Menu

Marten Leegstra

1927 - 1949

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 21 jaar geworden

Geboren op 14-10-1927 in Adorp

Overleden op 04-1949 in Kpg. Bibis BangkokMilitair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Over Grenadier Marten Leegstra.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: Ondersteuningscompagnie-5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers. Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse. Registratienummer: 27.10.14.170 Adres: A15b te... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: Ondersteuningscompagnie-5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers.

Rang: Dienstplichtig Soldaat der eerste klasse.

Registratienummer: 27.10.14.170

Adres: A15b te Ten Boer. (exacte huidige locatie adres onbekend).

Beroep: Militair.

Locatie van sneuvelen: Bibis, Midden-Java (NOI-IDN).

Wijze van sneuvelen: Vanaf 10 april 1947 als vermist opgegeven tengevolge van een vijandelijke actie nabij Bibis, omgeving kampong Doekoeh. Pas op 2 mei 1950 is zijn stoffelijk overschot gevonden en geidentificeerd door majoor A.T.M. Blankhart en diens adjudant.

Locatie laatste rustplaats: Nederlands erveld Candi te Semarang (IDN).

Overig: Gehuwd mat Geertje Apol. Zoon van Gerrit Leegstra en Antje Jongsma. Geref. Opgegraven aan de kant van de Kali Tjode Djokja op 19 april 1950. herbegraven op 24 april 1950.

Website-vermeldingen:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers.

Toegekende onderscheidingen:

- Ereteken voor Orde en Vrede met gesp: 1949.

Bronnen:

- Open archieven.

- Ministerie van Defensie.

- Laatste Bericht, Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea, Jack Kooistra (PENN Communicatie).

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

5e Bataljon-Garderegiment Grenadiers

Opgericht: 01-10-1947 Amersfoort.

Onderdeel van: E - Divisie "Drietand".

Vertrek Indië: 19-11-1947 a/b "Kota Baroe".

Aankomst Indië: 21-12-1947 Soerabaja.

Toegevoegd aan: TTC Oost Indonesië, TTC Midden Java.

Ingedeeld bij: W-Brigade, V-Brigade, T-Brigade.

Actiegebied(en):Bali, Lombok, Soembawa, Timor, Makassar, Tjilongkok, Jogjakarta, Wonogiri.

Commandant: ?

Gerepatrieerd:11-04-1950 a/b "Skaugum", 07-05-1950 aankomst Rotterdam.

Omgekomen: 20 man.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '47.
Na aankomst te Soerabaja werd het bataljon met de "Van Outshoorn" verscheept met als de uiteindelijke bestemming, Bali, Lombok, Soembawa en Timor. Het bataljon werd toegevoegd aan Inf.XII.KNIL en Inf.XXII.KNIL en loste de voor demobilisatie en recuperatieverlof in aanmerking komende KNIL militairen af. Deze KNIL militairen waren al vanaf het begin van WO II, maart 1942 in dienst, hadden drie jaar in Japanse krijgsgevangenschap gezeten en werden na de bevrijding in augustus 1945 wederom ingezet. Het was dan ook hard nodig dat deze verteranen werden afgelost.

De republikeinse gedachte op de eilanden buiten Java en sumatra was niet zo sterk aanwezig. Het werk van het bataljon bestond voornamelijk uit (meer­daagse) patrouilles om de aanwezigheid van het Nederlands gezag bij de bevolking kenbaar te maken.
Op 23 april 1948 werden de 1e cie, de Ostcie en een kleine groep van de 2e cie. overgebracht naar Makassar en ingedeeld bij Inf.XXVII.KNIL. De cieën, o.a gelegerd in het Lajangkamp, de KIS tangsi (kazerne), werden ingezet voor wachtdiensten en patrouillegang.
Op 12 juli werd de Ost.cie ingedeeld bij Inf.XV.KNIL te Pare-Pare. Op 7 december wisselde de Ost.cie met de 2e cie. op Bali.

Tijdens de 2e politionele actie was een verhoogde waakzaamheid geboden om eventueel Republikeins verzet/infiltratie tegen te gaan. Verder waren er geen noemenswaardige activiteiten.

In maart 1949 vonden er enkele ingrijpende verplaatsingen plaats.
Op 1 maart 1949 werd de Ost.cie verplaatst naar Semarang op Midden Java en als 4e cie. toegevoegd aan het bij de T-Brigade behorende bataljon 5-5 RI en ingezet in en rond Jogjakarta. Ook de 2e cie. werd overgeplaatst naar Midden Java en werd op 9 maart toegevoegd aan 3-7 RI en o.a gelegerd te Pamotan, Blora en Woeloeng. Uiteindelijk werden ook nog de 1e en 4e compagnie naar Midden Java verplaatst. De 1e en 4e cie. werden respectievelijk ingedeeld bij de W-Brigade met o.a posten te Darmaredja, Tjilongkok en Poerbalinggo en bij deV-Brigade dat rond Wonogiri gelegerd was.
De 4e cie. nam op 22 april de post Djatisrono over van 3-5-6 RI. Op 14 juni werd de 4e cie, die een zeer zware tijd achter de rug had en behoorlijk was aangeslagen, weer afgelost door 3-5-6 RI. Hierna werd de 4e cie. opgeheven en verdeeld over 5-6 RI.
Niet alleen de 4e cie. had een moeilijke tijd. Ook de Ost.cie met posten te Kota Gedeh en Kedaton Plered (na de ontruiming van Jogjakarta werd 5-5 RI gelegerd rond Klaten) en de 1e cie. hadden een zeer zware tijd. Op 4 juni kwam de 2e cie onder tactisch bevel van 426 BI en werd gelegerd te Moentilan en Salem.

Na het 'cease fire', op 10 augustus 1949, keerde de rust op Midden Java weer terug. Geleidelijk werden de bezette gebieden overgedragen aan de TNI en werden de Nederlandse troepen op Midden Java stap voor stap teruggenomen op Semarang en nog enkele andere grote steden. Op 24 maart werden de 3e cie en de stafcie, die nog steeds op Bali gelegerd waren, overgebracht naar Jakarta. In diezelfde maand werden ook de op Java gelegerde cieën van het bataljon geconcentreerd in Jakarta in afwachting van de repatriëring.

Bron: http://www.indie-1945-1950.nl/web/5grgr.htm

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 06 april 2019

Marten Leegstra staat ook op:

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers'

Plaats:
Arnhem

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief