Gerrit Kroon

1909-1945

1391201200.jpg

Oorlogsslachtoffer

Is 35 jaar geworden

Geboren op 02-10-1909 in Apeldoorn 

Overleden op 02-05-1945 in Kdo. Sandbostel, Neuengamme Militair onderdeel

Onderscheiding
BK, KvV.

Afbeeldingen

1391201245.JPG
0
0
0
0

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

aanvullende informatie Gerrit Kroon Sachsenhausen nr 101965

Gesteld wordt dat Gerrit Kroon vanuit Vught werd overgebracht naar KL Neuengamme. Onderstaande registratie in Sachsenhausen toont aan dat dit niet het geval is geweest. Hij werd op 10 september 1944 in Sachsenhausen geregistreerd als gevangene... Lees meer

Gesteld wordt dat Gerrit Kroon vanuit Vught werd overgebracht naar KL Neuengamme.

Onderstaande registratie in Sachsenhausen toont aan dat dit niet het geval is geweest. Hij werd op 10 september 1944 in Sachsenhausen geregistreerd als gevangene nummer 101965 en op later moment naar Neuengamme gebracht.

(bron eigen onderzoek E. van der Most)

Sluiten
Bron: Archief Arolsen

Geplaatst door E. van der Most op 06 april 2021

oorlogsverhaal Gerrit Kroon

Aanvullende informatie oorlogsverhaal Gerrit Kroon
Bron: documentatie

Geplaatst door MF van de Pol op 21 augustus 2020

Het moet de familie van Engelandvaarder Gerrit Kroon grote voldoening hebben gegeven dat hem veel lof is toegezwaaid voor zijn vaderlandslievende werk en dat hij daarvoor diverse onderscheidingen ontving. Zo verleende koningin Wilhelmina hem in... Lees meer
Het moet de familie van Engelandvaarder Gerrit Kroon grote voldoening hebben gegeven dat hem veel lof is toegezwaaid voor zijn vaderlandslievende werk en dat hij daarvoor diverse onderscheidingen ontving. Zo verleende koningin Wilhelmina hem in 1943 in Engeland het Kruis van Verdienste. De geallieerde opperbevelhebber en latere Amerikaanse president generaal Dwight D. Eisenhower tekende een certificaat dat werd uitgereikt voor zijn moedig gedrag bij de bevrijding van Nederland. Prins Bernhard bood als bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten in november 1947 aan Kroons nabestaanden het BS insigne met oorkonde aan. Daarin werd de Apeldoorner postuum hulde gebracht voor zijn aandeel in de strijd tegen de bezetter, waarvoor hij het leven liet. De familie werd verzocht het insigne te aanvaarden als bewijs van eerbied en diepe erkentelijkheid. Op voordracht van het ministerie van Oorlog werd Kroon in 1953 eveneens postuum nog het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinneringskruis toegekend.

Gerrit Kroon, geboren en getogen in Apeldoorn, volgde lageronderwijs aan de De Koningschool. Daarna voltooide hij de opleiding PBNA en verwierf hij het architectendiploma. Vanaf dat moment was hij werkzaam in het aannemersbedrijf van zijn vader. Tijdens de mobilisatie in 1939 was hij als militair ingekwartierd bij de weduwe Bor en haar dochter Driekske in het Betuwse Ochten. Hij kwam de oorlogsdagen van mei 1940 ongeschonden door. Op 10 mei 1952 onthulde het reünie-comité 44 Regiment Infanterie, waarvan Kroon deel had uitgemaakt, in Ochten een herinneringsmonument. Dat monument draagt ook de naam G. Kroon.

Gerrit had een duidelijke aversie tegen de bezetter en liet dat ook blijken. Met alle hem ter beschikking staande middelen wilde hij de vijand bestrijden. In 1942 zag hij kans uit Nederland te ontsnappen. Via allerlei sluiproutes in Frankrijk en Spanje kwam hij uiteindelijk in Engeland terecht. Vanuit het Spaanse Miranda de Ebo, een concentratiekamp waar Engelandvaarders werden opgesloten, schreef Gerrit op 19 maart 1943 nog een brief naar zijn zuster Marie in Apeldoorn. “Hier worden geen lieve broodjes gebakken en moeten we eten wat de pot schaft,” liet hij onder andere weten. Maar ook een opvallend post scriptum: “De postzegel die erop zit, geef die bij gelegenheid aan Mijnheer Wassens. Zijn vader woont bij het Sportfondsenbad, 't juiste adres kun je in het adresboek vinden.” Voor Marie, die altijd zeer aan haar broer was gehecht, een brief met emotionele waarde.

In de rang van sergeant volgde Kroon in Londen een opleiding bij het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) met de bedoeling te zijner tijd boven bezet gebied te worden gedropt als geheim agent. Dat gebeurde inderdaad op 28 augustus 1944. Het vliegtuig waarmee hij gedropt zou worden, werd echter door de Duitsers neergeschoten. Bij het verlaten van het brandende vliegtuig raakte Gerrit ernstig gewond. Hij werd door de Duitsers gearresteerd en na verhoor opgesloten in kamp Vught. In september 1944 is hij overgebracht naar het beruchte concentratiekamp KL. Neuengamme. Van daaruit volgde transport naar Sandbostel. Enkele dagen voor de capitulatie van de Duitsers overleed hij aan longontsteking en uitputting.

In 1961 ontving koningin Juliana een brief van leerlingen van de vierde klas van de lagere school Hertogin d’Aosta in Florence, waarin zij mededeelden foto’s te verzamelen van een gevallene van elk Europees land, om er een gewijde ruimte in hun klas mee te maken. De particulier secretaresse van Hr.Ms. de Koningin zond deze brief ter behandeling door aan de Oorlogsgravenstichting. In overleg met de moeder van Gerrit Kroon werd een foto van hem ter beschikking gesteld. Bij deze foto werd een korte levensbeschrijving gevoegd. De leerlingen lieten per omgaande weten de foto te hebben ontvangen en onder de indruk te zijn van de lotgevallen van Gerrit Kroon. Voorts lieten zij weten de moeder in een apart schrijven nog te zullen bedanken.

In 1960 werd het stoffelijk overschot van Gerrit Kroon geborgen te Sandbostel. Samen met zes anderen volgde op dinsdag 16 augustus 1960 zijn herbegrafenis op het ereveld in Loenen. Voor hem en de soldaat H.D. van der Weezen werd deze plechtigheid omlijst met militair eerbetoon. De dienst werd geleid door ds. mr. J.A. Vaandrager uit Hall, terwijl het erepeloton onder commando stond van de eerste luitenant H.M. Aalbers. Gerrit Kroon rust in vak E nr 750.

Gerrit Kroon staat vermeld op het gedenkbord Engelandvaarders ereveld Loenen.

Sluiten
Bron: Bron: Nederlandse Oorlogsgravenstichting

Geplaatst door Stichting WO2 Sporen JvZ op 31 januari 2014

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nationaal Ereveld Loenen


Vak/rij/nummer E750
G.Kroon.jpg

Monument

Naam:
Loenen, Ereveld Loenen

Plaats:
Apeldoorn

Loenen, Ereveld Loenen

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu