Menu

Gerardus Nicolaas Buren

1926 - 1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 22 jaar geworden

Geboren op 08-03-1926 in Bergen (NH)

Overleden op 04-02-1949 in KediriMilitair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Bidprentje

Bidprentje G Buren

Geplaatst door Georg Van der Most op 12 april 2021

Gedenkbord

Bij de ingang van de RK Kerk in ‘t Veld hangt een gedenkbord aan de gevel.
Bron: Leo Lamers

Geplaatst door Leo Lamers op 21 juli 2020

Gebeurtenissen omtrent het overlijden

Overgenomen uit het gedenkboek.Opdat wij niet vergetenHet is 4 Februari 1949 ’s avonds 9 uur, als de motoren van de carriers beginnen te draaien; we zullen op patrouille gaan. De commandant haalt de laatste orders en dan zetten de carriers... Lees meer
Overgenomen uit het gedenkboek.Opdat wij niet vergetenHet is 4 Februari 1949 ’s avonds 9 uur, als de motoren van de carriers beginnen te draaien; we zullen op patrouille gaan. De commandant haalt de laatste orders en dan zetten de carriers zich in beweging. Bij het huis waar de pioniers gelegerd zijn wordt nog even gestopt om pionier de Bruyn mee te nemen. Door de Hoofdstraat van Kediri, waar nog steeds straatverlichting brandt, gaat het in de richting van Ngadirejo.. Hoe zal ’t vanavond weer aflopen? Zullen we straks nog terugkeren in Kediri? We denken aan vorige nachten, toe de dood zo heel dicht bij ons was en toen we als door een wonder gespaard mochten blijven. We zijn nu aan de rand van de stad gekomen; het laatste eindje sigaret wordt weggegooid en dan denken we niet meer, want de omgeving vraagt al onze aandacht. Drie carriers, met een onderlinge tussenruimte van ongeveer 100 meter en met een snelheid van circa 8 a 10 mijl kruipen krakend door de duisternis. In de voorste carrier zit de pionier, die met de andere jongens de weg afzoekt. Bij elk verdacht plekje wordt gestopt. Vaak is er niets aan de hand; soms ook blijkt het een truc te zijn om ons op een dwaalspoor te brengen. De jongens achter in de carrier turen het zijterrein in; de vinger aan de trekker. Maar de duisternis belet hen om verder te kijken dan het licht van de koplampen toelaat. Reeds naderen we de spoorwegovergang. Opeens bij de voorste carrier een enorme vuurzuil, gevolgd door een ontploffing, zo ontzettend als we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Uit de voorste carrier begint de bren te ratelen. “Gelukkig” flitst het door ons hen, “er is tenminste nog leven”. “Kom even helpen jongens, want het is ernstig”. Als we naderbij komen zien we wat er gebeurd is. Er is een bom afgetrokken, vlak achter de carrier. De pionier de Bruyn is op slag gedood en Gerard Buren is bewusteloos. Boven zijn oog heeft hij een diepe scherfwond, die we zo goed mogelijk verbinden. Uit het zijterrein klinken nog steeds schoten; onze bren beantwoordt die en geeft dekkingsvuur af. Gerard Koning, die met een bren in de voorste carrier zat, laat zich niet onbetuigd. Door de ontploffing is zijn wapen uit de carrier geslingerd en hijzelf is door bomscherven gewond. Doch gelukkig heeft hij de tegenwoordigheid van geest om zijn bren op te rapen en het vuur te openen. Dat was het schieten dat ons eerst gerust gesteld had na de ontploffing. De carrier, hoewel zwaar beschadigd, blijkt nog te kunnen rijden. Er wordt besloten zo snel mogelijk nar Kediri terug te keren. Aan de ene kant in de carrier leggen we het slachtoffer de Bruyn; aan de andere zijde vinden we een plaatsje voor Buren. Ik blijf bij hem zitten en steun zijn hoofd in mijn handen. Hij haalt zwaar adem; ik voel bloed over mijn handen lopen. Enkele malen roep ik hem bij de naam, maar hij antwoordt niet. Als we Kediri naderen blaast hij de laatste adem uit. Ook hij is niet meer. We brengen de slachtoffers naar de hulpverbandplaats afdeling; dan gaan we naar huis. We slaan nog een blik op het veldbed in de kamer, dat voortaan leeg zal blijven. Voor ik naar bed ga scheur ik, zoals gewoonlijk, een blaadje van mijn kalender en alsof het voor deze dag bestemd is lees ik daarop:God geeft de tijd bij dag en jaar. Ach neen, bij kleine tikskens maar. en ’t laatste tikske komt aleer men ’t peinst of weet, eilaas, te zeer! De wijzer wijst elk uur en tijd Maar ’t uur niet dat gij schuldig zijt te sterven! Zijt dus voorbereidt, de wijzer wijst naar de eeuwigheid.Het is laat als ik die avond in slaap val. Sluiten
Bron: 'Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade'

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 19 januari 2020

Over Grenadier Gerardus Nicolaas Buren.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: Carrierpeloton-Ondersteuningscompagnie-4e bataljon-Garderegiment Grenadiers. Rang: Dienstplichtig Soldaat. Registratienummer: 26.03.08.205 Adres: Zijdewind... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: Carrierpeloton-Ondersteuningscompagnie-4e bataljon-Garderegiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

Registratienummer: 26.03.08.205

Adres: Zijdewind 198 te Oude Niedorp (adres bestaat niet meer).

Beroep: Landbouwer.

Locatie van sneuvelen: Nabij Kediri-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Grenadier Buren is tijdens een patrouille gesneuveld bij een trekbomexplosie (250kg) toen de carrier waarop hij zich bevond hiermee in contact kwam. De knal was op 7 km in Kediri hoorbaar. Aard van de verwondingen: Hij was zwaar verminkt en een scherf trof hem dodelijk boven een oog.

Locatie laatste rustplaats: Ereveld Kembang Kuning te Soerabaja (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Nicolaas Gerardus Buren en Anna Margaritha Louwe. RK. Op 21 oktober 1949 opgegraven. Op 25 oktober 1949 herbegraven.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1947-1948-1949.

Bronnen:

- Open archieven.

- Ministerie van Defensie.

- Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

4e Bataljon Garderegiment Grenadiers


Opgericht: 01-03-1947 te Amersfoort.
Onderdeel van: D-Divisie "Palmboom.
Vertrek Indië: 28-05-1947 a/b "Kota Inten.
Aankomst Indië: 28-06-1947.
Toegevoegd aan: T.T.C. Oost-Java.
Ingedeeld bij: 4e Infanterie Brigade.
Actiegebied(en): Soerabaja, Tjermee, Grissee, Madoera, Kediri, Pare, Pasoeroean.
Commandant: Lkol W. Wierda: 01-07-1947 t/m 01-04-1949,
Maj H. Fels: 01-04-1949 t/m 01-11-1949,
Maj P.H. Bakker: 01-11-1949 t/m 17-03-1950.
Gerepatrieerd: 16-02-1950 a/b "Kota Inten", 17-03-1950 aankomst Rotterdam.
Omgekomen: 32 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46. Na aankomst te Soerabaja werd vanaf 10 juli 1947 een begin gemaakt met het pelotonsgewijs overnemen van de sector Tjermee van 1-12 RI om dit OVW-bataljon vrij te maken voor de 1e politionele actie. Op 25 juli was deze overname geheel voltooid. Drie dagen na de overname werd de sector Tjermee zwaar aangevallen. Deze aanval werd met succes afgeslagen. Op 4 augustus kreeg ook het bataljon een actieve rol in de 1e politionele actie toebedeeld. In twee colonnes trok het vanuit Tjermee en Gendong-Tambak op naar Grissee. Bij deze opmars ondervond het bataljon korte maar hevige tegenstand. Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd in de sector Grissee, Tjermee, Moro en Bringkan. Op 10 november nam de 4e cie samen met 4-GRPIr en mariniers deel aan een actie op oost Madoera. In twee dagen werden Goeloek-Goeloek, Soemenep, Amboeten-Timor en nog diverse andere plaatsen bezet. Na verloop van tijd werd het bezette gebied overgedragen aan 4-GRJ. In 1948 lag het bataljon verspreid in een gebied dat liep van Grisee tot aan Kademaen. Eind 1948 begon men het bataljon te concentreren rond Lawang in verband met de komende 2e politionele actie.
Tijdens de 2e politionele actie trok het bataljon, op 19 december 1948, samen met 2-15 RI op vanuit Lawang naar Kepandjen. Op de tweede dag ging de opmars van de colonne verder naar Wlingli. Maar als gevolg van een vernielde brug moest de opmars noodgedwongen te voet worden voortgezet. Na een dag en een nacht gelopen te hebben werd Wlingli op 21 december bezet. Nadat de bezetting van Wlingli was overgedragen aan 2-15 RI trok het bataljon op 24 december op naar Kediri. Kediri werd op 25 december ingenomen. Tijdens deze etappe ondervond men weinig tot geen tegenstand. Wel werd de opmars sterk vertraagd door de vele versperringen. Na de actie werd het bezette gebied, dat de sectoren Kediri, Wates, Djombang en Modjoagoeng omvatte, door patrouillegang en vele acties gezuiverd. In juni 1949 nam het bataljon Pare over van 2-15 RI en droeg het de sectoren Djombang en Modjoagoeng over aan 4-GRJ.
Na het 'cease fire' op 10 augustus braken er rustiger tijden aan. Geleidelijk werden de gebieden westelijk van Kediri aan de TNI overgedragen. Op 15 december was de gehele sector Kediri overgedragen. Het bataljon werd gelegerd in de sector Pasoeroean-Pandakan. In januari 1950 gingen de eerste Grenadiers repatriëren. Deze zogeheten 'januari groep" bestond uit OVW'ers (kader). Op 25 januari werd het restant van het bataljon naar Batavia verscheept van waaruit ook zij zouden gaan repatriëren.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/4grgr.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 08 maart 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief