Menu

Gerrit de Jong

1926 - 1946

Oorlogsslachtoffer

Is 19 jaar geworden

Geboren op 26-05-1926 in Koudum

Overleden op 02-04-1946 in Soerabaja, Marine HospitaalMilitair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Donkere Schaduwen....... In Memoriam

We hebben jullie gebracht naar jullie laatste rustplaats, op het kerkhof van Soerabaja
Bron: Bataljons-Nieuws 2-5 Regiment Infanterie, 20 april 1946, collectie Oud Indiëgangers Meppel.

Geplaatst door Richard Spraakman Voorzitter Stichting Oud Indiëgangers Meppel op 12 juli 2020

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief