Menu

Richtlijnen Adoptie Nederlandse Oorlogsgraven

De Oorlogsgravenstichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd. In Nederland liggen naast de twee erevelden op de Grebbeberg en in Loenen duizenden graven verspreid over begraafplaatsen in bijna iedere gemeente. Een deel van deze graven komt in aanmerking voor adoptie en worden namens de Oorlogsgravenstichting ter adoptie aangeboden door Stichting Respect - Adoptie Oorlogsgraven.

Voor de adoptie van oorlogsgraven hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld. Deze vindt u hieronder. Hierbij gelden verschillende afspraken voor Nederlandse en geallieerde oorlogsgraven.

Adoptie Nederlandse graven

 • Aanvragen voor particuliere adoptie van Nederlandse oorlogsgraven verlopen altijd namens de Oorlogsgravenstichting via Stichting Respect - Adoptie Oorlogsgraven. Het is niet mogelijk als particuliere stichting Nederlandse oorlogsgraven ter adoptie uit te geven.
 • Adoptie van een Nederlands oorlogsgraf is gratis. Het onderhoud van Nederlandse oorlogsgraven wordt gesubsidieerd door de overheid, daardoor vragen wij geen aanvullende vergoeding van adoptanten.
 • De graven van oorlogsslachtoffers waarvan geen nabestaanden bekend zijn, zijn altijd beschikbaar voor adoptie. Graven waarvan wel directe nabestaanden bekend zijn, alleen in overleg en na toestemming van de nabestaanden. Hiermee respecteren wij de band van de nabestaanden met een graf.
 • Voor adoptie komen alleen graven in aanmerking die als ‘rijksgraf’ in beheer zijn van de Oorlogsgravenstichting. Deze graven zijn te herkennen aan de witte steen met de Nederlandse leeuw. Particuliere oorlogsgraven kunnen niet geadopteerd worden.
 • Wij waarderen het zeer als u minimaal één keer per jaar bloemen brengt bij een graf. Het is echter niet toegestaan vaste planten bij een graf te plaatsen of weg te halen.
 • Bij de adoptie van een graf waarderen wij het zeer als u zich verdiept in het verhaal van het oorlogsslachtoffer. In de verhalendatabase op de website van de Oorlogsgravenstichting kunt u de gevonden informatie plaatsen. Ga hiervoor naar de website en tik de naam van het slachtoffer in bij 'zoeken'.
 • Aan de adoptie van een graf kunnen geen rechten worden verleend. Lokale herdenkingen bij de oorlogsgraven zijn te allen tijde toegestaan.
 • Het is niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden aan een graf te verrichten. Hieronder vallen ook poetsen, schoonmaken of het vervangen van de beplanting. Mocht u gebreken signaleren aan het graf kunt u dit doorgeven aan de consul in de gemeente waar het oorlogsgraf zich bevindt.
 • Het beheer en onderhoud van een graf blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Oorlogsgravenstichting.

Adoptie van geallieerde graven

Naast Nederlandse oorlogsgraven bevinden zich in Nederland ook geallieerde oorlogsgraven. Dit zijn graven van de Gemenebest, van Amerikanen, Belgen, Fransen, Polen en Russen. Deze graven komen niet automatisch in aanmerking voor adoptie. Hieronder zetten wij de contacten en afspraken op een rij.

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten valt onder verantwoordelijkheid van de Amerikaanse overheid. Voor adoptie van graven in Margraten verwijzen wij u naar de Stichting Adoptie graven Margraten (https://www.adoptiegraven-margraten.nl/).

Sovjet Ereveld

Het Sovjet Ereveld in Leusden wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Voor onderzoek naar deze graven is de Stichting Sovjet Ereveld opgericht. Zij verzorgen ook de adoptie van deze graven (http://sovjet-ereveld.nl/)

Common Wealth War Graves Commission

De Oorlogsgravenstichting beheert geallieerde oorlogsgraven die vallen onder verantwoordelijkheid van de Common Wealth War Graves Commission (CWGC) op de gemeentelijke begraafplaatsen. De grote begraafplaatsen (meer dan 40 geallieerde graven) vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de CWGC.

Voor de adoptie van oorlogsgraven die worden beheerd door de Oorlogsgravenstichting kunt u contact opnemen info@ogs.nl Voor de adoptie van graven op de grotere begraafplaatsen verzoeken wij u direct contact op te nemen met de CWGC (https://www.cwgc.org/contact-us).

Adoptieregels

Voor de graven voor geallieerde graven in het beheer van de Oorlogsgravenstichting die niet vallen onder de CWGC of de Amerikaanse overheid gelden de afspraken zoals hierboven beschreven voor Nederlandse oorlogsgraven. De CWGC omschrijft haar voorwaarden als volgt:

 • Adoptie van een CWGC graf is niet exclusief. Dit houdt in dat een graf door meerdere personen of organisaties geadopteerd mag worden.
 • Wij zijn tegen elke vorm van vergoeding of betaling voor de adoptie van een graf. De CWGC wil voorkomen dat het publiek het gevoel krijgt de particulier moet betalen voor onderhoud van het graf.
 • Alleen verse bloemen en kransen met ‘poppies’ mogen bij een graf worden gelegd. Als ze verwelken of er zijn sinds plaatsing drie weken verstreken, worden ze verwijderd.
 • Alle andere voorwerpen die op het graf worden achtergelaten worden na 2 tot 3 weken verwijderd en worden bewaard voor een mogelijke teruggave aan de eigenaar.
 • Het is ten strengste verboden om iets aan de beplanting bij het graf toe te voegen of te verwijderen.
 • Het beheer en onderhoud van het graf, de steen en de beplanting is en blijft de verantwoordelijkheid van de CWGC.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief