Godefridus Hubertus Hovens

1923-1945

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 26-10-1923 in Tegelen 

Overleden op 28-02-1945 in Duitsland Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Bijzonder verhaal, nog steeds vermist.

Godfried Hovens werd 26-10-1923 geboren in Tegelen, waar het gezin op de Muntstraat 97 woonde. Hij was een zoon van Herman Hubert Hovens *1884 in Tegelen en Sophia Cruysberg *1891 in Tegelen die op 26-10-1914 waren gehuwd. Herman overleed in 1968... Lees meer

Godfried Hovens werd 26-10-1923 geboren in Tegelen, waar het gezin op de Muntstraat 97 woonde. Hij was een zoon van Herman Hubert Hovens *1884 in Tegelen en Sophia Cruysberg *1891 in Tegelen die op 26-10-1914 waren gehuwd. Herman overleed in 1968 in Breyell en Sophia in 1968. Op 26-3-1937 werd Godfried, nadat hij de lagere school had afgesloten, ingeschreven in Breyell. Hoe kwam het gezin Hovens in Breyell terecht? In een brief van broer Jac uit 1946, in dossier NA-OGS staat:
In 1919 kocht vader Hovens een steenfabriek in Breyell, dat 14 km van Tegelen verwijderd ligt. Het gezin bleef in Tegelen wonen. In 1932, met het aan de macht komen van Hitler, kwam er een verbod op de uitvoer van deviezen. Omdat de fabriek zijn levenswerk was ging het gezin Hovens toen in Breyell wonen. Men hield het huis in Tegelen aan.
Bij het uitbreken van de oorlog was de oudste broer Jac Hovens gelegerd als militair op Schiphol. De broer Antoon was als marinier gelegerd in Rotterdam. In 1946 diende deze als sergeant Marinier in Soerabaja. Na de capitulatie gingen beide broers terug naar de ouderlijke woning op de Muntstraat. Jac ging na zijn huwelijk in Blerick wonen op de Ruysstraat 40. In 1943 of begin 1944 ging Godfried bij zijn broer Jac wonen in Blerick. In 1944 kwamen Jac en Godfried in contact met het verzet in Blerick. Zij kregen contact met Serg.maj. Timmermans, commandant ondergrondse strijdkrachten. Omdat het gezin van Jac uit 5 personen bestond en de 6e op komst was trok Jac zich terug maar Godfried ging verder. Vanuit Blerick werd Godfried vaker naar de Duitse grensregio (gebied van de Siegfried linie) gestuurd om daar troepenverplaatsingen en versterkingen in kaart te brengen. Dat kon omdat zijn Duits natuurlijk uitstekend was. Na de bevrijding van Blerick 3-12-1944 ging hij over naar de OD in Blerick. Van 3-12- tot 21-1-1945 geeft Timmermans aan in een brief dd 5 april 1945. Overigens was zijn broer Antoon betrokken bij het verzet in Tegelen. Dan komt hij in contact met de geallieerde strijdkrachten en trekt hij met hun op. De Secret Service zou er ook bij betrokken zijn. Hij mag niets aan zijn broer zeggen. Op 29-1-1945 gaat hij bv naar het Bureau van de Nederlandse Stoottroepen in Eindhoven. De familie maakt zich dan nog geen zorgen. Als er na de bevrijding van Breyell nog niets wordt gehoord van Godfried begint met ongerust te worden. Twee dagen na de bevrijding van Breyell komt er een commandant van de Secret Service bij vader langs voor een familiefoto. Over het werk van Godfried mocht hij niets vertellen. Men hoort, ondanks informeren bij diverse instantie, niets over het lot van Godfried. 3-10-1946 schrijft de broer Jac nog een uitgebreide brief van 4 kantjes naar de het Ministerie van Sociale zaken naar de afdeling betrokken bij “Opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd”. Is dossier Nummer 155.
Op 21-1-1945 heeft hij contact gehad met de verbindingsofficier L.Wirth van de 15e Schotse Divisie, en zou hij meegetrokken zijn met de geallieerde strijdkrachten. Zouden plannen zijn voor droppings achter de vijandelijke linies. Maar echt duidelijk is het allemaal niet.
In 1952 schrijft die L.Wirth vanuit Johannesburg nog een briefje in het Nederlands waarin hij zegt dat hij Godfried in februari 1945, nadat zijn eenheid werd overgeplaatst, heeft moeten afstaan aan de Special Forces van 2e
British Army. Het was niet uitgesloten dat hij eventueel bij een andere legereenheid is terecht gekomen, waarschijnlijk 6e Airborn Division, om achter de Duitse linies gedropt te worden. In Dodenboek Venlo staat dat hij op 28-2-1945 gesneuveld is als parachutist van het geallieerde leger bij luchtlanding te Hamburg. Zou in rapportenboek van de gemeentepolitie Venlo, post Blerick, vertrok GH Hovens op 21-1-1945 met Engelse militairen.
In maart 1958 stuurde vader nog een brief aan de Oorlogsgravenstichting waarin hij aangeeft dat zij ervan uitgaan dat hij niet meer leeft. Maar hij zou graag vernemen waar en hoe zijn zoon was omgekomen en waar hij ter aarde besteld is. In hun antwoord valt te lezen dat zij dat ook (nog) niet weten. Wat er dus precies is gebeurd is vooralsnog onbekend. Op 4-11-1968 was er een Aangifte van overlijden van vermisten door het Ministerie van Justitie. In 1969 vindt er de registratie plaats van zijn overlijden bij Burgerlijke Stand Venlo akte 61.
Zijn naam staat vermeld in Tegelen op het oorlogsmonument op de Raadhuislaan.

Sluiten
Bron: NA-OGS, Dodenboek Venlo en Eigen archief

Geplaatst door ewaldssjeng op 27 maart 2024

20220507 Tegelen Oorlogsmonument

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Categorieën

Nationaal archief

Bekijk
Menu