Ruurd Kooistra

1920-1945

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 24 jaar geworden

Geboren op 04-11-1920 in Rinsumageest 

Overleden op 11-04-1945 in Dronrijp Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Noorderbegraafplaats te Leeuwarden


Vak/rij/nummer 41E10
Ligging: Erehof

Monument

Naam:
Dronryp, monument bij het Van Harinxmakanaal

Plaats:
Menaldumadeel

Dronryp, monument bij het Van Harinxmakanaal

Nationaal archief

Bekijk
Menu