Anneke van Gent

1911-1940

0

Oorlogsslachtoffer

Is 29 jaar geworden

Geboren op 26-03-1911 in Weesp 

Overleden op 19-05-1940 in Wolfheze, gem. Renkum Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Overlijdensakte gemeente Weesp, 1940, nr. 61

'Heden, vijf augustus negentienhonderd veertig is door mij , Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Weesp: ingeschreven, een ingevolge artikel zes van het Koninklijk Besluit van één April negentienhonderd negen ontvangen uittreksel uit... Lees meer
'Heden, vijf augustus negentienhonderd veertig is door mij , Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Weesp: ingeschreven, een ingevolge artikel zes van het Koninklijk Besluit van één April negentienhonderd negen ontvangen uittreksel uit het register van overleden krijgslieden, waaruit blijkt dat op negentien Mei dezes jaars, des namiddags te half zeven uur, in de kliniek "Nederveluwe" te Wolfheze, gemeente Renkum aan de gevolgen van bekomen verwonding in een gevecht nabij de Cuneraweg, Rhenen is overleden: dienstplichtig soldaat: van Gent, Anneke, oud negenentwintig jaren, geboren en wonende te Weesp, gehuwd, zoon van: van Gent, Teunis en van: Valk Aplonie Agnisa.' Sluiten

Geplaatst door Henk G. Westland op 15 november 2016

056e5fc2a2240e28f593cd9909f988eb v1

Naam onjuist

De naam is niet Anneke van Gent maar Jan van Gent.
Bron: Grafsteen

Geplaatst door René Ros op 12 november 2016

B4e65bd71a87123c4bff0aa374c0bde2 v1

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Gem. Begraafplaats Landscroon te Weesp


Vak/rij/nummer 5oud723
460D61CC-7F4B-498D-A536-E67B5C95B663.jpeg

Ligging: 5e kl.

Nationaal archief

Bekijk
Menu