Menu

Wilhemina Helena Smits

1914 - 1945

Portret toevoegen?

Klik hier

Slachtoffer van de oorlog

Is 30 jaar geworden

Geboren op 02-09-1914 in Fort de Hoek, NOI

Overleden op 03-03-1945 in Den Haag


Beroep

Laatste adres
Theresiastraat 28 (Apotheek Bijl)

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Ter nagedachtenis van Wilhemina Helena Smits. Slachtoffer van het 3 maart 1945 bombardement Bezuidenhout Den Haag.

Getuigenverhoor inzake gevonden beenderenresten in perceel Theresiastraat 28 te ’s-Gravenhage. Vermoedelijk afkomstig van C.C.G. REIMERING slachtoffers van het bombardement van op 3 Maart 1945 ingeschreven NO 484. Ik Leendert Marinus Verkamman,... Lees meer

Getuigenverhoor inzake gevonden beenderenresten in perceel Theresiastraat 28 te ’s-Gravenhage. Vermoedelijk afkomstig van C.C.G. REIMERING slachtoffers van het bombardement van op 3 Maart 1945 ingeschreven NO 484.

Ik Leendert Marinus Verkamman, rechercheur van Politie, tevens onbezoldigd veldwachter te ’s-Gravenhage verklaar het navolgende.

Nadat aan het identificatiebureau der Recherche, Zuidwal 47, te ’s-Gravenhage onder nummer 484, beenderresten waren bezorgd, vermoedelijk afkomstig van: CATHARINA, CORNELIA, GEERTRUIDA, REIMERING,geb. 14 Februari 1908, te Rotterdam, van beroep apotheker-assistente, wonende 2de Louise de Colignystraat 22 te ’s-Gravenhage, heb ik een nader onderzoek ingesteld en daartoe gehoord:

Maria Anna Catharina Reimering, geboren te Rotterdam 25 September 1902, van beroep rijkstelefoniste, wonende Louise de Colignystraat 22 alhier, die verklaarde:

“ Op Zaterdag 3 maart 1945, ging mijn zuster, naar haar werk in de apotheek van Bijl in de Theresiastraat 28 alhier. Zij ging erheen tusschen het luchtalarm door. Bij de eerste luchtaanval werd bedoelde apotheek getroffen en werd de bovenetage weggeslagen. Te 9.30 uur ben ik naar de Theresiastraat 28 gegaan, en zag ik dat het gehele perceel in brand stond. Ik zag dat ik niets kon doen om mijn zuster te redden. Ik verzoek om over de beenderresten te mogen beschikken om voor een passende begrafenis zorg te dragen.

Voorgelezen volhard en geteekend in concept.

Vervolgens hoorde ik

Lena Pieternella Meersen, geboren 21 October 1886, weduwe van M.B. Smits, wonende van Woudekade 13 te Voorburg.

Voor 3 maart 1945 bewoonde ik met mijn dochter Wilhelmina Helena Smits, geboren 2 September 1914, te Fort de Kock (N.O.I.), van beroep arts, perceel van Laan van Nieuw Oost Indie 94 te ’s-Gravenhage.

Op 26 Februari 1945, werd ons huis door een bom getroffen, doch wij werden daarbij niet gewond. Wij zijn toen tijdelijk ondergebracht in perceel Theresiastraat 28 alhier.

Op 3 maart 1945, werd dit perceel tijdens de bomaanvallen getroffen en stortte dit geheel ineen. In dit perceel was ik aanwezig met mijn dochter en C.C.G. Reimering.

Wij stonden klaar om te vluchten, doch dat zelfde moment hoorde wij het gieren der neervallende der bommen.

Het werd volslagen donker om ons heen. Na eenige oogenblikken zag ik het weer licht worden en bemerkte ik dat ik tot ongeveer kniehoogte in het puin stond,

Ik hoorde toen mej. Reimering kreunen en mijn dochter riep mij toe “Moeder ik ben gewond”.

Na mijn beenen uit het puin te hebben bevrijd, heb ik geprobeerd mijn dochter te helpen. Zij lag in mijn onmiddelijke nabijheid en zag ik dat haar linkerbeen ter hoogte van de buik uit haar lichaam was gerukt. Ik heb haar ongeveer 50 cm. kunnen verplaatsen doch mijn krachten begaven mij om haar veder te helpen.

Mej. Reimering had groote wonden aan beide beenen, vermoedelijk was een der beenen gebroken. Kort daarna is de inventaris van de apotheek gevestigd in de winkel van het perceel Theresiastraat 28 alhier, welke hoofdzaak bestond uit flesschen alcohol en andere ingrediënten in elkaar gezakt en gaan branden. Mijn dochter riep mij nog toe “Moeder vlucht want ik ga sterven” Ik ben toen van uit het puin moeten vluchten voor de hevige vlammen.

Het meisje Reimering heb ik nog kunnen verplaatsen en naast mijn dochter neer kunnen leggen. Nadat ik het puin had verlaten zag ik dat de lichamen van mijn dochter en mej. Reimering in brand geraakte. Ik heb beide meisjes voor mijn ogen zien verbranden.

Na voorlezing volhard en geteekend in concept.

Volgens verklaring van L.P. Smits-Meere, is ten aanzien van haar dochter W.H. Smits, reeds een acte van overlijden afgegeven.

In afwachting van een nader te nemen schriftelijke beslissing door den Heer Officier van Justitie bij de Arrondisements Rechtbank te ’s-Gravenhage, worden de beenderresten ter beschikking van Justitie bewaard.

Hiervan op ambtseed op gemaakt gesloten en geteekend dit proces-verbaal te ’s-Gravenhage den 10 October 1945.

De veldwachter

(handtekening)

GEZIEN

De (Hoofd)-Inspecteur van Politie

Cher Groep 2 Centrale Recherche

NL-HaHGA 0610 01 inventaris 2286 Gemeentebestuur 1945 aug schouwarts

Het Vaderland 10 maart 1945

Dit slachtoffer is opgenomen in het 3 maart 1945 Bezuidenhout bombardement register door Stichting WO2 Sporen komende uit het onderzoek naar Haagse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Heeft u meer informatie over dit slachtoffer of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Stichting WO2 Sporen.

https://www.wo2sporen.eu/oorlogsgravenstichting

Info@wo2sporen.eu

Sluiten
Bron: Haags Gemeente Archief en Delpher

Geplaatst door Stichting WO2 Sporen RK op 02 februari 2020

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief