Menu

Willem Jacobus de Bruijn

1918 - 1940

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 22 jaar geworden

Geboren op 09-03-1918 in Den Haag

Overleden op 14-05-1940 in Den Haag


Rang

Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Grenadier Willem Jacobus de Bruijn.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 1e Depot Bataljon Grenadiers-Regiment Grenadiers. Rang: Buitengewoon Dienstplichtig Soldaat. Beroep: Beddenmaker. Adres: Van Ravesteinstraat 258 te Den... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 1e Depot Bataljon Grenadiers-Regiment Grenadiers.

Rang: Buitengewoon Dienstplichtig Soldaat.

Beroep: Beddenmaker.

Adres: Van Ravesteinstraat 258 te Den Haag.

Locatie van sneuvelen: Kamp Waalsdorp, Den Haag.

Wijze van sneuvelen: Gesneuveld bij het tweede bombardement op Kamp Waalsdorp op 14 mei. Zware verwonding door schot in de rug. Op 17 mei 1940 begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan te Den Haag.

Locatie laatste rustplaats: Militaire erehof Den Haag.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Frans de Bruijn en Adriana Batenburg.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT).

Het Ie Depot Infanterie, onder bevel van reserve Luitenant-kolonel J. Moorman, bestond uit Staf, Depot Bataljon Grenadiers, Depot Bataljon Jagers en het 4e Depot Bataljon. Het was gelegerd te 's-Gravenhage (noodkazernes in scholen) en in kamp Waalsdorp. Het was o.m. belast met de afsluiting van de binnenstad en het verlenen van militaire bijstand aan de gemeentepolitie.

Omstreeks 4.00 uur op 10 mei werd het kamp Waalsdorp gealarmeerd door vijandelijke bommenwerpers, welke op een der barakken een voltreffer plaatsten, die de slapende recruten 6 doden en 20 zwaar gewonden bezorgde. Aan de opdracht van het depot werd voldaan door het innemen van een stelling lopende over de vlakte van Waalsdorp en west van het Pompstation. Voorts werd de afsluiting van de binnenstad bevolen. De volgende dagen hebben de troepen actief deelgenomen aan bewakings- en patrouillediensten om en in de Residentie.

Op 14 mei wierpen de Duitse bommenwerpers nog enige bommen op het zwak bezette kamp
Waalsdorp, hetgeen nog twee doden en drie gewonden kostte.

Bron:https://www.stiwotforum.nl/vie...

Website-vermelding:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

- Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage.


- Alleen digitale vermelding op Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

Onderscheiding:

- Het 'OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940', postuum toegekend.

Bron: Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Foto: Ansichtkaart interieur barak Kamp Waalsdorp (Bron: nabestaande via St. Herdenking Militaire Erehof Den Haag).

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Nationaal Archief.

Bronnen:

- Open Archieven.

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 21 november 2018

Willem Jacobus Bruijn staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief