Menu

Johannes Hendrikus van der Hoeven

1914 - 1943

Oorlogsslachtoffer

Is 28 jaar geworden

Geboren op 25-01-1914 in Rotterdam

Overleden op 15-01-1943 in Golf van Martaban a/b Nitimei MaruMilitair onderdeel

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Gedenkboek 38

130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers hebben geen graf. Toch willen wij hen niet vergeten. Daarom zijn al hun namen opgenomen in 42 gedenkboeken. Deze boeken worden bewaard en tentoongesteld in de Kapel op Nationaal Ereveld Loenen. Iedere dag... Lees meer
130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers hebben geen graf. Toch willen wij hen niet vergeten. Daarom zijn al hun namen opgenomen in 42 gedenkboeken. Deze boeken worden bewaard en tentoongesteld in de Kapel op Nationaal Ereveld Loenen. Iedere dag slaat de beheerder van het ereveld één bladzijde om. Voor nabestaanden van deze slachtoffers hebben de gedenkboeken een zeer grote waarde. Het gegeven dat de naam van een dierbare persoon in één van de boeken voorkomt, is het tastbare bewijs dat “Hij of Zij” niet vergeten is…. Sluiten
Bron: Oorlogsgravenstichting - Ereveld Loenen

Geplaatst door Raymond van Donk op 24 september 2020

Toekenning van het Mobilisatie - Oorlogskruis

Het Mobilisatie - Oorlogskruis, wat door het Ministerie van Defensie op 8 juli 2019 alsnog postuum werd toegekend aan wijlen KNIL Brigadier Artillerie, Johannes Hendrikus van der Hoeven.De uitreiking ervan heeft door omstandigheden in huiselijke... Lees meer
Het Mobilisatie - Oorlogskruis, wat door het Ministerie van Defensie op 8 juli 2019 alsnog postuum werd toegekend aan wijlen KNIL Brigadier Artillerie, Johannes Hendrikus van der Hoeven.De uitreiking ervan heeft door omstandigheden in huiselijke kring inmiddels plaatsgevonden op 20 maart 2020 te Zuid-Beijerland. Niet alleen als herinnering in het 75e Bevrijdingsjaar, maar ook ter nagedachtenis aan een geschiedenis die op deze wijze waardig afgesloten kon worden middels een eervolle onderscheiding, postuum toegekend voor iets wat hij zo lang geleden feitelijk al verdiende...JOHANNES HENDRIKUS VAN DER HOEVENGeboren op 25 januari 1914 te Rotterdam. Overleden op 15 januari 1943 in de Golf van Martaban tijdens een krijgsgevangene transport aan boord van de Nitimei Maru die op noodlottige wijze werd gebombardeerd door twee USAAF B-24 bommenwerpers. Johannes Hendrikus van der Hoeven liet zijn vrouw en twee kinderen achter.De Nitimei Maru was één van de vele Hel-schepen waarmee de Japanse bezetter krijgsgevangenen uit de bezette gebieden overzee transporteerde om hen als dwangarbeider te werk te stellen bij infrastructurele projecten zoals in een geval als dit de Birma-Siam spoorweg.De 38 omgekomen Nitimei Maru slachtoffers en vertellingen: https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?q=nitimei+maru#zoeken-form Sluiten
Bron: Wikipedia - Oorlogsgravenstichting - Ministerie van Defensie - Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 27 januari 2020

Een MOK kruis ofwel Mobilisatie - Oorlogskruis nader verklaard - 1

Voorzijde van het MOK kruis Het door Frans Smits ontworpen Mobilisatie - Oorlogskruis 1939-1945 is een vierarmig, bronzen kruis met een middellijn van iets meer dan vier centimeter. De armen lijken op zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis... Lees meer
Voorzijde van het MOK kruis Het door Frans Smits ontworpen Mobilisatie - Oorlogskruis 1939-1945 is een vierarmig, bronzen kruis met een middellijn van iets meer dan vier centimeter. De armen lijken op zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis zijn twee gekruiste steekwapens, het besluit spreekt van "STORMDOLKEN", op een kleine stralenbundel geplaatst. In het midden van het kruis is de in de mobilisatiedagen gedragen helm van de Nederlandse infanterie geplaatst met daarop een lauwertak.Het Mobilisatie - Oorlogskruis is een Nederlandse onderscheiding welke door Koningin Juliana is ingesteld middels een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948. In een Koninklijk Besluit van 19 oktober 1951 werd bepaald dat na 15 november 1951 geen aanvragen meer konden worden ingediend. In een Koninklijk Besluit van Koningin Beatrix van 1 oktober 1992 werd daarentegen het kruis opnieuw ingesteld.Voor een nog gedetailleerde uiteenzetting: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobilisatie-Oorlogskruis Sluiten
Bron: Wikipedia

Geplaatst door Raymond van Donk op 27 januari 2020

Een MOK kruis ofwel Mobilisatie - Oorlogskruis nader verklaard - 2

Achterzijde MOK kruis De achterzijde is vlak, met in een cirkelvormig uitgediept vlak de in reliëf uitgevoerde tekst "DEN VADERLANT GHETROUWE”, een citaat uit het Wilhelmus.Dat veel gemobiliseerde militairen in aanmerking kwamen voor dit kruis... Lees meer
Achterzijde MOK kruis De achterzijde is vlak, met in een cirkelvormig uitgediept vlak de in reliëf uitgevoerde tekst "DEN VADERLANT GHETROUWE”, een citaat uit het Wilhelmus.Dat veel gemobiliseerde militairen in aanmerking kwamen voor dit kruis is nooit helemaal tot alle betrokkene Nederlanders doorgedrongen. Tot op heden worden daarom nog steeds Mobilisatie - Oorlogskruisen aan inmiddels hoogbejaarde veteranen toegekend.De Minister van Defensie kan het MOK kruis ook postuum toekennen. Sluiten
Bron: Wikipedia

Geplaatst door Raymond van Donk op 27 januari 2020

KNIL inschrijving voor vertrek naar Nederlands-Indië

Een mooi historisch document uit de KNIL registers over Johannes Hendrikus van der Hoeven. Zijn inschrijving voor vertrek naar Nederlands-Indië in het 4e kwartaal 1935 onder stamboeknummer 91229.Klik beslist op “Lees meer” in onderstaand roze kader voor "De dramatische reis van Oom Jan".
Bron: Nationaal Archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 10 juni 2019

De dramatische reis van Oom Jan

Het was qua tijdstip bijna zeker dat Johannes Hendrikus van der Hoeven zich als KNIL militair (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) in het begin van de maand juni van het jaar 1935 aanmeldde. Na zijn opleiding in de Prins Hendrik kazerne te... Lees meer

Het was qua tijdstip bijna zeker dat Johannes Hendrikus van der Hoeven zich als KNIL militair (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) in het begin van de maand juni van het jaar 1935 aanmeldde. Na zijn opleiding in de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen was het moment daar dat Johannes Hendrikus aan zijn avontuur begon op 16 oktober 1935. Per m.s. Indrapoera vertrok hij naar het “paradijselijke” Nederlands-Indië. Om precies te zijn naar het eiland Java waar vermoedens de richting uitgaan dat hij al snel een aantrekkelijke vrouw ontmoette. Trad er vervolgens in 1938 mee in het huwelijk en zij kregen een jongen en een meisje. Alles pais en vree zou je bijna zeggen.

Oom Jan speelt een muzikale noot op de mandoline tijdens zijn reis naar Nederlands-Indië aan boord van het m.s. Indrapoera. Foto daarnaast: Een lieve aantekening door hem geschreven op de achterzijde van de foto gericht aan de "thuisblijvers" - Bron: Familie archief.

Het ooit zo idyllische beeld

Tot het moment dat de Jappen oprukken richting Nederlands-Indië een situatie die onhoudbaar werd toen bleek dat het KNIL leger hier niet voldoende weerstand tegen kon bieden en vervolgens moest capituleren. De rapen waren nu echt gaar, elke KNIL militair werd door de Jappen krijgsgevangene gemaakt op de Indische archipel Java. Dientengevolge kwam Johannes Hendrikus op 8 maart 1942 als krijgsgevangene terecht in het Java POW Camp (No.1 Branch Camp of Java Camp 18979). Het ooit zo idyllische beeld van de Gordel van Smaragd moet voor hem, in één enkele oogwenk, wel een compleet andere indruk opgewekt hebben.

De voorzijde van de Japanse krijgsgevangene kaart van Johannes Hendrikus van der Hoeven.

Als krijgsgevangene werd je als vader van moeder en kinderen bruut van elkaar gescheiden en zo werd ook Johannes Hendrikus in het najaar van 1942 vanuit Bandoeng-Tjimahi met vele andere militairen van het KNIL uiteindelijk naar de haven van Batavia Tandjoeng Priok gebracht. Je werd daar door schreeuwende en slaande Jappen op een Japans vrachtschip, eindigend op Maru, gejaagd voor een oversteek naar Singapore eiland, een soort “doorgeefluik”, ofwel de poort naar de Hel: de Birma spoorweg… De overtocht was geen pretje, in de vieze en broeierige ruimen zat een ieder met opgetrokken knieën geklemd tussen hun schamele bagage. Als haring in een ton waren menselijke lichamen opgepropt in roestig ijzer, ratten en kakkerlakken waren hun reisgenoten. Het moet inmiddels tegen Oud en Nieuw geweest zijn dat een transport naar elders aanstaande was...

Bron: bewerkt citaat van Will van de Corput.

De Japanse belofte

Op 28 december 1942 kregen de ruim duizend Nederlanders de aanzegging dat zij de volgende morgen moesten vertrekken. Geen prettige tijding, want al waren de toestanden op Singapore eiland allesbehalve rooskleurig, een ieder wist dat de macht van de geallieerden met de dag toenam en dat het transport over zee gelijk stond met een zekere dood. Waarheen de reis zou gaan deelde de Japanse commandant niet mee, er waren twee mogelijkheden: naar Siam of naar Birma. Hierover verkeerde alle krijgsgevangenen in het onzekere, wat zij wel wisten was dat zij waren overgeleverd aan de kuren en nukken van de mannen van het "Land van de rijzende zon" en dat zij er dus niets tegen konden inbrengen. Zij hoopten evenwel dat het transport per spoor zou geschieden, hetgeen door de Japanners plechtig was beloofd, omdat dit nooit zó gevaarlijk kon zijn als het vervoer over zee waar zij immers bloot zouden staan aan de aanvallen van de geallieerde onderzeeboten en vliegtuigen. Toch was een ieder, ondanks de Japanse belofte, niet zo heel erg gerust hierop.

De ruim 1.000 aangewezen Nederlanders stonden op 29 december 1942 gereed, onder dit aantal bevond zich een groep van 350 Nederlanders die onder bevel stonden van de Ltz.1 KMR Th. Smits. Een twintigtal vrachtauto's, waarbij allen als vee werden ingeladen, bracht hen richting station. Echter vlak daarvoor sloegen de vrachtauto’s af richting haven en zagen de krijgsgevangenen welk lot hen boven het hoofd hing. Aan de kade lag een Japans schip, de Nitimei Maru. Het was maar een klein vrachtscheepje van 4.693 ton groot. Alle krijgsgevangenen werden in recordtijd aan boord "geladen" en tegen vijf uur ‘s middags gooide zij de trossen los en begon de reis die voor een aantal onder hen tevens de laatste zou zijn.

Het Japanse Hell Ship de m.s. Nitimei Maru - Bron: Onbekend.

Eén van de allerergste kwellingen

Weldra kon men zien dat het schip koers zette naar het westen waaruit bleek dat het doel van de reis dus Rangoon of Moulmein in Birma zou zijn. Hoewel een dergelijke reis onder normale omstandigheden slechts enkele dagen vergde, was dit nu niet het geval. Het zou zeker geen plezierreisje worden, integendeel, het was één van de allerergste kwellingen die blanken konden ondergaan. Allen waren gehuisvest op het boven-tussendek van de ruimen 1 en 2 die niet gescheiden waren. Het vormde één grote ruimte waar de ruim 1.000 krijgsgevangenen nauwer waren opgepropt als sardines in een blik. Dat ook de temperatuur in deze ruimte met geen pen was te beschrijven zal een ieder niet verbazen. Bovendien waren er nog velen die aan dysenterie leden, zodat enig commentaar overbodig is. Gelukkig waren de leden van de bemanning van het schip zelf niet zo streng als de militairen, vele krijgsgevangenen slaagden er nog in een plaatsje op één van de dekken van het voorschip te bemachtigen.

In de achterste ruimen waren de Japanners ondergebracht, 1562 man in totaal! De overige ruimen en dekken waren beladen met artikelen die nodig waren voor het inrichten van junglekampen. Van enige verzorging voor de krijgsgevangenen was natuurlijk geen sprake. In grote aan dek geplaatste stoompotten werden de maaltijden bereid. Al was de hoeveelheid die werd verstrekt niet overvloedig te noemen was de kwaliteit in elk geval een stuk beter dan op Singapore eiland. Het eerste deel van de reis door de Straat van Malakka verliep voorspoedig, reeds in de middag van 1 januari 1943 ankerde de Nitimei Maru op de reede van Penang aan. Hier werd een konvooi samengesteld middels de Moji Maru 2 met nog enige andere escorteschepen die zich ook er aan toevoegden.

Een onmisbaar reddingsmiddel

Gezamenlijk zetten zij op maandag 11 januari 1943 de reis richting Moulmein voort, geëscorteerd door het kleine korvet. Op het eerste gedeelte van de reis werd de normale koers behouden. Al snel na het vertrek uit Penang voeren de schepen een zigzagschema, hieruit bleek dat ook zij zich niet echt veilig voelden. De volgende morgen gaf Ltz. Smits opdracht eerst na te gaan of er zwemvesten waren, er waren er vele honderden aan boord, maar bij lange na niet voldoende om allen van dit onmisbare reddingsmiddel te voorzien. Na onderzoek bleek dat in ruim 1 nog een groot aantal zwemvesten lagen opgeslagen. Om te voorkomen dat de Jappen zouden merken dat zij deze voorraad aanbraken, raadde Ltz. Smits aan te wachten totdat de duisternis was ingevallen. Tevens gaf hij orders aan een ieder steeds zijn zwemvest bij zich te houden.

De reis naar "de Hel" in numerieke volgorde in beeld gebracht. Bij markering 5 wordt aangegeven waar de Nitimei ramp plaatsvond. Markering 6 geeft de eindbestemming Moulmein in Birma aan.

Ook instrueerde hij hen zich onder alle omstandigheden rustig te houden en onder geen voorwaarde zijn slaapplaats te verlaten zonder dat daartoe order was gegeven. “Voorkomen is beter dan genezen" zegt het spreekwoord en ook nu weer bleek hoe nuttig het was dat iemand, met de zee vertrouwd, zich het lot van zijn landgenoten aantrok. De maatregelen van Ltz. Smits hebben honderden Nederlanders het leven gered. Vier dagen gingen rustig voorbij. Ook vrijdag, de vijfde dag, verliep aanvankelijk kalm. Het korvet voer voor beide schepen uit en de Moji Maru 2 voer iets dwars in het kielzog van de Nitimei Maru, met circa 900 meter tussenruimte. De snelheid van het konvooi was een mijl of tien.

Een ontzagwekkende chaos

Terwijl het in de middag op vrijdag 15 januari 1943 rond half drie nog volkomen rustig was en niemand enig onraad bespeurde, hoorde men plotseling een hevig gesuis, gevolgd door een oorverdovende klap. Dat moet een torpedo zijn was ieders eerste gedachte. Voordat wij eigenlijk hadden begrepen wat er aan de hand was hoorde wij een gierend gefluit, het noodlot sloeg toe. Het was een geallieerde luchtaanval! Enkele ogenblikken later gaf Smits opdracht de zwemvesten om te doen. Weer volgden twee hevige explosies, het schip kraakte en kreunde en begon slagzij te maken zodat ernstig rekening gehouden moest worden dat het zou kunnen gaan zinken. Smits bevond zich op het moment van de aanval benedendeks, eenmaal bovendeks trof hij een ontzagwekkende chaos aan. Voorts kon hij nog net zien hoe twee grote viermotorige Amerikaanse B24 bommenwerpers in noordelijke richting uit het zicht verdwenen. De voltreffer was door een wonder juist in ruim 3 ingeslagen waar zich de 1562 Jappen bevonden en verder had het schip nog enkele “near-misses" aan stuurboordzijde gekregen.

Hachelijke momenten tijdens de ondergang van de Nitimei Maru - Getekend door L. de Kroon - Bron: Wrecksite.

Verscheidene bewakers waren, voor zover zij bij de aanval niet gedood werden, overboord gesprongen waarvan sommige zelfs met hun gehele uitrusting. Het duurde dan ook niet lang of de meeste van hen verdwenen in de diepte. Het was duidelijk dat het schip verloren was en helaas waren bij de explosies ook de sloepen vernield. Een ieder had dus niets anders dan zijn zwemvest en sprong overboord. Toen allen het schip hadden verlaten maakte Smits nog een laatste rondje. Het waren niet echt prettige momenten hetgeen hij aantrof, aan boord waren nog verscheidene zwaar gewonden die, hoe triest dan ook, achter zijn gebleven. Evenmin beschikte hij niet over de middelen om hun lijden te verzachten, er bleef dus niets anders over dan hen aan hun lot over te laten…

Ongeveer een kwartier na de bomaanval achtte hij het moment daar om ook zelf overboord te springen. De slagzij was zó toegenomen dat het niet raadzaam was langer aan boord te blijven. Nadat hij een eind zwemmend had afgelegd om buiten bereik van de zuiging te komen keerde hij zich om en zag nog net de zwaar gehavende Nitimei Maru in de diepte verdwijnen...

De desastreuze B 24 Liberator die zijn naam op geen enkele wijze eer aan deed - Bron: Aviation History.

38 Slachtoffers...

Bij dage raad kon er de volgende dag aanvang gemaakt worden met het inventariseren van de overlevenden, en trachten na te gaan hoeveel landgenoten bij deze ramp het leven hadden verloren. Alle bagage en appèllijsten waren verloren gegaan. Na telling bleek, dat van de ruim 1.000 Nederlanders die op Singapore eiland waren ingescheept, de meeste van de 968 drenkelingen aan boord van de Moji Maru 2 waren. De tanker Soerabaya Maru, die even later hier passeerde, nam ook nog drenkelingen mee. Met een zekere gepastheid een “resultaat” wat zij als overlevenden niet hadden durven hopen. Desalniettemin een verschrikkelijk lot voor de 38 slachtoffers (recentere studies veronderstellen 36 slachtoffers*) die gewond, of hoe dan ook, achter zijn gebleven en dien ten gevolge met schip en al ten onder zijn gegaan...

Bron: bewerkt citaat uit VastWerken - Alle Hens, augustus 1950.

*) E.G. Brouwer zou als drenkeling later overleden zijn aan wal te Fukuoka en W.J. van den Berg zou mogelijk de scheepsramp/oorlog hebben overleefd.

Voor een ooggetuigeverslag van het Nitimei Maru bombardement uit de video film Hell Ships to Birma zie: https://www.youtube.com/watch?v=PE9juMkvrcA de scène start op 16.00 minuten en duurt t/m 22.54 minuten. Bron: SHSJZ.

Zeemansgraf

En dan te bedenken dat Johannes Hendrikus van der Hoeven één van de achtendertig lotgenoten was die dit dramatische lot trof. Hij werd, door wat voor reden hetgeen hem overkwam, achter gelaten... Hij moest het met een kil en hartverscheurend zeemansgraf doen in de Golf van Martaban, deel uitmakend van de Andamanse Zee op de reede van Tavoy.

Om precies te zijn op: 13°37’N 97°25’E ten zuiden van Moulmein om 15.45 uur Nippontijd. Zijn dood werd door de officiële instanties bevestigd op 31 mei 1943.

De exacte plaats des onheils waar de ramp zich voltrok - Bron: Internet.

