Amandus Marie Joseph Alphons de Lauwere

1906-1945

1420303357.jpg

Oorlogsslachtoffer

Is 38 jaar geworden

Geboren op 17-04-1906 in Venlo 

Overleden op 02-03-1945 in Buchenwald Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

A.M.J.A. de Lauwere

Geplaatst door Stichting WO2 Sporen JvZ op 03 januari 2015

1420303357
A.M.J.A. de Lauwere, vader van vier kinderen komt in augustus 1932 in Belfeld wonen. Hij werkt als boekhouder bij de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie, ook wel de N.G.I. genoemd. Tijdens de oorlogsjaren is hij plaatselijk hoofd van de... Lees meer
A.M.J.A. de Lauwere, vader van vier kinderen komt in augustus 1932 in Belfeld wonen. Hij werkt als boekhouder bij de N.V. Nederlandse Gresbuizen Industrie, ook wel de N.G.I. genoemd. Tijdens de oorlogsjaren is hij plaatselijk hoofd van de luchtbeschermingsdienst en genoot daardoor veel bewegingsvrijheid, die hij benutte om ontvluchte krijgsgevangenen te helpen. Een aanzienlijk aantal krijgsgevangenen probeerde ter hoogte van Belfeld de Nederlands-Duitse grens over te steken. De Lauwere ving ze op, verstrekte voedsel en indien nodig burgerkleding waarna hij ze ’s avonds over de Maas (liet) zette(n). In het voorjaar van 1942 kreeg hij bezoek van twee Franse krijgsgevangenen die hem de weg naar Roermond vroegen. De twee hadden een kaartje bij zich waarop een route over Roermond en Haelen stond. De Lauwere tekende de te volgen route door Limburg erbij en verwees hen naar een inwoonster van Belfeld waar ze zich konden wassen. Vervolgens vroeg hij een van de arbeiders op de gresbuizenfabriek de twee met een vissersbootje over de Maas te roeien.

In de zomer hielp De Lauwere opnieuw twee krijgsgevangenen. Op 28 oktober 1942 werd hij plotseling gearresteerd. Veel inwoners van Belfeld wisten van zijn illegaal werk en door loslippigheid was dat tot verkeerde oren doorgedrongen. Vermoedelijk hing het verraad samen met een wraakactie tegen De Lauwere. Op 27 april 1943 deed een Duitse rechtbank uitspraak: aan het Duitse volk, dat in een totale oorlog is verwikkeld, zijn arbeidskrachten onttrokken. De Lauwere heeft dus hulp aan de vijand verleend. Ten aanzien van Duitsland is het nadeel van weinig betekenis en het voordeel voor Duitslands vijanden is vermoedelijk niet erg groot geweest. Dat neemt niet weg dat De Lauwere bewust 132 Franse arbeidskrachten aan Duitsland heeft onttrokken, dat wil zeggen: “Feindbegünstigung”.

De uitspraak werd twee jaar tuchthuis met aftrek van voorarrest. De boekhouder uit Belfeld zou op 28 oktober 1944 zijn vrijgekomen, maar het lot beschikte anders. Inmiddels was van hogerhand beslist dat de tuchthuizen politieke gevangenen moesten overdragen aan de concentratiekampen in Duitsland. De Lauwere kwam in het kamp KZ Sachsenhausen bij Berlijn terecht en maakte drie maanden later het verschrikkelijke transport mee naar het concentratiekamp Buchenwald in Thüringen waar hij op 6 februari 1945 werd ingeschreven onder het nummer 11895. Hij bezweek op 2 maart 1945 in kamp Buchenwald.

Sluiten

Geplaatst door Stichting WO2 Sporen JvZ op 03 januari 2015

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een verhaal of document toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Nationaal archief

Bekijk persoonsdossier

Monument

Naam:
Valkenburg, 'Provinciaal Verzetsmonument'

Plaats:
Valkenburg aan de Geul

Valkenburg, 'Provinciaal Verzetsmonument'
Menu