Wilhelmus Johannes Goedvolk

1919-1940

0

Oorlogsslachtoffer

Is 20 jaar geworden

Geboren op 07-10-1919 in Rotterdam 

Overleden op 10-05-1940 in Arnhem Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Gem. Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam


Vak/rij/nummer P271
W.J.Goedvolk.jpg

Ligging: MIlitair Erehof

Monument

Naam:
Arnhem, monument in Fort Westervoort

Plaats:
Arnhem

Arnhem, monument in Fort Westervoort

Nationaal archief

Bekijk
Menu