-

Johanna van der Hoeven - 062019

Sluiten
Bron: Eigen & familie archief - Oorlogsgravenstichting - Traces of War - Indisch4ever - Nitimei Maru38 - Nationaal Archief - Wrecksite - AviatonHistory - SHSJZ

Geplaatst door Raymond van Donk op 09 juni 2019

Het prille KNIL peloton in goede tijden

Het prille KNIL peloton tijdens de opleidingsperiode in de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen zomer 1935, volledig in het ongewisse van de dingen die komen zullen gaan...Johannes Hendrikus, je vindt hem op de middelste rij als eerste van links.
Bron: Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Vanuit Nederland op reis met het m.s. Indrapoera

Een prachtig tijdsbeeld van Johannes Hendrikus op reis naar zijn avontuur in het "paradijselijke" Nederlands-Indië. Zijn vertrek met het m.s. Indrapoera vond plaats op 16 oktober 1935. De matroos rechts op de foto is onbekend.
Bron: Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Huwelijk van Johannes Hendrikus met zijn Trees op Java

Het huwelijk van Johannes Hendrikus met zijn vrouw Trees op Java wat plaats vond in het jaar 1938.
Bron: Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Johannes Hendrikus zijn echtgenote Trees (†) en hun kinderen Joop (†) & Martha

Een bijzonder fotootje rond 1946/1947 van zijn echtgenote Trees en hun kinderen Joop & Martha op Java. Een saillant detail op de achterzijde van het fotootje verteld ons het volgende: Trees 31 jaar, geboren 10 juni 1916 - Joop 7 jaar, geboren... Lees meer
Een bijzonder fotootje rond 1946/1947 van zijn echtgenote Trees en hun kinderen Joop & Martha op Java. Een saillant detail op de achterzijde van het fotootje verteld ons het volgende: Trees 31 jaar, geboren 10 juni 1916 - Joop 7 jaar, geboren 29 november 1939 - Martha 6 jaar, geboren 26 maart 1941 - Dag lieve paps en mams, tot ziens! Ofwel, een teder fotootje uit het verre Nederlands-Indië gericht aan Opa & Oma van der Hoeven... Sluiten
Bron: Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Thuisfront bericht van Japans krijgsgevangene schap op Java

Een bijzonder getint Roode Kruis bericht van Johannes Hendrikus zijn Japanse krijgsgevangenschap gedateerd op 10 september 1943. En dan te bedenken dat Johannes Hendrikus nota bene al acht maanden eerder, op 15 januari 1943, was omgekomen a/b van de Nitimei Maru in de Golf van Martaban op de reede van Tavoy te Birma!
Bron: Eigen archief -Traces of war - Oorlogsgravenstichting

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Thuisfront bericht van overlijden

Een overlijdensbericht verzonden door het Nederlandsche Roode Kruis. Betreffende het overlijden van Johannes Hendrikus van der Hoeven op 15 januari 1943 en gericht aan het thuisfront gedateerd 20 juli 1944. Een nogal wrang detail is echter,... Lees meer
Een overlijdensbericht verzonden door het Nederlandsche Roode Kruis. Betreffende het overlijden van Johannes Hendrikus van der Hoeven op 15 januari 1943 en gericht aan het thuisfront gedateerd 20 juli 1944. Een nogal wrang detail is echter, gerekend vanaf het moment van overlijden, de berichtgeving 18 maanden "onderweg" is geweest om het thuisfront uiteindelijk te bereiken. Kortom, de oorlogssituatie zou daar wellicht negatief aan bijgedragen kunnen hebben... Sluiten
Bron: Eigen archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Johannes Hendrikus zijn broer Martinus van der Hoeven

Tijdens zijn geleden schipbreuk op het s.s. Pennland en gevolgen van de geleden ontberingen overleden op 29 september 1943 in het St. Bartholomew hospitaal te Londen.Voor meer info: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/64814/martinus-van-der-hoeven#bijdrage-20304
Bron: Eigen archief - Traces of war - Vereniging de lijn - Oorlogsgravenstichting - Maritiem Museum Rotterdam - Stadsarchief Rotterdam - Ned. Instituut voor Militaire Historie - Nationaal Archief

Geplaatst door Raymond van Donk op 08 juni 2019

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Zeemansgraf


Vak/rij/nummer KRIJGS

Monument

Naam:
Arnhem, monument 'Japanse Zeetransporten'

Plaats:
Arnhem

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief