Menu

Leo Frederik Jansen

1903 - 1945

Oorlogsslachtoffer

Is 41 jaar geworden

Geboren op 04-12-1903 in Oud Gastel

Overleden op 28-08-1945 in Batavia, kamp Sint VincentiusBijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Leo Frederik Jansen

Geboren te Oud- en Nieuw Gastel, December 1903, legde op 19 September 1924 zijn candidaats-, en op 28 Januari 1928 zijn doctoraalexamen inde Rechtsgeleerdheid met goed gevolg aan de R.K. üniversiteit af. Inden loop van dat jaar vertrok hij als... Lees meer

Geboren te Oud- en Nieuw Gastel, December 1903, legde op 19 September 1924 zijn candidaats-, en op 28 Januari 1928 zijn doctoraalexamen inde Rechtsgeleerdheid met goed gevolg aan de R.K. üniversiteit af. Inden loop van dat jaar vertrok hij als belastingambtenaar naar Ned. Oost Indie, waar hij achtereenvolgens werkzaam waste Batavia, Pontianak en Soerabaja.

Na op 26 April 1930 aan de Rechtshoogeschool te Batavia gepromoveerd te zijn tot doctor inde Rechtgeleerdheid op proefschrift: „De grondtrekken van Sovjetstaat”, werd hij in 1935 benoemd tot Secretaris van den Raad van Ned. Oost-Indië. Eenige bekendheid verwierf Mr. Jansen door zijn politiek weekoverzicht voor de Nederlandsch Indische Radio Omroep.

Leo Jansen was een koloniaal van het zuiverste water en toch verried hij de Nederlandse zaak in Indië. Hij werkte voor de Japannerstijdens de oorlog (1941-1945) als redacteur van de Djakarta Overseas Broadcasting Service, een Japanse radio-omroep die in het Engels propaganda-uitzendingen verzorgde bestemd voor Australië. De Japanners hadden mensen zoals hij, die zowel Engels alsJapans kenden, broodnodig. Hij werd voor zijn diensten dan ook beloond; hij moest weliswaar in het Billiton-kamp voor Europese geïnterneerden wonen, maar hij kreeg redelijke huisvesting, redelijk eten en tot 1944 de vrijheid twee keer per week de stad in te gaan. De stad, dat was Jakarta, toen nog Batavia. Hij kon er in de stad een vriendin op na houden, eten in restaurants en praten met hooggeplaatste Indonesiërs.

Tegen het einde van de oorlog ontstond er verwarring met de Japanners die hem arresteerden. Hij werd ook onderworpen aan martelingen.

De luisteraar | Indisch Anders (indisch-anders.nl)

Sluiten
Bron: "Gedenkboek 1940-1945". [s.n.], De Leidsche Courant,1947. Geraadpleegd op Delpher op 04-06-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB28:002466000:00001

Geplaatst door Tom Andersen op 04 juni 2023

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief