Menu

Pieter Joosse

1912 - 1942

Oorlogsslachtoffer

Is 29 jaar geworden

Geboren op 31-12-1912 in Arnhem

Overleden op 17-02-1942 in Aruba, NAMilitair onderdeel

Afbeeldingen

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Monument ter nagedachtenis

Op 18 februari 2010 is op de Marinierskazerne Savaneta (Aruba) een anker geplaatst ter nagedachtenis aan de vier marinemensen die op 17 februari 1942 omkwamen bij de onverwachte explosie van een Duitse torpedo.
Bron: lago-colony.com

Geplaatst door willem submerged op 07 mei 2019

Het ongeval

In de nacht van 15 op 16 februari 1942 vindt er een gecoördineerde aanval plaats door vijf Duitse onderzeeboten op tankers en raffinaderijen in het Caraïbisch gebied waaronder die op Curaçao en Aruba (operatie Neuland). Doel is het ontwrichten van... Lees meer
In de nacht van 15 op 16 februari 1942 vindt er een gecoördineerde aanval plaats door vijf Duitse onderzeeboten op tankers en raffinaderijen in het Caraïbisch gebied waaronder die op Curaçao en Aruba (operatie Neuland). Doel is het ontwrichten van de voor de geallieerden belangrijke olietoevoer vanuit het Caraïbisch gebied.De Duitse onderzeeboot U156 onder commando van Kapitain-leutnant Werner Hartenstein heeft Aruba als operatiegebied en torpedeert twee tankers op de rede van de Lago raffinaderij bij San Nicolas alvorens een (mislukte) aanval met het boordgeschut uit te voeren op de raffinaderij.Hierna zet de U156 koers naar de noordelijker gelegen Arend raffinaderij alwaar torpedo's worden afgevuurd op de aan de Eagle pier afgemeerde tanker s.s. Arkansas. De ongeladen tanker raakt hierbij licht beschadigd. De eerste van de drie torpedo's die tijdens deze aanval wordt afgevuurd mist doel en eindigt op het strand van de raffinaderij.Deze torpedo wordt in de ochtend van 16 februari 1942 door een patrouille van de Arubaanse schutterij op het strand nabij de pier aangetroffen.In de ochtend van 17 februari 1942 wordt onder leiding van de uit Curaçao overgekomen luitenant ter zee 2e klasse Pieter Joosse en sergeant majoor torpedomaker D.A.C de Maagd begonnen met het onschadelijk maken van de torpedo. Alvorens aan te vangen met de demolitie, worden er door luitenant Joosse foto's gemaakt van de torpedo. Nadat de explosieve kop van de torpedo van het staartdeel is gescheiden door sergeant majoor De Maagd, daarbij geholpen door marinier 3e klasse J. Vogelezang (stamboeknummer 4764) die opdracht had gekregen de demolitie ploeg te assisteren, wordt tevergeefs geprobeerd de kop met een staaf dynamiet op te blazen. Marinier L. Kooijman, die op wacht staat op de nabij gelegen Eagle pier, komt hierop polshoogte nemen, informeert wat er aan de hand is en voegt zich bij de mannen die zich rondom de torpedo kop hebben verzameld.Sergeant majoor De Maagd oppert vervolgens om de kop in het water te rollen. Omdat de torpedowerkplaats op Curaçao volgens luitenant Joosse het type ontsteker (het zgn. “pistool) in de kop van de deze torpedo nog niet in bezit heeft, besluit luitenant Joosse om de ontsteker uit de kop van de torpedo te trekken met behulp van een kabel die wordt vastgemaakt aan een door de raffinaderij ter beschikking gestelde truck.Nadat de staalkabel om de ontsteker is aangebracht, maken de mannen aanstalten om afstand te nemen. Joose vraagt nog gekscherend aan De Maagd: “Blijf jij er dan bij, als het ding getrokken wordt ?” waarop De Maagd antwoordt: “Ik niet”. Op dat ogenblik ontploft de kop geheel onverwacht.Luitenant ter zee 2e klasse Pieter Joosse raakt zwaar gewond en overlijdt later die dag in het ziekenhuis zonder bij kennis te zijn geweest. Marinier Leonardus Kooijman is op slag dood, evenals sergeant majoor torpedomaker Dirk Adriaan Cornelis de Maagd en marinier 3e klasse Johannes Vogelezang. Marinier 2e klasse Klein (stamboeknummer 4649) en schutters Bremer en Kock, die zich in de directe nabijheid bevonden, raken gewond.Op 18 februari 1942 wordt Pieter Joosse in aanwezigheid van de Gezaghebber van Aruba Isaac Wagemaker begraven op de protestantse begraafplaats aan de Boerhavestraat in Oranjestad, Aruba. In 1999 wordt Pieter Joosse overgebracht naar het Nationaal Ereveld Loenen.zie verderhttp://willemsubmerged.wordpress.com/2009/01/13/pedernales-the-phoenix-of-aruba/https://willemsubmerged.wordpress.com/2019/09/24/a-little-piece-of-copper/ Sluiten
Bron: Kriegstagebuch U156 16 februari 1942, Schussmeldungen U156 16 februari 1942, Getuigenissen van de officieren en onderofficieren van de schutterij in Aruba, Aantekeningen Gezaghebber Aruba Isaac Wagemaker, Proces-verbaal sergeant majoor Militaire Politie H. Oppenhuizen, 23 februari 1942, Schrijven Vlootaalmoezenier Kerklaan 6 mei 1998, Publicatie “De Oorlogsgravenstichting in 1999”, Uittreksel Aanneemrol Koninklijke Marine Johannes Vogelezang

Geplaatst door willem submerged op 07 november 2014

Levensloop

Pieter Joosse is de zoon van Gerrit Joosse en Jacoba Martha van der Meer. Vader Joosse is winkelier. Pieter heeft een jongere broer genaamd Lourens Anton Joosse. Pieter schrijft zich op 20 augustus 1931 in de Gemeente Den Helder in, komende vanuit... Lees meer

Pieter Joosse is de zoon van Gerrit Joosse en Jacoba Martha van der Meer. Vader Joosse is winkelier. Pieter heeft een jongere broer genaamd Lourens Anton Joosse. Pieter schrijft zich op 20 augustus 1931 in de Gemeente Den Helder in, komende vanuit de gemeente Zuilen en wordt op 3 september 1931 aangesteld als Adelborst op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).

Pieter Joosse krijgt op 28 augustus 1934 de rang van luitenant ter zee der 3e klasse en vertrekt op 19 september 1934 naar Vlissingen. Hij wordt geplaatst aan boord van de mijnenlegger Hr. Ms. Douwe Aukes. Op 4 mei 1935 wordt Pieter geplaatst aan boord van de mijnenlegger Hr. Ms. Nautilus te Den Helder. Hij vertrekt op 8 juni 1935 naar Soerabaja met de m.s. Sibajak voor een 3 jarig verblijf. Pieter dient daar achtereenvolgens bij de dienst der conservatie, aan boord van Hr.Ms. Flores, op de marinekazerne Oedjang en aan boord van Hr. Ms. Gouden Leeuw. Hij wordt op 28 augustus 1936 bevorderd tot luitenant ter zee der 2e klasse. Pieter keert in juli 1938 aan boord van Hr. Ms. Sumatra terug in Nederland. Hij is verloofd met Elly en is voornemens medio 1939 te huwen. Dat huwelijk heeft echter om onbekende redenen niet plaatsgevonden.

Pieter Joosse krijgt op 18 september 1939 het commando over Hr. Ms. Mijnenveger III. Hr. Ms. Mijnenveger III is onderdeel van de in IJmuiden gestationeerde Divisie Mijnenvegers II. Op 10 mei 1940 krijgt Pieter opdracht om door Duitse vliegtuigen afgeworpen mijnen te ruimen in het havengebied van IJmuiden.

Op 14 mei 1940 wordt het gevorderde passagiersschip Jan Pieterszoon Coen op bevel van Commandant Maritieme Middelen IJmuiden KLTZ C. Hellingman door Hr. Ms. Mijnenveger III (oorspronkelijk gebouwd als zeesleepboot) en de havensleepboot Atjeh naar het zuidelijk havenhoofd gesleept en tussen de havenhoofden tot zinken gebracht om als blokschip de toegang tot de haven en het Noordzeekanaal te blokkeren. Tussen het wrak van de Jan Pieterszoon Coen en de punt van het Noordelijk havenhoofd blijft na het afzinken een opening van enkele tientallen meters over waarin Hr. Ms. Mijnenveger III tot zinken wordt gebracht. De bemanning van Hr. Ms. Mijnenveger III is inmiddels overgestapt op de Atjeh.

De Atjeh zet vervolgens met 70 pasagiers aan boord, als laatste schip dat IJmuiden verlaat voor de aankomst van de Duitse troepen, koers naar Groot Brittannie. De volgende dag, op 15 mei 1940, worden de passagiers van de Atjeh op zee overgenomen door de Britse torpedobootjager HMS Venomous en in Dover aan wal gezet.

Pieter Joosse krijgt bij KB no. 19 van 30 januari 1941 het Bronzen Kruis toegekend met de volgende motivering:

"Voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. zich in het tijdvak van 10 – 14 Mei 1940 als Commandant van Hr.Ms. “MIJNENVEGER III” op lofwaardige wijze gekweten van verschillende hem in de Positie IJmuiden gegeven opdrachten tot het vegen van magnetische mijnen en het versperren van vaargeulen met zinkschepen, en tenslotte, nadat de haven van IJmuiden afgesloten was, overgestoken naar Engeland om aldaar den strijd mede voort te zetten".

Pieter Joosse krijgt d.t.v. de Britse Admiraliteit per brief van 27 november 1940 het Distinguished Service Cross toegekend.

Pieter wordt op Curacao geplaatst en overlijdt op 17 februari 1942 op Aruba als gevolg van het onverwacht exploderen van een Duitse torpedo tijdens een demontage poging.

Sluiten
Bron: Bron: NIMH, Nationaal Archief, Gelders Archief, www.onderscheidingen.nl, www.unithistories.com, Regionaal Archief Alkmaar/bevolkingsregister Den Helder/1917-1939, Bosscher, Ph. M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog deel 1, Afbeelding M III: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Geplaatst door willem submerged op 07 november 2014

Toestemming tot het dragen van het Distinguished Service Cross

Brief van het ministerie van Defensie van 29 januari 1941 met toestemming tot het aannemen en dragen van het Distinguished Service Cross (DSC).

Geplaatst door willem submerged op 06 november 2014

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nationaal Ereveld Loenen


Vak/rij/nummer A 655

Monument

Naam:
Kralendijk, 'Monument Gevallenen Tweede Wereldoorlog'

Plaats:
Bonaire

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief