Menu

Maarten Kortleven

1925 - 1949

Oorlogsslachtoffer

Is 23 jaar geworden

Geboren op 08-10-1925 in Haastrecht

Overleden op 14-04-1949 in RangkasbitoengMilitair onderdeel

Website onderhoud

Onze website en de database erachter zijn recent helemaal vernieuwd.

Wij werken op dit moment hard om de laatste puntjes op de i te zetten. Zo zijn nog niet alle bijdrages gekoppeld aan de persoonskaarten. Mocht u nog iets missen, dat kunnen wij u ervan verzekeren dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen.

Ook de bestelprocedure van de bloemen is vereenvoudigd. Mocht het bestellen van een bloemlegging toch niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Ziekte

Maarten is overleden tengevolge van een ziekte.
Bron: Herinneringsboek "7 december" deel 4

Geplaatst door Doe Je Verhaal op 18 februari 2021

Over Jager Maarten Kortleven.

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 3e Compagnie-3e Bataljon-Garderegiment Jagers-7 December Divisie. Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse. Registratienummer: 25.10.08.123 Adres:... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Allez Chasse!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 3e Compagnie-3e Bataljon-Garderegiment Jagers-7 December Divisie.

Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse.

Registratienummer: 25.10.08.123

Adres: Vrouwensteeg 13 te Gouda.

Beroep: Groentehandelaar.

Plaats van overlijden: Rangkasbitung-Batavia/Jakarta, West-Java (NOI-IDN).

Wijze van overlijden: Jager Kortleven is overleden tengevolge van een ziekte.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo (IDN).

Overig: Ongehuwd. Zoon van Arie Kortleven en Huibertje Versluis. Geref.

Bron: Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gespen: 1946-1947-1948-1949.

Bron: Bureau onderscheidingen, Ministerie van Defensie.

Bron: Ministerie van Defensie.

3e Bataljon Regiment Jagers-Garderegiment Jagers.

Opgericht: 01-09-1946 te Bergen op Zoom.
Onderdeel van: C-Divisie "7 December".
Bijzonderheid: Vanaf 1 juni 1948 Garderegiment Jagers.
Vertrek Indië: 08-10-1946 a/b "Bloemfontein.
Aankomst Indië: 06-11-1946 Batavia.
Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java.
Ingedeeld bij: 1e Infanterie Brigade Groep.
Actiegebied(en): Buitenzorg, Leuwiliang, Kratjak, Tjiandjoer, Tjipajoeng.
Commandant: Lkol H. van Leeuwen01-09-1946 t/m 12-07-1948
Lkol H.J.L. Flink 12-07-1948 t/m 01-12-1949
Gerepatrieerd: 04-11-1949 a/b "Tabinta", 01-12-1949 aankomst Amsterdam.
Omgekomen: 29 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst te Batavia werd het bataljon gelegerd aan de westrand van Buitenzorg. De eerste tijd werd het bataljon ingewerkt door Inf.I.KNIL. Dit KNIL bataljon verliet eind februari 1947 Buitenzorg. Na zuiveringsacties in het vak Buitenzorg kreeg het bataljon ook posten ten westen van de stad toegewezen. Begin maart bezette het de, in het republikeins gebied gelegen, krachtcentrale te Kratjak, waarvan de TNI-bewaking was verdwenen. Na elf dagen werd de bezetting weer opgeheven en weer overgedragen aan de TNI.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bezette het bataljon, maar nu definitief, de centrale bij Kratjak. Tevens bezette het Leuwiliang en Poeraseda. Op 31 juli werd ook nog Tjiantenherang bezet. Na de actie werd het bataljon gelegerd in het gebied rond Soekaboemi met o.a. posten te, Sagaranten Tjireungas en Njalindoeng. Op 16 september startte een grote actie in het gebied gelegen ten oosten van de lijn Njalindoeng-Sagaranten en ten zuiden van Tjibeber. Bij deze actie werd het gebied bij Soekanegara en Leuwimanggoe gezuiverd. Na een hergroepering in maart 1948 kreeg het bataljon het regentschap Tjiandoer als bataljonsvak toegewezen en droeg het o.a. Soekaboemi, Sagaranten en Njalindoeng over aan 4-GRGr. Eind 1948 werd het bataljon, in het kader van de 2e politionele actie, gelegerd tussen Tjipajoeng en Poentjak.

Tijdens de 2e politionele actie, operatie "Slot", was het bataljon ingedeeld bij de gevechtsgroep Zuid. De 2e cie was ingedeeld bij de treingroep. Op 23 december 1948 ging de actie van start en zette de GevGrZuid de opmars in naar Pandeglan. Kort voorbij Djasinga werd de GevGrZuid geconfronteerd met een totaal vernielde brug en moest het de opmars staken. Een dag later trok de hoofdmacht van de GevGrZuid zich op bevel terug via Batavia naar Tangerang. Opnieuw werd de opmars ingezet en werd Pandeglan bezet. Op 25 december voegde het restant vanuit Djasinga zich in Rangkasbitoeng bij de hoofdmacht. In de twee dagen daarna werden de einddoelen Laboehan en Malingping bereikt. De treingroep (2e cie) moest de opmars als gevolg van grote vernielingen al snel staken. Na de actie werd het bataljon gelegerd in Midden-Bantam en werd het gebied door patrouillegang en acties zoals op 22 januari 1949 bij Markas in het gebied van Rangkasbitoeng gezuiverd. Op 3 juli wisselde het bataljon met 4-10 RI dat in en ten westen van Batavia was gelegerd. Na de komst van de H-Brigade werd het gehele bataljon gelegerd in Batavia in afwachting van de repatriëring.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/3grj.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 03 april 2019

Genealogie

Zoon van Arie Kortleven en Huibertje Versluis.
Bron: Genealogie onderzoek

Geplaatst door Arry van Oosterom-van Leeuwen op 12 januari 2018

Geplaatst door Áyne Lyvia op 02 mei 2013

Maarten Kortleven staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief