Menu

Wilhelm van Kammen

1925 - 1947

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 22-05-1925 in Het Bildt

Overleden op 10-02-1947 in Batavia, Mil. hospitaalMilitair onderdeel

Afbeeldingen

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Herdenking

Bataljonskrant
Bron: In het vizier

Geplaatst door Corry Homma op 21 maart 2021

In Memoriam "Willy van Kammen

Vermelding van de dood van Willy van Kammen in het bataljonsblad "In Het Vizier" no. 2 van 15 maart 1947.
Bron: Boek: In het vizier - Bataljonsorgaan van 3-12 R.I.

Geplaatst door dirkvanduijn83@gmail.com op 13 maart 2021

overlijdensberichten Wilhelm van Kammen

2 overlijdensadvertenties uit het Friesch dagblad van 27-02-1947
Bron: Delpher.nl

Geplaatst door Marcel Ravenhorst op 14 maart 2020

Over Soldaat Wilhelm van Kammen

Gevallen voor het Vaderland. Opdat wij niet vergeten... Ingedeeld bij onderdeel: Stafcompagnie-3e Compagnie-12e regiment Infanterie-2e Brigade-Charlie“7 december” Divisie Rang: Dienstplichtig Soldaat. functie:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. Opdat wij niet vergeten...

Ingedeeld bij onderdeel: Stafcompagnie-3e Compagnie-12e regiment Infanterie-2e Brigade-Charlie“7 december” Divisie

Rang: Dienstplichtig Soldaat.

functie: chauffeur-motorodonnans.

Registratienummer: 25.05.22.116.

Adres: Sint Annaparochie.

Beroep: Arbeider.

Plaats van sneuvelen: Tussen Tjakung en Udjungmenteng, West-Java (IDN-NOI).

Wijze van sneuvelen: Soldaat van Kammen is op zijn motor in een hinderlaag gereden en met messteken om het leven gebracht. Hij was op de terugweg van een opdracht en was onbewapend. Hij is op 10 februari 1947 in Batavia in het militair hospitaal aan zijn bekomen krijgsverwondingen overleden.

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Overig: Gehuwd met Knierke Sinnema. Vader van één kind. Zoon van Gerben van Kammen en Margaretha Will. geref.

Vermelding op: https://www.lijstvangevallenen.nl/missie/knil

De soldaat zou van 3-GRJ overgeplaatst zijn volgens dit document maar daar is verder geen aanwijzing voor gevonden. Vereniging 18 juni gaat er dus niet vanuit dat hij van de jagers afkomstig was.

Bron: Ministerie van Defensie.

Bron: Open archieven.

3 - 12 Regiment Infanterie

Opgericht: 01-09-1946 te Assen

Onderdeel van: C-Divisie "7 December"

Vertrek Indië: 27-09-1946 a/b de "Ruys"

Aankomst Indië: 23-10-1946 Batavia

Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java

Ingedeeld bij: 2e Infanterie Brigade Groep

Actiegebied(en): Krandji, Linggadjati, Soetawangi, Serang

Commandant: Maj. Vergouwen 01-09-1946/27-09-1946
Lt.Kol R.A. van Wilsem 27-09-1946/07-09-1947
Lt.Kol H.J.L. Flink 07-09-1947/12-07-1948
Lt.Kol J. Bruijntjes 12-07-1948/05-11-1949

Gerepatrieerd: 12-10-1949 a/b "Waterman"
05-11-1949 Rotterdam

Omgekomen: 28 man

Bijnaam: het "Tjiremai" bataljon (niet officieel)

Het bataljon is gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst op Java werd het bataljon gelegerd in Batavia en Mr. Cornelis. Tussen Op 15 en 17 november 1946 werd het bataljon verplaatst naar Krandji en omgeving waar het de taak overnam van de Britse 1st Indian Inf.Brigade en de Nederlandse OVW'ers van de U-Brigade. Tot eind februari 1947 werd, ter ondersteuning en tevens om het bataljon voor de nieuwe taak op te leiden, een cie van Inf.II.KNIL aan het bataljon toegevoegd. Door een intensieve patrouillegang en zuiveringsacties, zoals op 20 december tegen het ten noorden van Bekasi gelegen Babakan, kon de rust in het nieuwe gebied gehandhaafd worden.

Tijdens de eerste dagen van de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bleef het bataljon (minus 1 cie en 2 pel.) gelegerd rond Bekasi voor de beveiliging dit gebied ten oosten van Batavia. Twee pelotons, toegevoegd aan een treindetachement, stootte per spoor snel door in republikeins gebied en bezette de belangrijke spoorbruggen over de Tjitaroem bij Tandjoengpoer. De 1e cie, ingedeeld bij de brigade reserve, werd op 22 juli toegevoegd aan de GgpN te Tandjoengpoer. De dag daarop werd het gehele bataljon overgebracht naar Tandjoengpoer waarna het Rengasdenklok en de waterwerken bij Walahar bezette. Op 24 juli trok het bataljon, daar de W-Brigade in haar opmars vertraagd was, op naar Poerwakarta en maakte op 25 juli bij Wanajasa contact met de W-Brigade. Twee achtergebleven pelotons hadden inmiddels de plaats Batoedadja ingenomen. Op de laatste actiedag bezette het bataljon nog Palered.

Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd rond Linggadjati en begon de tijd van zuiveren en patrouilleren. In november namen onderdelen van de W-Brigade het gebied bij Linggadjati over. Het bataljon werd verplaatst naar Soetawangi en Madjalengka om in maart 1948 na een nieuwe hergroepering weer terug te keren in Linggadjati. In december wisselde het bataljon van vak met 3-9 RI en werd het gelegerd rond Tjikampek en Krawang. Maar reeds half december droeg het bataljon dit vak over aan 6 GRPI (412 BI) voor deelname aan de 2e politionele actie (operatie "Slot").
Op 23 december 1948 bezette het bataljon, ingedeeld bij de Gevechtsgroep Noord (GgpN) Serang. De dag daarop werd de bezetting van het regentschap Serang voltooid. Op 27 december waren alle opgedragen doelen bereikt.
Na de 2e politionele actie werd het bataljon gelegerd in het vak Serang. In juli 1949 werd het bataljon afgelost door 4-8 RI en in afwachting van de repatriëring gelegerd in Batavia.

Literatuur:

Tiga Doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I. Z.n., Groningen, 1951; 327 blz. Gedenkboek van een bataljon dienstplichtigen onderdeel van de 2e Infanteriebrigadegroep van 1 Divisie ‘7 December’ en actief op West-Java In het Vizier, orgaan van 3-12 RI, februari 1947 – oktober 1947, januari 1948 –september 1949. Maandelijks blad voor en door de manschappen van 3-12 RI. Bladen zijn netjes gebundeld ingebonden. harde kaft

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3-12ri.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 27 december 2019

W. van Kammen

Graf van W. van Kammen op Menteng poelu. Let ook op de steigers die rond de bekende koepel zijn geplaatst.
Bron: Persoonlijk fotoalbum van W. Eggink

Geplaatst door Ruud Eggink op 14 juli 2017

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nederlands Ereveld Menteng Pulo


Vak/rij/nummer II 56/7DD

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief