Yde de Jong

1909-1945

0

Oorlogsslachtoffer

Is 36 jaar geworden

Geboren op 08-01-1909 in Arum 

Overleden op 18-07-1945 in Pratchapkirikan, Thailand Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Het levensverhaal van mijn vader

Mijn vader IJde de Jong is geboren op 8 januari 1909 te Arum als zoon van Pieter L. de Jong, bakker te Arum, en Trijntje de Jong. Na verscheidene studies (o.a. einddiploma R.H.B.S. op 30-06-1928 te Harlingen) moest hij in militaire dienst. Van 16... Lees meer
Mijn vader IJde de Jong is geboren op 8 januari 1909 te Arum als zoon van Pieter L. de Jong, bakker te Arum, en Trijntje de Jong. Na verscheidene studies (o.a. einddiploma R.H.B.S. op 30-06-1928 te Harlingen) moest hij in militaire dienst. Van 16 januari t/m 29 juni 1929 volgde hij de School voor Reserve Officieren der Infanterie te Breda.In de moeilijke jaren dertig heeft IJde de Jong verschillende malen gesolliciteerd, doch helaas – wegens slapte en vermindering der werkzaamheden in de bedrijven – steeds tevergeefs. Na enkele tijdelijke betrekkingen o.a. bij Tichelaar en De Vries, kleinwarenfabriek te Makkum, en de Fa. Westra & Zn. te Sexbierum, vertrok hij op goed geluk in 1935 naar Nederlands-Indië, waar hij als assistent-accountant van november 1935 tot december 1940 werkzaam is geweest bij Frese & Hogeweg, Accountants te Semarang. Daarna aanvaardde hij een baan als Accountant bij de Nederlandsche Handelmaatschappij N.V., op de Factorij te Batavia, waar zijn broer Lieuwke hem introduceerde.Op 30 september 1936 is hij te Witmarsum met de handschoen getrouwd met Jacoba Kamminga, geboren 21-06-1910 te Arum. Na het huwelijk in 1936 vertrok ook zijn vrouw Jacoba naar Semarang, waar zij samen enige tijd een zeer gelukkige periode kenden o.a. met de geboorte van hun zoon Pieter Lieuwke, op 28 juni 1938.Het uitbreken van de oorlog met Japan maakte hier een einde aan. Mijn vader werd in 1942 als krijgsgevangene door de Jappen afgevoerd naar Thailand, waar hij onder onmenselijke omstandigheden tewerkgesteld werd aan de beruchte Birma-Spoorweg, zeer toepasselijk de Dodenspoorweg genaamd. Hij overleed op 18 juli 1945 als soldaat van het Kon. Ned. Indisch Leger in het hospitaal Nakorn Pathom aan dysenterie, slechts één maand voor de Japanse capitulatie.Gedurende zijn krijgsgevangenschap zaten zijn vrouw en zoontje in het meedogenloze vrouwen Jappenkamp Tjideng bij Batavia, welke periode zij na een zeer zware en uiterst onzekere tijd overleefden. Na hun bevrijding vertrokken zij uit dit kamp en zonder bezittingen terugkeerden zij terug in Arum in 1946.Mijn vader was een zeer welwillend, ijverig, betrouwbaar en eerlijk persoon. Hij was sportief een goed kaatser en heeft verschillende prijzen gewonnen op 1e klas-kaatspartijen, o.a. tweede prijzen op de Freule-partij en de Bon. Bovendien kon hij erg humoristisch en origineel – vaak op de meest onverwachte momenten – uit de hoek komen.Mijn moeder Jacoba Kamminga heeft tweemaal zijn graf bezocht: één maal met een vriendin in 1971 en nog een keer met mij in 1986. Sluiten
Bron: Zoon Pieter Liewke de Jong

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 07 december 2016

bericht van overlijden

Uit de Leeuwarder koerier van 02-01-1946.
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 25 juli 2020

756cc4733df1758872ed2e29660ded9e v1

bericht van overlijden

Uit de Leeuwarder koerier van 02-01-1946.
Bron: delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 25 juli 2020

8a988a11f49ff48c19e748533ef4c02a v1

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Kanchanaburi War Cemetery


Vak/rij/nummer 5G66
Jong.Y.de.2008.jpg

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu