Menu

Abraham Leutscher

1913 - 1940

Portret toevoegen?

Klik hier

Oorlogsslachtoffer

Is 26 jaar geworden

Geboren op 01-09-1913 in Rotterdam

Overleden op 11-05-1940 in Voorburg, Z.H.Militair onderdeel

Website onderhoud

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is onze website veranderd.

Deze is opnieuw gemaakt op een ander CMS platform en daar komen altijd wat problemen uit naar voren. Daar wordt nu hard aan gewerkt en verwachten deze op korte termijn te hebben opgelost.

Zo zijn nog niet alle bijdrages zijn teruggeplaatst, dit gebeurt in etappes, met name ’s nachts. Mist u nog een bijdrage, dan kunt u dit doorgeven, wij zullen u dan informeren wanneer deze is teruggeplaatst.

Het bestellen van bloemen, gaan we ook nog vereenvoudigen. Mocht het bestellen van een bloemlegging niet lukken, neemt u dan contact met ons op.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Abraham Leutscher

Overlijdensbericht
Bron: Nieuwsblad van het Noorden 21-05-1940

Geplaatst door Wulfert Hop op 19 juni 2021

Over Eerste Luitenant der Grenadiers Abraham Leutscher.

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!" Opdat wij niet vergeten... Onderdeel: 3e Sectie-3e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers. Rang: Reserve-Eerste Luitenant der Grenadiers. Beroep: Graanhandelaar. Adres: Rochussenstraat 63a te... Lees meer

Gevallen voor het Vaderland. "Grenadiers Vooraan!"

Opdat wij niet vergeten...

Onderdeel: 3e Sectie-3e Compagnie-2e Bataljon-Regiment Grenadiers.

Rang: Reserve-Eerste Luitenant der Grenadiers.

Beroep: Graanhandelaar.

Adres: Rochussenstraat 63a te Rotterdam.

Locatie van sneuvelen: Ypenburg/Johannahoeve (gewond).

Wijze van sneuvelen: BRONZEN LEEUW "Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 mei 1940 bij den eersten aanval op de sterk bezette Johannahoeve nabij het vliegveld Ypenburg aan het hoofd van zijn sectie den stormaanval in te zetten waarbij hij is gesneuveld". (K.B. no.6 van 9 mei 1946). De luitenant Leutscher kreeg de opdracht om met zijn peloton een tegenaanval op de Johannahoeve (eig. Jaap van Geest) uit te voeren. Daar het vijandelijk vuur zeer sterk was, besloot hij te trachten de hoeve bij verrassing te nemen door gebruik te maken van de dekking van de Molentocht (een zeer brede sloot). Hij stak met behulp van o.a. een kano over en wisten de hoeve tot 25 meter te naderen. Bij de toen ingezette stormaanval viel de PC aan het hoofd van zijn eenheid t.g.v. zwaar vijandelijk vuur (buikschot). Hij overleed op 11 mei 1940 in het ziekenhuis Antoniushove te Voorburg.

Locatie laatste rustplaats: Oosterbegraafplaats te Voorburg.

Bron: Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940, J.W. de Leeuw (ASPEKT). Müller, E. (2016). 1944-2016, De Bronzen Leeuw. Voor moedig en beleidvol optreden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.

Op 10 mei 1940 om 03:30u sprak luitenant Leutscher zijn troepen, die in vol tenue waren opgsteld op het plein, toe. Hij zei dat het nu bittere ernst was en dat ons leven in de waagschaal lag en dat we geacht werden onze plicht tot het uiterste te vervullen (aldus grenadier Paul Moerman in de Volkskrant).

In de vroege ochtend moeten de Nederlandse troepen aanvankelijk wijken voor het Duitse geweld, maar later op de dag slagen ze er in Ypenburg te heroveren.

