alblas staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen
Menu