Alexander Cornelis van Lith

1897-1940

1406297167.jpg

Oorlogsslachtoffer

Is 42 jaar geworden

Geboren op 13-09-1897 in 's-Hertogenbosch 

Overleden op 20-05-1940 in Calais, F. a/b s.s. Pavon Militair onderdeel

Afbeeldingen

1327669998.jpg
1327670024.jpg

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

A.C. van Lith

Geplaatst door Coördinator Archief Oorlogsgravenstichting op 25 juli 2014

1406297167

De poging om aan land te komen is hem noodlottig geworden.

De Reserve-Kapitein A. C. van Lith van de luchtwachtgroep Den Bosch, geboren 13 September 1897. In het civiele leven was hij referendaris bij de gemeente Eindhoven. Bovendien bekleedde hij tal van functies in het maatschappelijke leven. Hij was de... Lees meer
De Reserve-Kapitein A. C. van Lith van de luchtwachtgroep Den Bosch, geboren 13 September 1897. In het civiele leven was hij referendaris bij de gemeente Eindhoven. Bovendien bekleedde hij tal van functies in het maatschappelijke leven. Hij was de zoon van oud-burgemeester Van Lith. Een begaafd man, doch eenvoudig in zijn optreden. Rustig en evenwichtig van aard, voorkomend en vriendelijk in de omgang. Een goed en zorgzaam huisvader, tevens een goede, toegewijde luchtwachter. Een correct officier, niet alleen uiterlijk maar ook in zijn gedegen adviezen aan zijn meerderen en in zijn dienstomgang met de vrijwilligers. Het bombardement van de Pavon heeft hij overleefd, maar de poging om aan land te komen is hem noodlottig geworden. Van Lith raakte ernstig gewond tijdens de tewaterlating van een reddingssloep. Tijdens vervoer naar het strand is hij overleden en in een tijdelijk graf in de duinen begraven. Daarna Begraven op 22 mei 1940 te Oye la Plage, Zijn stoffelijk overschot, door zijn oude vader naar het vaderland gebracht, werd onder grote belangstelling in zijn woonplaats ter aarde besteld op 4 juli 1940 op de RK Begraafplaats H. Georgius te Eindhoven (NB), Herbegraven op 12 mei 1980 op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen . . Foto: Luchtwachtgroep Den Bosch Sluiten
Bron: Gedenkboek voor de vrijwillige landstormkorpsen Luchtwacht en Luchtafweerdienst 1949 C.A. De Bruin en A.C. Verschoor

Geplaatst door Korps Nationale Reserve Nationale Landstorm Commissie op 17 juni 2015

202f1c9c492699339fa61184a4d291ff v1
Deze website beschrijft de tragedie met de ss Pavon voor de kust van Frankrijk. Ook wordt Dhr. van Lith nog vermeld op de slachtofferlijst met daarbij een omschrijving hoe hij om het leven is gekomen.
Bron: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=de-tragedie-met-de-pavon

Geplaatst door Jos van Rooij op 15 februari 2015

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen

Militair Ereveld Grebbeberg


Vak/rij/nummer 115
A.C.v.Lith.jpg

Monument

Naam:
Eindhoven, monument in het Stadhuis

Plaats:
Eindhoven

Eindhoven, monument in het Stadhuis

Leg bloemen op dit graf

Wilt u graag bloemen laten leggen op dit graf, dan verzorgen wij dit graag voor u.
Bestel bloemen
Bloemen en kransen

Nationaal archief

Bekijk
Menu