Luitenant-kolonel b.d. E.H. Brongers schrijft in zijn boek 'De slag om de residentie' onder meer:

De actie tegen de Johannahoeve kostte heel wat meer moeite en zou in een bloedig gevecht culmineren. De Duitsers hadden van deze positie een ware vesting gemaakt. Het omliggende terrein was vlak en bood ze een open en vrij schootsveld. Herhaalde pogingen om de boerderij te nemen waren op niets uitgelopen. De meest krachtige actie was tijdens de aanval op Ypenburg ondernomen door een sectie grenadiers onder bevel van eerste luitenant A. Leutscher. Deze officier zag al snel in dat een nadering over het open polderland een onmogelijke zaak was. Hij zond een ordonnans naar achteren met het verzoek de hoeve onder artillerievuur te nemen. De ordonnans keerde echter niet terug. Het vuur van enkele aangetrokken zware mitrailleurs hielp ook al niets tegen de sterk verschanste en goed gecamoufleerde vijand. De luitenant vond toen dat langer wachten niet verantwoord was en wilde trachten de boerderij bij verrassing te nemen. Het huis lag aan de oostzijde van de Molentocht, een zeer brede sloot/smalle vaart die vanaf de noordoostkant van Ypenburg naar de Vliet bij Rijswijk liep. Hiervan besloot hij gebruik te maken. Onder gezichtsdekking van een dun elzenhaagje stak hij met zijn mannen, met behulp van een kano, een oude boerenkar en enkele planken, de vaart over. Diep weggedoken langs de oostelijke oever bereikten ze kruipend de hoeve tot op een afstand van slechts vijfentwintig meter. Op dat punt aangekomen sprong de luitenant op en stormde naar voren, op de voet gevolgd door zijn mensen. Ogenblikkelijk sloeg een verschrikkelijk vuur in de aanvallende soldaten. Kennelijk hadden de Duitsers de opzet toch ontdekt. Luitenant Leutscher sneuvelde aan het hoofd van zijn troep. Ook anderen vielen getroffen neer, er ontstond verwarring en men rende terug naar de Molentocht. De dapper uitgevoerde stormloop was daarmee mislukt.

Bron:

- E.H. Brongers, De slag om de residentie, Soesterberg 1968/2004, pp. 9-10, 135-146 en 185-191

- - E.H. Brongers, De slag om Ypenburg, Rijswijk, 2000, pp. 104-105.

Overig: Ongehuwd. Zoon van Jakob Albertus Leutscher en Zwaantje Wagner. Doopsgezind.

Website-vermelding:

- Dodenboek Grenadiers & Jagers

Onderscheiding:

- Het 'OORLOGSHERINNERINGSKRUIS MET DE GESP NEDERLAND MEI 1940', postuum toegekend.

- De 'BRONZEN LEEUW', postuum toegekend.

Bronzen Leeuw: Leutscher, A. Gegevens dapperheidsonderscheiding Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6 Registernummer 446 Mutatie Nederland - Ypenburg - Johannahoeve, herovering vliegveld. Mutatieperiode 10 mei 1940 Literatuur Ypenburg 145; residentie 134; ms augustus 1940; wilson 170 Postuum toegekend Ja

Bron:

- https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen/1946/05/09/leutscher-a

- Bureau Decoraties, Ministerie van Defensie.

Naam: Leutscherstraat

Beschrijving: Abraham Leutscher, 1913-1940, reserve 1ste luitenant in het Nederlandse leger, gesneuveld ten gevolge van de verwondingen opgelopen bij de verdediging van vliegveld Ypenburg op 10 mei 1940. Hij werd getroffen toen hij aan het hoofd van zijn sectie een stormaanval inzette op de door de Duitsers bezette Johannahoeve bij het vliegveld. Hij werd postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw. De straatnaam werd in 1999 vastgesteld door de gemeente Rijswijk.

Buurt: Morgenweide.

Vaststelling: 1999.

Bron:https://haagsgemeentearchief.nl/straatnamencollectie/?mode=gallery&view=list&q=Leutscherstraat&rows=1&page=1&record=fe4d0ff4-15e8-3c68-4412-edce2f88eb7d

Bron: Ministerie van Defensie.

Foto's: Grafmonument Oud-Rijswijk.

Foto: De Volkskrant (04-01-2021) met ooggetuigeverslag aangaande luitenant Leutscher van grenadier Paul Moerman.

Bronnen:

- Ministerie van Defensie.

- Nationaal Archief, Oorlogsgravenstichting.

- Open Archieven.

Sluiten
Bron: Vereniging 18 juni.

Geplaatst door Jurriaan Wouters op 07 februari 2019

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Monument

Naam:
Leidschendam, 'Monument voor Vrede en Vrijheid'

Plaats:
Leidschendam-Voorburg

Nationaal archief

Bekijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief