De juistheid van de verhalendatabase

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de verhalendatabase. Deze verhalendatabase wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat verhalen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.

Het is dan ook verstandig om naast deze verhalen-database ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen. Weest u er verder alert op dat informatie vaak geschreven is door direct of indirect betrokkenen.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren in de verhalen-database, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of - als u niet zover wilt gaan - een opmerking hierover te maken via de overlegbutton die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze verhalen-database schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de verhalen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

Er zijn gebruikers (moderators) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van de Oorlogsgravenstichting. Het is een uitvoerende functie.
Op juridisch vlak is de Oorlogsgravenstichting de eindverantwoordelijke.

Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op met de Oorlogsgravenstichting om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.
Wanneer u een formele klacht wilt indienen dient u contact op te nemen met de Oorlogsgravenstichting.

Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op de verhalen-database valt onder de GNU/FDL-licentie en de CC-BY-SA-3.0-licentie, met uitzondering van de gegevens uit het slachtofferregister. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf. Vermeld a.u.b. wel in de bewerkingssamenvatting de reden van de verandering c.q. verwijdering.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op de verhalen-database geldt dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie of de CC-BY-SA-3.0-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van de verhalen-database is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.

Zie ook

  • De Oorlogsgravenstichting: Auteursrechten
  • De Oorlogsgravenstichting: Oorlogsslachtoffers

Indien u verdere vragen heeft, neem dan contact op met de Oorlogsgravenstichting.

Ga naar onze verhalen-database

Zoek naar verhalen, personen of gebeurtenissen.

Menu